جمع بندی این نوشته قصد القاء چه مطلبی را دارد؟ (هیس دخترها فریاد نمی زنند)

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
این نوشته قصد القاء چه مطلبی را دارد؟ (هیس دخترها فریاد نمی زنند)

سلام لطفاً بفرمائید این عبارت قصد القای چه چیزی را دارد .
با تشکر از شما

هیس دختر ها فریاد نمیزنند!
هیس دخترها بلند نمیخندند!
هیس دخترها حقی ندارند!
هیس دخترها باید ارام زندگی کنند!
هیس دخترها باید درد را تحمل کنند!
هیس دخترها باید بسوزندو بسازند!
هیس دخترها باید ظلم و حرف زور را قبول کنند!
"فقط به جرم دختر بودنشون!!"
هیس دخترها باید تحمل کنند و اعتراض نکنند
هیس دخترها حتی حق اینو ندارن که عکسشون روی اگهی ترحیمشون چاپ بشه!
هیس دخترها باید ارام بمیرند!!
و این داستان ادامه خواهد داشت...
حق حضانت برای من
درد زایمان برای تو
نام خانوادگی برای من
زحمت خانواده برای تو
چهار عقد برای من
حسرت عشق برای تو
هزار صیغه برای من
حکم سنگسار برای تو
هوس برای من
عفاف برای تو
این بود ازادی و برابری حقوق برای زن و مرد. . .
هيس دخترها حق اعتراض ندارند. . .!!!

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد هدی

نقل قول:
سلام لطفاً بفرمائید این عبارت قصد القای چه چیزی را دارد .
با تشکر از شما

هیس دختر ها فریاد نمیزنند!
هیس دخترها بلند نمیخندند!
هیس دخترها حقی ندارند!
هیس دخترها باید ارام زندگی کنند!
هیس دخترها باید درد را تحمل کنند!
هیس دخترها باید بسوزندو بسازند!
هیس دخترها باید ظلم و حرف زور را قبول کنند!
"فقط به جرم دختر بودنشون!!"
هیس دخترها باید تحمل کنند و اعتراض نکنند
هیس دخترها حتی حق اینو ندارن که عکسشون روی اگهی ترحیمشون چاپ بشه!
هیس دخترها باید ارام بمیرند!!
و این داستان ادامه خواهد داشت...
حق حضانت برای من
درد زایمان برای تو
نام خانوادگی برای من
زحمت خانواده برای تو
چهار عقد برای من
حسرت عشق برای تو
هزار صیغه برای من
حکم سنگسار برای تو
هوس برای من
عفاف برای تو
این بود ازادی و برابری حقوق برای زن و مرد. . .
هيس دخترها حق اعتراض ندارند. . .!!!با سلام و عرض ادب
متاسفانه در طول تاريخ بسياري از اعمال سليقه هاي شخصي به نام دين ، از طرفي موجب شده حقوق بسياري از زنان و دختران ضايع شود و از طرف ديگر راه طعن و سوء استفاده را براي بدخواهان دين و اسلام و يا بد فهمان از دين باز كرده است .
در اين آب گل آلود سلايق شخصي و بد فهمي و سوء استفاده ، كساني هم هستند كه ماهي طعن و ظن و بد گويي را با قلاب الفاظ و جملات درهم تنيده به آرايه ها و تمثيلات و شبه اشعار به ظاهر فريبا و زيبا صيد مي كنند .
جملاتي كه بخشي از آن صحيح اما بخش ديگرش را فهم بد ، تلقين سليقه شخصي به جاي دين ، تلقين آداب و سنن قومي به جاي دين ، تلقين امور رايج بجاي دين ، تلقين تلفيق احكام بجاي فهم صحيح از احكام ، تلقين يك مشكل شخصي بجاي مشكلي فراگير و اجتماعي در حوزه حقوق زن، تلقين يك قانون بين المللي بجاي يك قانون صرفا اسلامي و سپس مقايسه و مقابله آن با يك حكم طبيعي و فيزيولوژيك ، تلفيق يك حكم عمومي بجاي يك حكم اختصاصي و... همه و همه متني را تشكيل مي دهد كه القا كننده يك فضاي منفي نسبت به دختران و زنان است و اين در حالي است كه دقيقا ظلم و نابرابري و حق كشي در حوزه هايي از اين زمينه اتفاق مي افتد كه در اينگونه متون ابدا بدان توجهي نمي شود .

