اولین تصاویر از غواصان دست بسته شهید

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اولین تصاویر از غواصان دست بسته شهید

ألا لعنة الله علی القوم الظالمیــن

آنچه در ادامه می بینید، تصاویر تعدادی از غواصان شهید به همراه دستنوشته هایی از آنهاست

استقلال اين كشور چقدر دردناك و غمناك و مظلوم و سخت حفظ شده و بدست ما رسيده .
وحفظ اين امانت چقدر سنگين و پر مسئوليته .
چه مظلومانه شهيد شدند

گوشه ای از تفحص این شهیدان والامقام

منبع: http://www.cheshmalar.ir