انجام امور شخصی در ساعات اداری و دریافت حقوق

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
انجام امور شخصی در ساعات اداری و دریافت حقوق

با سلام
اگر کارمندی آنگونه که کارفرما تعیین کرده است کار نکند؛ مثلاً در ساعات اداری به امور شخصی بپردازد و به همین خاطر بیم آن داشته باشد که پول حرام با حقوق او قاطی شده باشد؛ به گونه ای که محاسبه و تفکیک آنها از یکدیگر امکان پذیر نباشد؛ چگونه می تواند حقوق خود را حلال نماید؟
:Gig:

بنام خدا
با تشکر از سوال شما:Gol:
باید به کار فرمااطلاع دهدو مصالحه کند

4322213367;1820 نوشت:
با سلام
اگر کارمندی آنگونه که کارفرما تعیین کرده است کار نکند؛ مثلاً در ساعات اداری به امور شخصی بپردازد

اگر هم کار اداری را انجام دهد و در وقتی که باقی مانده به امور شخصی در ساعات اداری بپردازد ، آیا حقوقش با حرام مخلوط می شود؟؟؟

اگر هم کار اداری را انجام دهد و در وقتی که باقی مانده به امور شخصی در ساعات اداری بپردازد ، آیا حقوقش با حرام مخلوط می شود؟؟؟

جواب ؛تابع مقررات و اجازه قانوني مسئول بالاتراست
به استفتائات زير توجه كنيد
س 1972: اگر كارمند در محل كار خود در اداره، ساعات بيكارى زيادى داشته باشد و مجاز نباشد كه در اين ساعات در بخشهاى ديگر كار نمايد، آيا جايز است در اوقات بيكارى كارهاى شخصى مربوط به خودش را انجام دهد؟
ج: اقدام به انجام كارهاى شخصى در اثناء كار در محل كار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسئول مربوطه است


اگر منظورتان اين استكه؛
از اموال اداره براي كارهاي شخصي بپردازد(مثل كامپيوترو.....)جايز نيست مگر منوط به اجازه از نهاد قانوني مقام مسئول بالاتر است در صورت عدم اجازه غصب وموجب ضمان است.
استفتائات رهبري س/1972 و1965و1966

موضوع قفل شده است