جمع بندی اقامه نماز یا خواندن نماز؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اقامه نماز یا خواندن نماز؟


چرا در قرآن کریم در کنار نماز اقامه آمده است و قرائت نیامده است؟

پاسخ کارشناس

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد هدی

حرم امن الهی;986100 نوشت:
چرا در قرآن کریم در کنار نماز اقامه آمده است و قرائت نیامده است؟

با سلام و عرض ادب
استاد جوادی آملی در پاسخ به این سوال توضیحاتی به این شرح ارائه فرموده اند:
"در بخشی از آیات قرآن کریم خدای سبحان نماز را برای اقامه ذکر و احیای یاد و نام خود مطرح کرده است که ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکْرِی﴾ [1] وقتی مذکور، خدا شد و نماز، ذکر خدا شد این نماز می‌تواند ستون دین باشد اگر درباره نماز سخن از اقامه است نه قرائت برای آن است که ستون خواندنی نیست اقامه شدنی است اگر «الصلاة عمودُ الدّین» درباره عمود و ستون نباید گفت ستون بخوانید نماز بخوانید باید گفت ستون را اقامه کنید ﴿أَقِیمُوا الصَّلاَةَ﴾، [2] ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکْرِی﴾، ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ﴾ [3] و مانند آن."[4]

1. طه/14
2. بقره/43
3. اسراء 78
4. برگرفته از سایت حوزه

حرم امن الهی;986100 نوشت:

چرا در قرآن کریم در کنار نماز اقامه آمده است و قرائت نیامده است؟

سلام
علتش این است که نماز یک فعل است نه یک مطلب خواندنی تا بخوانیمش...

ارکان نماز 5 چیز است :
نیت
تکبیره الاحرام
قیام
رکوع
دوسجده

قرائت در ارکان نماز جایی ندارد..

اکنون اگر استعمال قرائت نادرست است چه کلمه ای را باید به کار برد؟
مثلا افعلو
واعملوا
اقاموا
استعمال افعلوا برای اعمال انسانی و عبادی نادرست است....
اعملوا هم نادرست به نظر میرسد
لکن توضیح و تفسیر مطلب گاهی سخت و گاهی فقط ارجاع دادن به استعمالات عرب زبانها است...
ولی مثلا میتوان گفت
در ارکان نماز، قیام است
بخش اعظمی از نماز در حالت قیام است و ممکن است وجه تسمیه قرار گیرد همانطور که نزد ما فارسی زبان ها، شاید به علت خواندن حمد و سوره در نماز، خواندن را به کل نماز اطلاق میکنیم....
در ایه وضو می فرماید اذا قمتم الی الصلاه
در ایه دیگر درباره نماز در جنگ می فرماید فلتقم طائفه منهم معک
و در کنار اینها شباهت نماز به ستون خیمه و ستون دین دانستن آن..

پرسش:چرا در قرآن کریم در کنار نماز اقامه آمده است و قرائت نیامده است؟

پاسخ:استاد جوادی آملی در پاسخ به این سوال توضیحاتی به این شرح ارائه فرموده اند:
« در بخشی از آیات قرآن کریم، خدای سبحان نماز را برای اقامه ذکر و احیای یاد و نام خود مطرح کرده است که «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکْرِی»(1) وقتی مذکور، خدا شد و نماز، ذکر خدا شد این نماز می‌تواند ستون دین باشد. اگر درباره نماز سخن از اقامه است نه قرائت، برای آن است که ستون، خواندنی نیست ، اقامه شدنی است؛ اگر «الصلاة عمودُ الدّین» درباره عمود و ستون نباید گفت ستون بخوانید، نماز بخوانید، باید گفت ستون را اقامه کنید:«أَقِیمُوا الصَّلاَةَ»(2)، «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکْرِی»، «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ»(3) و مانند آن.»(4)

پی نوشت ها:
1. طه/14.
2. بقره/43.
3. اسراء 78.
4. برگرفته از سایت حوزه.

موضوع قفل شده است