جمع بندی ایا داریوش زرتشتی بود یا بت پرست؟

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ایا داریوش زرتشتی بود یا بت پرست؟

ایا باستان گرا ها دلیلی برای زرتشتی بودن داریوش(کبیر!) دارند؟؟؟

کتیبه داریوش در تخت جمشید (DPd)

«اهورامزدای بزرگ که بزرگترین خدایان است، داریوش‌شاه را آفرید. او را شهریاری بخشید. بخواست اهورامزدا داریوش شاه است. داریوش‌شاه گوید: این کشور پارس که اهورامزدا به من ارزانی داشت، زیباست و دارای اسبان خوب و مردم خوب است. به خواست اهورامزدا و من داریوش‌شاه، این کشور از دشمن نمی‌هراسد. داریوش‌شاه گوید: اهورامزدا و خدایان خاندان شاهی مرا یاور باشند. اهورامزدا این کشور را بپاید از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ به این کشور نیاید نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ. این را من از اهورامزدا و خدایان خاندان شاهی خواهانم. اهورامزدا و خدایان خاندان شاهی این بخشش را بهره من سازند.»
http://irania.ir/ie/3821

مَزدَیَسنا یا دین زرتشتی فقط به یک خدا اعتقاد دارد نه خدایان.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد عماد

قدیما;955245 نوشت:
ایا داریوش زرتشتی بود یا بت پرست؟

ایا باستان گرا ها دلیلی برای زرتشتی بودن داریوش(کبیر!) دارند؟؟؟

کتیبه داریوش در تخت جمشید (DPd)

«اهورامزدای بزرگ که بزرگترین خدایان است، داریوش‌شاه را آفرید. او را شهریاری بخشید. بخواست اهورامزدا داریوش شاه است. داریوش‌شاه گوید: این کشور پارس که اهورامزدا به من ارزانی داشت، زیباست و دارای اسبان خوب و مردم خوب است. به خواست اهورامزدا و من داریوش‌شاه، این کشور از دشمن نمی‌هراسد. داریوش‌شاه گوید: اهورامزدا و خدایان خاندان شاهی مرا یاور باشند. اهورامزدا این کشور را بپاید از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ به این کشور نیاید نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ. این را من از اهورامزدا و خدایان خاندان شاهی خواهانم. اهورامزدا و خدایان خاندان شاهی این بخشش را بهره من سازند.»

سلام علیکم
اولا: استناد به کتیبه ای که غربیها ترجمه کرده اند صحیح نیست. پایه استدال خود باید مستدل باشد. ان جاءکم فاسق ....
ثانیا: منظور از اهورا مزدا خدای خوبیها و اهریمن خدای بدیها است. پس دو خدائی قائل بودند نه اینکه بت پرست باشند
منظور از خدایان نیز بت ها نیست. خود پادشاه در فرهنگ ایرانیان باستان نوعی خداوندگار بود همان طور که در مصر چنین بود.
استناد به کتیبه ای که غربیها ترجمه کرده اند

نقل قول:
سلام علیکم
اولا: استناد به کتیبه ای که غربیها ترجمه کرده اند صحیح نیست. پایه استدال خود باید مستدل باشد. ان جاءکم فاسق ....

سلام علیکم

فرض ما درستی ترجمه غربی ها است در غیر این صورت تاریخ ایران باستان دچار نقص بزرگی می شود و تاریخ نگاران معاصر ایران هم بر همین کتیبه ها استدلال می کنند.

نقل قول:
ثانیا: منظور از اهورا مزدا خدای خوبیها و اهریمن خدای بدیها است. پس دو خدائی قائل بودند نه اینکه بت پرست باشند

زروان ها زرتشتی نیستند چرا که انها اهریمن را هم مثل اهورامزدا خدا می دانند سابقه انها به اشکانیان و ساسانیان بر می گردد نه هخامنشیان.

نقل قول:
منظور از خدایان نیز بت ها نیست. خود پادشاه در فرهنگ ایرانیان باستان نوعی خداوندگار بود همان طور که در مصر چنین بود.

منظور از خدایان نه اهریمن است چرا که داریوش از انها کمک می خواهد(خط دوم کتیبه) که طیبعتا از اهریمن کمک نخواسته و نه پادشاهان دیگر است چرا که فقط داریوش بر ایران حکومت می کرد و او از پادشاه یونان هم کمک نمی خواست.خدایان مورد نظر او خدایان ایین های کهن باستانی ایران ناهید(خدای اب)،مهر،بهرام(خدای پیروزی)،اذر،تیر،وای(خدای باد) و غیره است.

موفق و سلامت باشید

قدیما;955245 نوشت:
کتیبه داریوش در تخت جمشید (DPd)

برای من جای تعجب است که شما در تاپیک

http://www.askdin.com/showthread.php?t=61150&p=955564#post955564

حتی روایت معصوم را نیز قبول نمی کنین و به دنبال بررسی سند می هستین اما چگونه به کتیبه داریوش استناد می کنین؟؟؟؟!!!

