امام زمان (عج) میاد به دیدنتون اگر ...

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
امام زمان (عج) میاد به دیدنتون اگر ...


پدر حضرت آیه الله العظمی سیستانی مرحوم سید حسین سیستانی چندین سال در مشهد مقدس به کارهای مختلف و راههای مختلف پرداخت تا که امام زمان(روحی له الفدا) را ببیند
این کار سی سال طول کشیدسالها در مشهد مقدس بر این رویه پشت کار داشت تا اینکه روزی به او خبر دادند سیستانی اگر می خواهی حضرت را ببینی برو به ان نقطه شهردر خانه ای حضرت هستند
دوان دوان رفت و وارد ان حیاط مذکور شد دید جنازه ای بر زمین افتاده حضرت ایستادند وجود نازنین حضرتش خود بر ان جنازه نماز خواندند و برایشان گریه کردند(خوش به حالش)سید حسین می گوید مانده بودم خدایا این جنازه کیست؟؟
تا خواستم از محضرشون سئوال کنم فرمودند: سید حسین این زن را می بینی که ما بر او نماز خواندیم!!
این زنی است که در سالهایی که رضا خان کشف حجاب می کرد از ترس اینکه بیاید بیرون و خدای نکرده از او کشف حجاب کنند از او و نامحرمی موی او را ببیند کل آن ایام را از خانه بیرون نیامد
نمی خواهید اینقدر دست و پا بزنید که مرا ببینید
همینقدر مطیع امر مولا باشید ما به دیدنتان می آییم
همینقدر مقید به دین اسلام باشید ما به دیدارتان می آییم


خیلی حرف بزرگی است ما ( ولی خدا)به دیدارتان می آییم

الان که کشف حجاب نمی کنند


الان چرا چادر مادرش زهرا(سلام الله علیها) شده دموده


الان چرا شرط به کار گیری خیلی جاها حجاب بده؟؟


تا میگی چادر این شده تکیه کلامشون
مگه حجاب فقط چادره؟؟نه مانتو هم حجابه ولی کدوم مانتو؟؟؟


آری امام زمان به دیدنتون میاد اگر..... انجام ندی؛ترک کنی؛


هر کسی گناهاش را بذاره جای ان نقطه چین چون فقط خدا و امام زمان می دونند تو و من چه کاریه ایم؟؟؟(چقدر دوستون دارند)