جمع بندی امامان(علیهم السلام) توسط چه کسی غسل داده شده اند؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
امامان(علیهم السلام) توسط چه کسی غسل داده شده اند؟

با سلام
نحوه غسل امامان علیه السلام چگونه بود؟آیا در حضور مردم بود یا نه ؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد ممسوس

با سلام و احترام

خوب بود دلیل این سوال را بیان میکردید که منظور شما از اینکه غسل امامان در حضور مردم بوده یا نه چیست؟ تا بتوانیم پاسخ شما را با توجه به جوانب سوال شما پاسخگویی نماییم. در مورد برخی از جزئیات وقایع تاریخی منابع سکوت کردند و مطالبی به دست ما نمیدهند سوال شما هم در همین ردیف است. زیرا مشخص نیست چه کسانی در زمان غسل دادن امام حاضر بودند. خصوصا که امامان توسط حکام اموی و عباسی به شهادت رسیدند برای اینکه در معرض اتهام قرار نگیرند مخفیانه بدن امام را غسل میدادند تا مردم از نحوه شهادت انان مطلع نشوند. البته طبق اموزه های شیعه غسل و کفن امام توسط امام معصوم صورت میگیرد و لو به امر الهی و دور از انظار مردم اما اکنون با توجه به منابع روایی و تاریخی مطالبی را عرض میکنم.
در مورد غسل امامان نکته ای که قابل تامل است طبق اموزه های دینی شیعه امام معصوم را امام غسل میدهد با توجه به این نکته به موضوع غسل امامان میپردازیم.

غسل بدن شریف حضرت علی علیه السلام توسط امام حسن و امام حسین علیهما السلام انجام شد به گونه ای که امام حسین علیه السلام بر بدن مطهر آب میریخت و امام حسن علیه السلام بدن را میشست بدون انکه بدن را بگردانند بدن به راست و چپ میگشت. با توجه به منابع تاریخی و روایی فرزندان آن حضرت در زمان غسل حاضر بودند زیرا نام محمد حنفیه و حضرت زینب برده شده است همچنین داماد حضرت علی، عبدالله بن جعفر هم در زمان غسل حضور داشته است.[1] البته بدن شریف حضرت در شب غسل، کفن و دفن گردید زیرا خوارج و بنی امیه درصدد هتک حرمت و نبش قبر آن حضرت بودند لذا قبر مبارک حضرت تا زمان امام صادق علیه السلام مخفی بود. به نظر میرسد کسانی که در غسل ان حضرت حاضر بودند در تشیع و دفن ان حضرت حضور داشتند. بنابر این در حضور مردم و در ملا عام حضرت علی علیه السلام را غسل ندادند. غسل آن حضرت شبانه در خانه ایشان در کوفه انجام شد.
در موردامام حسن علیه السلام آمده است که بدن شریف آن حضرت را امام حسین علیه السلام غسل دادند.

ادامه دارد


[/HR]
[1] . جلاء العيون» علامه مجلسي ص 363 364


با سلام و احترام

در مورد امام حسین علیه السلام که غسلی صورت نگرفت. امام سجاد علیه السلام را امام باقر علیه السلام غسل داد. در مورد امام باقر علیه السلام انگونه که نقل شده امام صادق علیه السلام ایشان را غسل دادند. و امام صادق علیه السلام را امام کاظم علیه السلام در مورد این بزرگواران در منابع بیان نشده است که زمان غسل چه کسی حاضر بوده است. در مورد امام کاظم علیه السلام طبق نقلی از مرحوم کلینی امام رضا علیهالسلام پدر گرامی خود را غسل داد. ( اصول کافی ج 2 ص 225 ) البته در نقل دیگری از عیون اخبار الرضا امده است که وقتی سندی بن شاهک امام را به شهادت رساند و بدن مطهر او را روی جسر بغداد قرار داد تا به همه بفهماند امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته است و اثار غل و زنجیر را مخفی نموده بود با شنیدن سر و صدای مردم سلیمان بن ابی جعفر عموی هارون با شنیدن این جریان دستور داد بدن شریف حضرت را تحویل بگیرند و سپس بدن مطهر را غسل داده و تشییع نمودند و در مقابر قریش بغداد دفن نمودند. ( شیخ صوق عیون اخبار الرضا ج 1 ص 100) اما با توجه به گزارش قبلی که کلینی نقل کرده و البته شیخ صدوق هم نقل کرده است بدن مطهر را امام رضا علیه السلام غسل داده است بنابر این طبق این گزارش از شیخ صدوق مردم بدن شریف امام را غسل دادند البته از انجا که امام باید بدن امام را غسل دهد امام رضا علیه السلام هم بدن پدر را غسل داده است. در مورد امامان دیگر هم نقل تاریخی یا روایی مبنی بر حضور مردم در زمان غسل بدن شریف امامان را ندیدم.

