جمع بندی اسماعیلیه نزاری بعد از تسخیر الموت

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اسماعیلیه نزاری بعد از تسخیر الموت

با سلام در مورد نسب فرقه نزاری از فرقه های اسماعیلیه بعد تسخیر الموت به گفته آقا فرهاد دفتری شمس الدین پسر خورشاه به آدربایجان رفت و آنجا امامت نزاری اسماعیلیه ادامه یافت آیا سند معتبری در باره وجود شمس الدین محمد وجود دارد؟ و ماجرای رفتن وی در آدربایجان صحت دارد؟
سندی در این باره وجود دارد؟
راستش من چیزی در سایتهای مختلف پیدا نکردم

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد عماد

javad_joon;984472 نوشت:
با سلام در مورد نسب فرقه نزاری از فرقه های اسماعیلیه بعد تسخیر الموت به گفته آقا فرهاد دفتری شمس الدین پسر خورشاه به آدربایجان رفت و آنجا امامت نزاری اسماعیلیه ادامه یافت آیا سند معتبری در باره وجود شمس الدین محمد وجود دارد؟ و ماجرای رفتن وی در آدربایجان صحت دارد؟
سندی در این باره وجود دارد؟

سلام علیکم
علاوه بر فرهاد دفتری در منابع دیگر نیز این مطلب آمده است.
به گفته برخی، بعد از قتل خورشاه، امامت نزاریان به پسرش شمس الدین محمد رسید ‌و به تبریز رفت. یعد از او اختلافی بر سر جانشینی او روی داد. عده‌ای طرفدار امامت برادرش مومن شاه شدند و گروه بیشتری امامت فرزند محمد، قاسم شاه را پذیرفتند و به این ترتیب انشقاق مومن شاهی – قاسم شاهی بین اسماعیله ایجاد شد.(1)
وجود این دو فرقه خود گواه بر آن است که شمس الدین به تبریز رفته است
طرفداران مومن شاه، تا سال ۹۵۰ به حیات خود ادامه دادند و امام آخرشان، طاهر شاه بود که فرزندی نداشت و آنان بعد از وفات او یا به قاسم شاهیان پیوستند و بر اساس برخی روایات هنوز عده‌ای از آنان به حیات خود ادامه می‌دهند(2)

1. فرقانی، محمد فاروق، تاریخ اسماعیلیان قهستان، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، ۱۳۸۵ش، ص۴۰۹؛ غالب، مصطفی، تاریخ الدعوه الاسماعیلیه، بیروت، دارالاندلس، بی‌تا، ص۲۸۱
2. همان

ببخشید مدام در این مورد حساسیت نشان می دهم برای یک کار تحقیقی می خواهم
بدانم این دو عزیز در کتابهایشان از روی کدام منبع گفته اند که چنین اتفاقی افتاده
ممنون

javad_joon;984472 نوشت:
با سلام در مورد نسب فرقه نزاری از فرقه های اسماعیلیه بعد تسخیر الموت به گفته آقا فرهاد دفتری شمس الدین پسر خورشاه به آدربایجان رفت و آنجا امامت نزاری اسماعیلیه ادامه یافت آیا سند معتبری در باره وجود شمس الدین محمد وجود دارد؟ و ماجرای رفتن وی در آدربایجان صحت دارد؟
سندی در این باره وجود دارد؟
راستش من چیزی در سایتهای مختلف پیدا نکردم

سلام علیکم

توی کتاب از کمبود منابع در این دوره تاریخی روایت شده و ذکر شده که شخصی بنام ایوانف با بدست آوردن برخی منابع تاریخی نزاری در ناحیه جیحون علیا و هند مطالبی را بدست آورده ( ص 507)

خود نویسنده منبعی را که در متن ذکر کرده "سفرنامه چاپ نشده [سعد الدین] نزاری قهستانی" است (ص 508 )

در تاریخ اسماعیلیان قهستان فرقانی صفحه ۴۰۸ استاد استناد کردند رفرنس کتاب اعلام الاسماعیلیه مصطفی غالب ص ۳۱۱
اگر برایتان قابل رویت نیست

https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/16890/1/148

http://xup.ir/images/11406066173575243428.jpg

همچنین در کتاب تاریخ الدعوه السلامیه ، مصطفی غالب ، صفحه ۲۷۷ هم که مطلب خود کتاب بدون رفرنس است .

پرسش:
آیا پس از شکست اسماعیلیان الموت از مغولان، شمس الدین پسر خورشاه به آذربایجان رفت و آنجا امامت نزاری اسماعیلیه را ادامه داد؟

پاسخ:
بنابر برخی از منابع بعد از قتل خورشاه، امامت نزاریان به پسرش شمس الدین محمد رسید ‌و به تبریز رفت. بعد از او اختلافی بر سر جانشینی او روی داد. عده‌ای طرفدار امامت برادرش مومن شاه شدند و گروه بیشتری امامت فرزند محمد، قاسم شاه را پذیرفتند و به این ترتیب انشقاق مومن شاهی – قاسم شاهی بین اسماعیلیه ایجاد شد.(1)
وجود این دو فرقه خود گواه بر آن است که شمس الدین به تبریز رفته است
طرفداران مومن شاه، تا سال ۹۵۰ به حیات خود ادامه دادند و امام آخرشان، طاهر شاه بود که فرزندی نداشت و آنان بعد از وفات او یا به قاسم شاهیان پیوستند و بر اساس برخی روایات هنوز عده‌ای از آنان به حیات خود ادامه می‌دهند(2)
بنابراین حکومت اسماعیلیان پس از تسخیر الموت توسط مغولان برای مدتی به تبریز منتقل شد. البته این حکومت به بزرگی و قدرت حکومت اسماعلیان الموت نبود.

منابع:
1. فرقانی، محمد فاروق، تاریخ اسماعیلیان قهستان، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، ۱۳۸۵ش، ص۴۰۹؛ غالب، مصطفی، تاریخ الدعوه الاسماعیلیه، بیروت، دارالاندلس، بی‌تا، ص۲۸۱
2. همان

موضوع قفل شده است