همانطور كه عرض كردم نوشته فوق در صدد تلقين اجباري بودن برخي آموزه هاي عمومي براي دختران و آزادي آن براي مردان است در حاليكه هر دو طرف اين معادله غلط است . مثلا در اولين عبارت آمده است :" هیس دختر ها فریاد نمیزنند!
" حالا پرسش اينجاست كه آيا مردان مجاز به فرياد زدن هستند ؟ يا فرياد زدن براي آنان امري آزاد و بدون قبح است ؟ در حاليكه در قرآن كريم خطاب :" وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ" (1 ) و صدايت را آهسته‏ ساز كه بدترين آوازها بانگ خران است
به زن و مرد يكسان است و اينطور نيست كه دختران اجازه فرياد زدن نداشته باشند اما مردان مجاز باشند اما اگر منظور اين است كه دختران در خصوص ظلمي كه به آنان مي شود نبايد اعتراضي كنند كه اين هم صحيح نيست و هيچ مبناي ديني ندارد .
يا در بخش ديگر آمده :" هیس دخترها بلند نمیخندند! " در حاليكه بلند خنديدن يكي از امور مذموم از نظر دين است چه براي مرد چه براي زن .
در روايات داريم خنده مؤمن لبخند است (نه قهقهه)(2)بنابراين بلند خنديدن براي همه مذموم است نه فقط دختران .
يا در تعبيري ديگر آمده :" هیس دخترها باید ارام زندگی کنند!" مگر بقيه اقشار بايد نا آرام زندگي كنند ؟!!! يا مجازند نا آرام زندگي كنند يا پسنديده است كه نا آرام زندگي كنند ؟!!

(1)- لقمان/19
(2)- تحف العقول ، ص 589


" هیس دخترها حقی ندارند!" چرا ندارند ؟ از نبي اكرم صلوات الله عليه و آله روايت شده كه فرمودند :" هركس دختري داشته باشد و نسبت به او اهانتي روا ندارد و فرزند پسرش را بر او ترجيح ندهد خداوند او را داخل بهشت مي كند و نيز مي فرمايند: هر كس كه از بازار متاع و تحفه اي به خانه بياورد اول به دختران بدهد و سپس به پسران . هر آن كس كه دختران را شاد كند گويي كه از ترس خدا گريسته است ." اينها جزء اخلاقيات است آنوقت مي شود در اين دين ، دختر حقي نداشته باشد ؟!!
يا مثلا آمده :" هیس دخترها حتی حق اینو ندارن که عکسشون روی اگهی ترحیمشون چاپ بشه!" چرا اين حق را ندارند البته مرسوم نيست اما اگر كسي بخواهد اينكار را بكند هيچ اتفاقي نمي افتد مي توانيد امتحان كنيد .
يامثلا عبارت:" حق حضانت برای من
درد زایمان برای تو"
اولا حق حضانت غير قابل واگذاري نيست و مي تواند به زن واگذار شود ، ثانيا در برخي موارد كه پدر صلاحيت اخلاقي يا ... براي نگهداري فرزندان را نداشته باشد اين حق به مادر تفويض مي شود و ثالثا تحميل حضانت فرزند يا فرزندان به مادر ، وي را به يك زن مطلقه صاحب فرزنداني تبديل مي كند كه هم بايد هزينه نگهداري آنان و مسكن و ... را بپردازد و هم بار تربيتي آنها بر دوشش باشد تحت اين شرايط چنين زني چند درصد شانس ازدواج مجدد دارد در حالي كه در همين زمان ، پدر خانواده بدون مسئوليت زن و فرزندان قبلي ، سبكبار همچون يك پسر مجرد بدون هيچ مزاحمت و هزينه و دغدغه اي اقدام به ازدواج مجدد نموده و اين پروسه را با يك زن ديگر تكرار مي كند ، گاهي ما فكر مي كنيم با ايراد گرفتن از يك قانون داريم به نفع زنان حساب و كتاب مي كنيم در حاليكه دقيقا راهكار ما به ضرر آنان تمام مي شود .
و قس علي هذا ساير نگاره ها و عبارات اين نوشته قابل نقد است .
بعضي مواقع ما مي دانيم مشكلي وجود دارد اما نمي دانيم دقيقا مشكل در كجاست اين است كه اقدام به نقد يا درمان موارد حدسي مي كنيم در حاليكه محل درد و مشكل جاي ديگر است كه با اقدامات نابجاي ما درمان نميشود و برجاي خود باقي است .

