اگر بعد از خواندن نماز صبح بفهمیم نمازمان قضا بوده ، آیا باید مجدد خواند؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اگر بعد از خواندن نماز صبح بفهمیم نمازمان قضا بوده ، آیا باید مجدد خواند؟
سلام نماز صبح روکه خوندم بعد متوجه شدم درآن ساعت آفتاب طلوع کرده بوده ....ومن اصلا زردی از آفتاب روندیده بودم ...آیا باید قضای آنرابخوانم؟ مرجع: رهبر
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
سیصدوسیزده said in اگر بعد از خواندن نماز صبح بفهمیم نمازمان قضا بوده ، آیا باید مجدد خواند؟
سلام نماز صبح روکه خوندم بعد متوجه شدم درآن ساعت آفتاب طلوع کرده بوده ....ومن اصلا زردی از آفتاب رو ندیده بودم ...آیا باید قضای آنرابخوانم؟ مرجع: رهبر
  با سلام و تشکر از ارتباط شما  تا یقین به طلوع آفتاب نباشد نماز ادا است و در هر صورت اگر به نیت انجام وظیفه واقعی نماز بخواند صحیح است و قضا ندارد
موضوع قفل شده است