اعجاز قرآن****تخته چوب پیداشده از کشتی نوح که نام اهل بیت روی آن حک شده!!!

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
اعجاز قرآن****تخته چوب پیداشده از کشتی نوح که نام اهل بیت روی آن حک شده!!!

در ژوئیه 1951 م. گروهی از دانشمندان معدن شناسی روسی برای معدن یابی، مشغول زمین کاوی بودند که ناگهان به تخته چوبهایی پوسیده برخوردند و پس از کاوش بیشتر معلوم شد که آنجا چوبهای بسیاری درزمین وجود داشته که گذشت زمان آنها را کهنه و پوسیده ساخته است و از علائمی دریافتند که باید این چوبها غیر عادی و مشتمل بر راز نهفته ای باشند.
این بود که با دقت کامل، زمین را شکافتند و در نتیجه تخته چوبهای پوسیده و چیزهای دیگری از آنجا در آوردند و در آن میان، تخته چوبی مستطیل شکل یافتند که همه را به حیرت انداخت. زیرا در اثر گذشت زمان، کهنگی و پوسیدگی به تمام چوبها راه یافته بود جز این تخته که چهارده اینچ طول و ده اینچ عرض داشت و حروفی چند بر آن منقش بود.
دولت روس، برای تحقیق و بررسی درباره این تخته چوب در 27 فوریه 1953 کمیته ای تشکیل داد که اعضای آن باستانشناسان و استادان شناخت زبانهای باستان به نامهای زیر بودند:
1) سولی نوف، استاد بخش زبان دانشگاه مسکو
2) ایفاهان خینو، استاد زبانهای باستان دانشکده رچاینا
3) میثانن لوفارتگ، رئیس اداره باستان شناسی
4) تانمول گورت، استاد زبان دانشکده کیفزو
5) دی راکن، عتیقه شناس و استاد دانشگاه لنین
6) ایم احمد کولاد، ناظم اداره تحقیبق زتکومن
7) میجر کولتوف، ناظر دفتر تحقیقات دانشکده استالین

بالاخره پس از هشت ماه تحقیق و کاوش، اسرار آن تخته چوب برای کمیته کشف گردید و معلوم شد که این تخته چوب، از کشتی حضرت نوح علیه السلام است که برای تیمن و مددخواهی چیزهایی بر آن نوشته و بر کشتی نصب کرده است.
در وسط تخته یک تصویر پنجه مانندی وجود داشت که عباراتی چند به زبان سامانی بر آن نگاشته بود که اینجا مشاهده میکنید:کمیته تحقیق پس از هشت ماه فکر و دقت و زحمت نوشته مذکور را خواندند و به حروف روسی در آوردند. سپس استاد زبان باستان شناسی بریتانیا آقای ان. اف. مکس آن را به زبان انگلیسی چنین ترجمه کردند:Oh! My God! My Helper! Keep my hand with mercy and with your holy bodies: Mohammad, Alia, Shabbar, Shabbir, Fatema
They all are biggests and honorables.
The world established for them.
Help me by their names.
You can reform to right.

ای خدای من! ای مددکار من!
به لطف و مرحمت خود به طفیل ذوات مقدس محمد، ایلیا، شبر، شبیر و فاطمه، دست مرا بگیر.
این پنج وجود مقدس از همه با عظمت تر و واجب الاحترام هستند و تمام دنیا برای آنان برپا شده است.
پروردگارا به واسطه نامشان مرا مدد فرمای.
تو میتوانی [همه را] به راه راست هدایت نمایی.

این واقعه در سه مجله اروپایی زیر به چاپ رسید:
1) ماهنامه Starof Bartania چاپ لندن، ژانویه 1954
2) مجله Manchester Sunlight، 23 ژانویه 1954
3) مجله London Weekly Mirror، 1 فوریه 1954

برگرفته از کتاب:
علی و پیامبران نوشته علامه حکیم سیالکوتی ، ترجمه و شرح سید محمد مختاری، چاپ اسماعیلیان، قم، انشارات شهید