پرسش: سلام لطفاً بفرمائید این عبارت قصد القای چه چیزی را دارد .
با تشکر از شما

هیس دختر ها فریاد نمیزنند!
هیس دخترها بلند نمیخندند!
هیس دخترها حقی ندارند!
هیس دخترها باید ارام زندگی کنند!
هیس دخترها باید درد را تحمل کنند!
هیس دخترها باید بسوزندو بسازند!
هیس دخترها باید ظلم و حرف زور را قبول کنند!
"فقط به جرم دختر بودنشون!!"
هیس دخترها باید تحمل کنند و اعتراض نکنند
هیس دخترها حتی حق اینو ندارن که عکسشون روی اگهی ترحیمشون چاپ بشه!
هیس دخترها باید ارام بمیرند!!
و این داستان ادامه خواهد داشت...
حق حضانت برای من
درد زایمان برای تو
پاسخ:
متاسفانه در طول تاريخ بسياري از اعمال سليقه هاي شخصي به نام دين ، از طرفي موجب شده حقوق بسياري از زنان و دختران ضايع شود و از طرف ديگر راه طعن و سوء استفاده را براي بدخواهان دين و اسلام و يا بد فهمان از دين باز كرده است .
در اين آب گل آلود سلايق شخصي و بد فهمي و سوء استفاده ، كساني هم هستند كه ماهي طعن و ظن و بد گويي را با قلاب الفاظ و جملات درهم تنيده به آرايه ها و تمثيلات و شبه اشعار به ظاهر فريبا و زيبا صيد مي كنند .
جملاتي كه بخشي از آن صحيح اما بخش ديگرش را فهم بد ، تلقين سليقه شخصي به جاي دين ، تلقين آداب و سنن قومي به جاي دين ، تلقين امور رايج بجاي دين ، تلقين تلفيق احكام بجاي فهم صحيح از احكام ، تلقين يك مشكل شخصي بجاي مشكلي فراگير و اجتماعي در حوزه حقوق زن، تلقين يك قانون بين المللي بجاي يك قانون صرفا اسلامي و سپس مقايسه و مقابله آن با يك حكم طبيعي و فيزيولوژيك ، تلفيق يك حكم عمومي بجاي يك حكم اختصاصي و... همه و همه متني را تشكيل مي دهد كه القا كننده يك فضاي منفي نسبت به دختران و زنان است و اين در حالي است كه دقيقا ظلم و نابرابري و حق كشي در حوزه هايي از اين زمينه اتفاق مي افتد كه در اينگونه متون ابدا بدان توجهي نمي شود .
نوشته فوق در صدد تلقين اجباري بودن برخي آموزه هاي عمومي براي دختران و آزادي آن براي مردان است در حاليكه هر دو طرف اين معادله غلط است . مثلا در اولين عبارت آمده است :" هیس دختر ها فریاد نمیزنند!
" حالا پرسش اينجاست كه آيا مردان مجاز به فرياد زدن هستند ؟ يا فرياد زدن براي آنان امري آزاد و بدون قبح است ؟ در حاليكه در قرآن كريم خطاب :" وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ" (1 ) و صدايت را آهسته‏ ساز كه بدترين آوازها بانگ خران است
به زن و مرد يكسان است و اينطور نيست كه دختران اجازه فرياد زدن نداشته باشند اما مردان مجاز باشند اما اگر منظور اين است كه دختران در خصوص ظلمي كه به آنان مي شود نبايد اعتراضي كنند كه اين هم صحيح نيست و هيچ مبناي ديني ندارد .
يا در بخش ديگر آمده :" هیس دخترها بلند نمیخندند! " در حاليكه بلند خنديدن يكي از امور مذموم از نظر دين است چه براي مرد چه براي زن .
در روايات داريم خنده مؤمن لبخند است (نه قهقهه)(2)بنابراين بلند خنديدن براي همه مذموم است نه فقط دختران .
يا در تعبيري ديگر آمده :" هیس دخترها باید ارام زندگی کنند!" مگر بقيه اقشار بايد نا آرام زندگي كنند ؟!!! يا مجازند نا آرام زندگي كنند يا پسنديده است كه نا آرام زندگي كنند ؟!!
يا مثلا آمده :" هیس دخترها حتی حق اینو ندارن که عکسشون روی اگهی ترحیمشون چاپ بشه!" چرا اين حق را ندارند البته مرسوم نيست اما اگر كسي بخواهد اينكار را بكند هيچ اتفاقي نمي افتد.
يامثلا عبارت:" حق حضانت برای من
درد زایمان برای تو"
اولا حق حضانت غير قابل واگذاري نيست و مي تواند به زن واگذار شود ، ثانيا در برخي موارد كه پدر صلاحيت اخلاقي يا ... براي نگهداري فرزندان را نداشته باشد اين حق به مادر تفويض مي شود و ثالثا تحميل حضانت فرزند يا فرزندان به مادر ، وي را به يك زن مطلقه صاحب فرزنداني تبديل مي كند كه هم بايد هزينه نگهداري آنان و مسكن و ... را بپردازد و هم بار تربيتي آنها بر دوشش باشد تحت اين شرايط چنين زني چند درصد شانس ازدواج مجدد دارد در حالي كه در همين زمان ، پدر خانواده بدون مسئوليت زن و فرزندان قبلي ، سبكبار همچون يك پسر مجرد بدون هيچ مزاحمت و هزينه و دغدغه اي اقدام به ازدواج مجدد نموده و اين پروسه را با يك زن ديگر تكرار مي كند ، گاهي ما فكر مي كنيم با ايراد گرفتن از يك قانون داريم به نفع زنان حساب و كتاب مي كنيم در حاليكه دقيقا راهكار ما به ضرر آنان تمام مي شود .
و قس علي هذا ساير نگاره ها و عبارات اين نوشته قابل نقد است .
بعضي مواقع ما مي دانيم مشكلي وجود دارد اما نمي دانيم دقيقا مشكل در كجاست اين است كه اقدام به نقد يا درمان موارد حدسي مي كنيم در حاليكه محل درد و مشكل جاي ديگر است كه با اقدامات نابجاي ما درمان نميشود و برجاي خود باقي است .

(1)-
لقمان/19
(2)- تحف العقول ، ص 589

كليد واژه ها: دخترها نمي خندند ، سليقه شخصي، سوء استفاده بد خواهان ، حق حضانت

موضوع قفل شده است