اسرار و حکمت بسم الله

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اسرار و حکمت بسم اللهدوستان گرامی بسم الله یاد آور اسم اعظم و است و آغاز آن است ھر کس که با بسم الله کاری را شروع کند ھر گونه در خیر را بر روی خود باز می کند ، ھر کس با بسم الله شروع کند شیطان را از محل خود می راند ھر کس با بسم الله شروع کند کلید درھای فتنه و فساد بر او بستھ می شود . اگر کسی بھ تعداد ٧٨٦ به ذکر بسم الله ادامه دھد به ھر آرزوی خود می رسد .

اگر ٧٨٦ مرتبه ذکر بسم الله را بخواند حق سبحانه و تعالی او را محافظت می کند .

اگر مومن ھنگام شب ٢١ مرتبه بخواند از ھر گونه بلا و مصیبت و سرقت و حریق در امان می ماند و از مرگ مفاجاة نجات پیدا می کند .

اگر رو در روی ظالمی ٥١ بار خوانده شود ، از شر او نجات حاصل شود .

اگر مومن با صدق دل پس از نماز صبح ٦٠٠ مرتبه بسم الله و ٦٠٠ مرتبه صلوات بفرستد از جایی که اصلا به عقلش نمی رسد رزق و روزی نصیبش می شود .

اگر به تعداد ٧٨٦ مرتبه بسم الله را بر یک استکان آب بخواند ؛ آن آب را ھر کس بخورد به عشقش دچار می شود و اگر وسواس باشد وسوسه از او دور می شود و اگر به شخصی کند ذھن بدھد ، باذن الله خوب می شود ، مشروط به اینکه ھفت روز متوالی تکرار کند . پس از نماز صبح ٢٥٠٠ بار بی آنکه به کسی بگوید ، بخواند ، چشم و دلش باز می شود و قطع مرحله می کند . اسرار و حکمت بسم الله الرحمن الرحیم پایان نمی یابد ف کافی است که کارھای خود را با بسم الله شروع کنیم .

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد عمار

[=arial]با سلام و ادب
مطلب بسیار خوب و ارزشمندیست.
اما دوست عزیز ای کاش سند و منبع این تجویزات هم ذکر شود که طبق چه اصولی این سفارشات داده شده است؟
آیا برای همه توصیه می شود این تعداد خاص؟
و...
لذا خوبه با سند و منبع این مباحث مطرح شوند و الا فی نفسه این ذکر بسیار ارزشمند می باشد حال به هر تعدادی باشد.
موفق باشید.

بسم الله الرحمن الرحیم نه سند می خواد برای اینکه به چه دردی می خوره نه تعداد می خواد که تاثیر بذاره....اگر واقعا بخدا نزدیک باشی...با یک بار گفتن هردردی را درمان هردر بسته ای را باز هر قلب شکسته ای را شفا و هر چشمی را بینا و هر گوشی را شنوا و هر زبانی را گویا و هر عقلی را آگاه هر مرده ای را زنده هر کوچکی را بزرگ هر جهانی را دگرگون می کند

nothing;446239 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم نه سند می خواد برای اینکه به چه دردی می خوره نه تعداد می خواد که تاثیر بذاره....اگر واقعا بخدا نزدیک باشی...با یک بار گفتن هردردی را درمان هردر بسته ای را باز هر قلب شکسته ای را شفا و هر چشمی را بینا و هر گوشی را شنوا و هر زبانی را گویا و هر عقلی را آگاه هر مرده ای را زنده هر کوچکی را بزرگ هر جهانی را دگرگون می کند

اورین :ok::hamdel:

موضوع قفل شده است