بخشیدن زمین بدون صاحب از نظر اخلاقی درست است؟ آیا شرایطی دارد یا خیر؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بخشیدن زمین بدون صاحب از نظر اخلاقی درست است؟ آیا شرایطی دارد یا خیر؟

سلام فردی درمدت حیات خود قسمتی از زمین بزرگی که داشته است وقف امورخیریه کرده است.

متاسفانه فرد از دنیا رفته ووارث و به آن صورت فرزند و وصیت کننده ای هم درجهان خاکی ندارد و تمام زمین هایی که وقف نکرده است یکی یکی دارند برمی دارند و زمین و شالوده دیوار سیمانی کشیده اند!!!

از نظراخلاقی مالی که بخشیده نشده باشد و مالک از دنیا رفته و وصیتی درباره آن نیست درست است بخش بخش شود؟!!

فکرمی کنید این جمع آوری مال در دنیا از نظراخلاقی صحیح است>!

چون وارثی ندارد اداره اقاف تا چه حد حق تصرف دارد؟!

ممنونم برام سوال شده بود اساسی!!

:Gol:

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

فریال;749446 نوشت:
سلام فردی درمدت حیات خود قسمتی از زمین بزرگی که داشته است وقف امورخیریه کرده است.

متاسفانه فرد از دنیا رفته ووارث و به آن صورت فرزند و وصیت کننده ای هم درجهان خاکی ندارد و تمام زمین هایی که وقف نکرده است یکی یکی دارند برمی دارند و زمین و شالوده دیوار سیمانی کشیده اند!!!

از نظراخلاقی مالی که بخشیده نشده باشد و مالک از دنیا رفته و وصیتی درباره آن نیست درست است بخش بخش شود؟!!

فکرمی کنید این جمع آوری مال در دنیا از نظراخلاقی صحیح است>!

چون وارثی ندارد اداره اقاف تا چه حد حق تصرف دارد؟!

ممنونم برام سوال شده بود اساسی!!

عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

زمین بی وارث باید به حاکم شرع برسد تا در جهاتی که مصلحت می داند ، صرف نماید و دیگران بدون اذن حاکم شرع نمی توانند در آن تصرف کنند.

پی نوشت:
امام خمینی، تحریر الوسیله ج 1 ص 369[/]

فریال;749446 نوشت:
سلام فردی درمدت حیات خود قسمتی از زمین بزرگی که داشته است وقف امورخیریه کرده است.

متاسفانه فرد از دنیا رفته ووارث و به آن صورت فرزند و وصیت کننده ای هم درجهان خاکی ندارد و تمام زمین هایی که وقف نکرده است یکی یکی دارند برمی دارند و زمین و شالوده دیوار سیمانی کشیده اند!!!

از نظراخلاقی مالی که بخشیده نشده باشد و مالک از دنیا رفته و وصیتی درباره آن نیست درست است بخش بخش شود؟!!

فکرمی کنید این جمع آوری مال در دنیا از نظراخلاقی صحیح است>!

چون وارثی ندارد اداره اقاف تا چه حد حق تصرف دارد؟!

ممنونم برام سوال شده بود اساسی!!

:Gol:

با سلام و عرض ادب خدمت سرور عزیز و گرامی

زمین هایی که ممکن است در شهر یا روستا در بین مناطق مسکونی پیدا شود و مالک و صاحب آنها معلوم نباشد اصطلاحا به آنها اراضی مجهول المالک گفته می شود. این زمین ها قطعا مالک دارند ولی این که مالک آنها کیست معلوم نیست .بنا براین حکم اموال مجهول المالک را دارد و به همین جهت اشخاص دیگر (غیر صاحبان آنها ) نمی توانند تنها با صدور سند، آنها را تصاحب کنند. بلکه برای تصاحب آنها باید آنها را از حاکم شرع (ولی فقیه) خریداری نمایند و یا از او اجازه استفاده و تصرف (بدون خرید و فروش) بگیرد.البته اگر در این زمینه قانونی و مقرراتی از سوی نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، رعایت آن لازم است. ( موفق باشید. )

سجاد;750269 نوشت:
و دیگران بدون اذن حاکم شرع نمی توانند در آن تصرف کنند.

سلام متاسفانه چیزی که مشاهده می شود بدون اذن است و یکی از مسئولین درحال بذل و بخشش زمین هستند....!

فردی که از دنیا رفته است دستی در کار خیر داشته است ولی این دلیل نمی شود که یک نفر درآن تصرف بی حد و حصر داشته باشد

:Gig:

موضوع قفل شده است