پرسش

نحوه غسل امامان (علیهم السلام) چگونه بود؟آیا در حضور مردم بود یا نه ؟

پاسخ

در مورد برخی از جزئیات وقایع تاریخی منابع سکوت کردند و مطالبی به دست ما نمیدهند سوال شما هم در همین ردیف است. زیرا مشخص نیست چه کسانی در زمان غسل دادن امام حاضر بودند. خصوصا که امامان (علیهم السلام) توسط حکام "اموی" و "عباسی" به شهادت رسیدند برای اینکه در معرض اتهام قرار نگیرند مخفیانه بدن امام را غسل میدادند تا مردم از نحوه شهادت انان مطلع نشوند. البته طبق اموزه های شیعه غسل و کفن امام توسط امام معصوم صورت میگیرد و لو به امر الهی و دور از انظار مردم باشد.
در مورد غسل امامان نکته ای که قابل تامل است طبق اموزه های دینی شیعه امام معصوم را امام غسل میدهد با توجه به این نکته به موضوع غسل امامان میپردازیم. (1)
غسل بدن شریف حضرت علی (علیه السلام) توسط امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) انجام شد به گونه ای که امام حسین (علیه السلام) بر بدن مطهر آب می ریخت و امام حسن (علیه السلام) بدن را می شست بدون انکه بدن را بگردانند بدن به راست و چپ میگشت. با توجه به منابع تاریخی و روایی فرزندان آن حضرت در زمان غسل حاضر بودند زیرا نام "محمد حنفیه" و حضرت "زینب" برده شده است همچنین داماد حضرت علی (علیه السلام)، "عبدالله بن جعفر" هم در زمان غسل حضور داشته است. (2) البته بدن شریف حضرت در شب غسل، کفن و دفن گردید زیرا "خوارج" و "بنی امیه" درصدد هتک حرمت و نبش قبر آن حضرت بودند لذا قبر مبارک حضرت تا زمان امام صادق (علیه السلام) مخفی بود. (3) به نظر میرسد کسانی که در غسل ان حضرت حاضر بودند در تشیع و دفن ان حضرت حضور داشتند. بنابر این در حضور مردم و در ملا عام حضرت علی (علیه السلام) را غسل ندادند. غسل آن حضرت شبانه در خانه ایشان در "کوفه" انجام شد.
در موردامام حسن (علیه السلام) آمده است که بدن شریف آن حضرت را امام حسین (علیه السلام) غسل دادند.
در مورد امام حسین (علیه السلام) که غسلی صورت نگرفت. امام سجاد (علیه السلام) را امام باقر (علیه السلام) غسل داد. در مورد امام باقر (علیه السلام) انگونه که نقل شده امام صادق (علیه السلام) ایشان را غسل دادند. و امام صادق (علیه السلام) را امام کاظم (علیه السلام) در مورد این بزرگواران در منابع بیان نشده است که زمان غسل چه کسی حاضر بوده است. در مورد امام کاظم (علیه السلام) طبق نقلی از مرحوم "کلینی" امام رضا (علیه السلام) پدر گرامی خود را غسل داد. (4) البته در نقل دیگری از "عیون اخبار الرضا" امده است که وقتی "سندی بن شاهک" امام را به شهادت رساند و بدن مطهر او را روی جسر "بغداد" قرار داد تا به همه بفهماند امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته است و آثار "غل و زنجیر" را مخفی نموده بود با شنیدن سر و صدای مردم "سلیمان بن ابی جعفر" عموی "هارون" با شنیدن این جریان دستور داد بدن شریف حضرت را تحویل بگیرند و سپس بدن مطهر را غسل داده و تشییع نمودند و در "مقابر قریش" بغداد دفن نمودند. (5) اما با توجه به گزارش قبلی که "کلینی" نقل کرده و البته "شیخ صدوق" هم نقل کرده است بدن مطهر را امام ر ضا(علیه السلام) غسل داده است بنابر این طبق این گزارش از "شیخ صدوق" مردم بدن شریف امام را غسل دادند البته از انجا که امام باید بدن امام را غسل دهد امام رضا (علیه السلام) هم بدن پدر را غسل داده است. در مورد امامان دیگر هم نقل تاریخی یا روایی مبنی بر حضور مردم در زمان غسل بدن شریف امامان را ندیدم.

منابع

1. کلینی، اصول کافی، اسلامیه، 1362ق، تهران، ج 1 ص 384
2. مجلسی، جلاء العیون، سرور، 1382ش، قم، ص 363-364
3. سید بن طاووس، فرحة الغری، منشورات الشریف الرضی،بی تا، قم، ص 17-19
4. اصول کافی ج 2 ص 225
5. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، نشر جهان، 1378ق، تهران، ج 1 ص 100


موضوع قفل شده است