امتناع مستاجر از تخلیه خانه

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
امتناع مستاجر از تخلیه خانه

<p>سلام</p>

<p>من یک پسر 30 ساله هستم،&nbsp; که از ارث پدرم شش سال پیش یک خانه خریداری کرده ام و به دست مستاجر داده و از آن زمان هم به سبب آشنایی هیچ افزایش اجاره ای نداده ام. از حدود دو سال پیش از او خواستم خانه را خالی کند. اما هر بار او بهانه ای آورد.تا آنکه قرار شد مرداد ماه امسال خانه را خالی کند. ما هم با آنکه به جهت کار و ازدواج نیاز مبرمی به آن خانه داشتیم با او راه آمدیم. اما در موعد مقرر خانه را خالی نکرده و وقتی به شورای حل اختلاف هم مراجعه کردیم گفتند حکم تخلیه نمی دهیم</p>

<p>آیا من می توانم او را بترسانم که اگر خانه را خال نکند به صاحب کار او خواهم گفت یا او را بی آبرو خواهم کرد.&nbsp;</p>

<p>حتی به او پیشنهاد داده ایم در رهن خانه جدید به او کمک کنیم. اما او با وجود آنکه خو خانه دارد می گوید خانه ام قدیمی است و حاضر به بلند شدن نیست.&nbsp;</p>

<p>آیا این مردم آزاری نیست. آیا باید در این باره سکوت کرد تا حق انسان خورده شود</p>

با نام و یاد دوست           کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
محمدجان said in امتناع مستاجر از تخلیه خانه
سلام من یک پسر 30 ساله هستم،  که از ارث پدرم شش سال پیش یک خانه خریداری کرده ام و به دست مستاجر داده و از آن زمان هم به سبب آشنایی هیچ افزایش اجاره ای نداده ام. از حدود دو سال پیش از او خواستم خانه را خالی کند. اما هر بار او بهانه ای آورد.تا آنکه قرار شد مرداد ماه امسال خانه را خالی کند. ما هم با آنکه به جهت کار و ازدواج نیاز مبرمی به آن خانه داشتیم با او راه آمدیم. اما در موعد مقرر خانه را خالی نکرده و وقتی به شورای حل اختلاف هم مراجعه کردیم گفتند حکم تخلیه نمی دهیم آیا من می توانم او را بترسانم که اگر خانه را خال نکند به صاحب کار او خواهم گفت یا او را بی آبرو خواهم کرد.  حتی به او پیشنهاد داده ایم در رهن خانه جدید به او کمک کنیم. اما او با وجود آنکه خو خانه دارد می گوید خانه ام قدیمی است و حاضر به بلند شدن نیست.  آیا این مردم آزاری نیست. آیا باید در این باره سکوت کرد تا حق انسان خورده شود
 با سلام و تشکر از ارتباط شما  در عقد اجاره مدت زمان مشخص است  طبق توافقی که بر مدت صورت می گیرد در همان مدت زمان مستأجر می تواند از منافع خانه استفاده کند و با تمام شدن مدت،  مستأجر دیگر حق استفاده از منافع خانه را  ندارد و تصرفش در خانه بدون رضایت مالک غصب و حرام است و نماز در آن مکان باطل است.  اگر مدت زمان قرارداد شما تمام شده است  مستأجر باید خانه را تحویل دهد و تصرفش در خانه حرام است.  نباید آبروی ایشان را ببرید ولی ترساندن ایشان با این عنوان که به صاحب کارش  اطلاع می دهید اشکال ندارد.
سلام ، الخیر فی ماوقع .  
موضوع قفل شده است