استحاضه در ایام ماه مبارک رمضان

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
استحاضه در ایام ماه مبارک رمضان

سلام میشه برای استحاضه در ایام رمضان راهنمایی کنید؟

میشه قران وسوره های سجده دارخواند؟
ایا هر روز باید قبل از اذان صبح غسل بگیریم؟

استحاضه قلیله ومتوسطه
مقلد مکارم شیرازی هستم

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد نور

[TD][/TD]

رسانه;1022953 نوشت:
سلام میشه برای استحاضه در ایام رمضان راهنمایی کنید؟

میشه قران وسوره های سجده دارخواند؟
ایا هر روز باید قبل از اذان صبح غسل بگیریم؟

استحاضه قلیله ومتوسطه
مقلد مکارم شیرازی هستم

با سلام و احترام

به نظر آیه الله مکارم:

استحاضه دو نوع است: قلیله و کثیره
برای صحت نماز و روزه در حال استحاضه باید اعمال استحاضه انجام شود درصورتی که استحاضه قلیله باشد غسل ندارد ودرطول روز برای صحت روزه اگر برای بدن ضرر نداشته باشد ابتدای واژن یک لایه پنبه یا دستمال قرار می دهد و دراستحاضه کثیره برای صحت روزه باید غسلهای روزانه را انجام دهد و بنابر احتیاط واجب غسل شب گذشته را نیز باید انجام دهد همچنین درطول روز بواسطه پنبه یا دستمالی که ابتدای واژن قرار داده از خروج خون خودداری نماید.
بنابراین برای روزه غسل قبل از اذان صبح واجب نیست بلکه برای نمازها واجب است و اگر استحاضه کثیره باشد حداقل سه غسل دارد(نماز صبح یک غسل ظهرو عصر را اگر پشت سرهم بخواند یک غسل و مفرب و عشا را اگر پشت سرهم بخواند یک غسل دارد و حتی در نماز صبح بعد از اذان صبح باید غسل کند)
هر زمان استحاضه تغییر کرد(از کم به زیاد یا برعکس تبدیل شد) برای اولین نماز باید غسل کند.
قرآن خواندن درحال استحاضه اشکال ندارد و تمام آیات و سوره ها را میتواند بخواند.

رساله آیه الله مکارم، م418