نقل قول:
حتی روایت معصوم را نیز قبول نمی کنین و به دنبال بررسی سند می هستین اما چگونه به کتیبه داریوش استناد می کنین؟؟؟؟!!!

پاسخ شما در همان مطلب داده شد.

قدیما;955579 نوشت:
پاسخ شما در همان مطلب داده شد.

در آنجا هم پاسخ نداده اید بلکه به نوعی از پاسخ فرار کرده اید

قدیما;955563 نوشت:
فرض ما درستی ترجمه غربی ها است

ما چنین فرضی را قبول نداریم چون قرآن ما می فرماید ان جاءکم فاسق بنبا.....

قدیما;955563 نوشت:
در غیر این صورت تاریخ ایران باستان دچار نقص بزرگی می شود

بشود . ترس از نقض تاریخ دلیل نمی شود ما به کسانی پناه بریم که می دانیم قصد شیطنت علمی دارند. آنچه از تاریخ ایران در منابع خودمان است قبول می کنیم آنچه از سوی دشمنان مغرض گفته شده به عنوان موید بیان می کنیم اما پایه استدال ونظریه قطعی خودمان قرار نمی دهیم

قدیما;955563 نوشت:
تاریخ نگاران معاصر ایران هم بر همین کتیبه ها استدلال می کنند.

تاریخ نگاران معاصر به هر چیزی که کورش را اثبات کند و تمجید نماید استناد می کنند، سنگ نبشته یا تاریخ یونانی یا تواریخ اسلامی برایشان فرقی نمی کند فقط بتوانند کورش را اثبات کنند برایشان کافی است در طرف مقابل نیز چنین است

قدیما;955563 نوشت:
زروان ها زرتشتی نیستند چرا که انها اهریمن را هم مثل اهورامزدا خدا می دانند سابقه انها به اشکانیان و ساسانیان بر می گردد نه هخامنشیان.

این مطلب اختلاقی است برخی زردشت را متعلق به 6000سال پیش می دانند. بنابراین شامل هخامنشیان نیز می شود.

سنگ نبشته بیستون

بند ۱۳ - داریوش شاه گوید: پس از آن، فرورتیش با سواران کم گریخت. سرزمینی ری نام در ماد از آن سو روانه شد. پس از آن من سپاهی دنبال [ او ] فرستادم. فرورتیش گرفته شده به سوی من آورده شد. من هم بینی هم دو گوش هم زبان [ او ] را بریدم. و یک چشم [ او ] را کندم. بسته بر دروازه [ کاخ ] من نگاشته شد. همه او را دیدند. پس از آن او را در همدان دار زدم و مردانی که یاران برجسته [ او ] بودند آنها را در همدان در درون دژ آویزان کردم.

به این نوع شکنجه اوزمیاپتیی می گویند:

اوزمَیاپَتییْ: (فارسی باستان). اصطلاحی که همراه با بریدن بینی، بریدن گوش، از حدقه در آوردن چشم، به زنجیر کشیدن و آویزان کردن اسیران از دروازه‌های شهر، مکرراً در کتیبه داریوش در بیستون بکار رفته است. مفهوم اوزمیاپتیی به قطعیت دانسته نشده و بر سر اختلاف وجود دارد. رونالد کنت آنرا به معنای «پوست کندن و پوست را از کاه انباشتن» می‌داند (کنت، 1379). رالف نورمن شارپ آنرا به معنای «دار زدن» گرفته است. در حالیکه دار زدن لغتی مستقل دارد که همانا «فَراهَجَم» است (شارپ، بی تا). کینگ و تامپسون در تحریر عیلامی آنرا به معنای «سوراخ کردن بدن با نیزه» یا «به چهار میخ کشیدن/ به صلیب کشیدن» می‌دانند (کینگ، 1384). فرنسواز سوزینی و کلاریس هرن اشمیت نیز آن واژه را در تحریر عیلامی به مفهوم «میخ در ماتحت کردن» گرفته‌اند (سوزینی، 1387). پی‌یر لوکوک نیز اوزمیاپتیی را به معنای «تیر در ماتحت فرو کردن» می‌داند (لوکوک، 1382). بنا به گفته داریوش در کتیبه بیستون، عده‌ای از رهبران شورش‌ها و مردان پیرو آنان در شهر اووادَئیچَیَه در نزدیکی تخت‌جمشید به این شکل مجازات شده‌اند.
http://irania.ir/ie/4836

این شکنجه به وسیله میله فولادی 9 متری بودند که از نشیمنگاه فرد وارد و از دهان او خارج میکردند.


عماد;955539 نوشت:
اولا: استناد به کتیبه ای که غربیها ترجمه کرده اند صحیح نیست. پایه استدال خود باید مستدل باشد. ان جاءکم فاسق ....

این کتیبه الان در دیوار جنوبی تخت جمشید هست: 1. Auramazdâ \ vazraka \ hya \ mathišta \ bag
 2. ânâm \ hauv \ Dârayavaum \ xšâyathi
 3. yam \ adadâ \ haušaiy \ xšaçam \ frâba
 4. ra \ vašnâ \ Auramazdâhâ \ Dârayavau
 5. š \ xšâyathiya \ thâtiy \ Dârayavauš \
 6. xšâyathiya \ iyam \ dahyâuš \ Pâr
 7. sa \ tyâm \ manâ \ Auramazdâ \ frâba
 8. ra \ hyâ \ naibâ \ uvaspâ \ umarti
 9. yâ \ vašnâ \ Auramazdâhâ \ manac
 10. â \ Dârayavahauš \ xšâyathiyahy
 11. â \ hacâ \ aniyanâ \ naiy \ tarsat
 12. iy \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâya
 13. thiya \ manâ \ Auramazdâ \ upastâm \
 14. baratuv \ hadâ \ vithaibiš \ bagai
 15. biš \ utâ \ imâm \ dahyâum \ Aura
 16. mazda \ pâtuv \ hacâ \ hainây
 17. â \ hacâ \ dušiyârâ \ hacâ \ dra
 18. ugâ \ abiy \ imâm \ dahyâum \ mâ
 19. \ âjamiyâ \ mâ \ hainâ \ mâ \ duš
 20. iyâram \ mâ \ drauga \ aita \ adam \
 21. yânam \ jadiyâmiy \ Auramazd
 22. âm \ hadâ \ vithaibiš \ bagaibiš \ a
 23. itamaiy \ yânam \ Auramazdâ \ dadât
 24. uv \ hadâ vithaibiš \ bagaibiš \

ترجمه iranatlas.info

[=B tahoma]اهورا مزدای بزرگ که خدای بزرگ است داریوش شاه را افرید او را شهریاری بخشید. به خواست اهورامزدا داریوش شاه است.گوید داریوش شاه : این کشور پارس که اهورامزدا مرا ارزانی داد زیباست و دارای اسبان خوب و مردان خوب است.به خواست اهورا مزدا و من داریوش شاه این کشور از دشمن نمی هراسد.گوید داریوش شاه اهورا مزدا و ایزدان مرا یاور باشند.اهورامزدا این کشور را بپاید از دشمن از خشکسالی واز دروغ. این را من از اهورامزدا و ایزدان خواهانم.اهورامزدا با ایزدان این بخشش را بهره من سازد

پرسش:
با توجه به اینکه کتیبه داریوش در تخت جمشید از خدایان یاد شده است نه از خدای واحد، وی بت پرست بود یا زردشتی؟

پاسخ:

اولا: استناد به کتیبه ای که غربیها ترجمه کرده اند صحیح نیست. پایه استدال خود باید مستدل باشد. «
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلي‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ(1)

ثانیا: منظور از "اهورا مزدا" خدای خوبیها و اهریمن خدای بدیها است. پس دو خدائی قائل بودند نه اینکه بت پرست باشند
منظور از خدایان نیز بت ها نیست. خود پادشاه در فرهنگ ایرانیان باستان نوعی خداوندگار بود همان طور که در مصر چنین بود.

تمام خوبي‎ها و خيرها يك مبدأ و يك ريشه دارند كه به نام «اهورامزدا» يا «سپند مينو» ناميده شده است و تمام بدي‎ و شرور هم مبدأ ديگري دارند به نام «اهريمن» يا «انگره مينو» و منشا ناپاكي و پليدي و هرچه زشتي و پليدي و تيرگي و سياهي در جهان ديده مي‎شود زاده و آفريده اوست.

طبق اين نظريه اهورا مزدا و اهريمن رودرروي هم هر دو آفريننده و خالق هستند(2) البته بعد از مرگ زرتشت دو گانه‌پرستي بر اين آيين غلبه كرد و «انديشة توحيد كه زردشت تعليم مي‌داد نيز دست‌خوش تغييراتي گرديد»(3)
بنابراین داریوش نیز مانند دیگر ایرانیان آن عصر، به آئین زردشت بوده و آئین زردشت در آن زمان قائل به ثنویت (دوخدائی) است نه بت پرستی

منابع:
1. اى کسانى که ایمان آورده اید، اگر فاسقى براى شما خبرى مهم آورد، درباره آن تحقیق کنید، تا مبادا از روى نادانى به قومى آسیب برسانید، آن گاه از آنچه بر سرشان آورده اید پشیمان شوید.(آیه 6 سوره حجرات)
2. الهامي، داود، ايران و اسلام، انتشارات مكتب اسلام، 1374، ص 67 و 68.
3.بي‌ناس، جان،تاريخ جامع اديان، ترجمه علي اصغر حكمت، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، چاپ پنجم، 1370،ص 468.

موضوع قفل شده است