اسامي و تعداد قاريان صدر اسلام

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اسامي و تعداد قاريان صدر اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم:Gol:

افرادي كه قرآن را حفظ و همت خويش را در حفظ و قرائت و ياد دادن قرآن كريم به ديگران مصروفمي داشتند و از تشويقات معنوي پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ برخوردار بودند معروف به «قراء» بودند.
قاريان اولية اسلام عبارت بودند از علي ـ عليه السّلام ـ ، عثمان بن عفان، ابي بن كعب، زيد بن ثابت، عبدالله بن سعود، ابوالدّرداء و ابو موسي و ...[1]
منابع تاريخي علاوه بر اين تعداد از مصعب بن عمير و ابن ام مكتوم نيز ياد كرده اند كه رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله ـ او آنها را براي تعليم قرآن به سوي مدينه رهسپار نمود.[2]
اولين قاري قرآن بنابر صراحت قرآن كريم، خود پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ است كه نسبت به ياد دادن، صيانت و محفوظ بودن آن بسيار تلاش و جديت مي نمود. و خداوند متعال به آن حضرت اطمينان خاطر داد كه حافظ قرآن خداوند است و تو آن را هرگز فراموش نخواهي كرد و در يادگيري آن از جبرئيل شتاب نكن و پس از قرائت او، قرائت كن.[3]
جمله مورخين و مؤلفين علوم قرآني، علي ـ عليه السّلام ـ را در صدر اسلام از حفاظ و قاريان قرآن كريم يادكرده اند.[4] كه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ به آن حضرت دستور داد تا قرآن را جمع آوري نمايد تا در معرض نابودي قرار نگيرد.[5]
در بين قاريان قرآن پس از علي ـ عليه السّلام ـ ، ابي بن كعب و عبدالله بن سعود از همه داناتر و مهارت بيشتري داشتند كه پيامبر اكرم قرائت آنها را مورد تأييد قرار مي داد، چنانچه به ابي بن كعب مي فرمود: قرآن را براي من بخوان و درباره او فرمود: « اُبي اقرأ كم» يعني قاري ترين شما ابي مي باشد.[6]
گفتني است علاوه بر اين قرّاء معروف، 140 نفر از قاريان و حافظان قرآن كريم در جنگ بئر معونه و روز يمامه به شهادت رسيدند و اين فاجعه براي پيامبر اكرم سنگين بود.[7]
از جمله قاريان قرآن كه بايد از او ياد كرد بانويي است به نام امّ ورقه دختر عبدالله بن حارث كه او نيز از جمله قاريان و حافظان معروف قرآن بود كه مورد عنايت و احترام پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ بود چنانچه به او لقب شهيده داده بودند.[8]
برخي از نويسندگان علوم قرآني و تاريخ قرآن نام قراءِ صحابه را چنين نوشته اند: از مهاجرين، علي، عثمان، عمر، ابوبكر، طلحه، سعد، ابن مسعود، حذيفه، سالم، ابو هريره، عبدالله بن سائب و العبادة.
از زنان، امّ سلمه، عايشه، حفصه، و از انصار، عبادة بن الصامت معاذ، مجمّع بن جاريه، نضاله بن عبيد و سلمة بن مخلد.[9]
اما از تابعين كه اهتمام به يادگيري قرآن از صحابه خصوصاَ قارئين چهارگانه: عبارت بودند از ابي بن كعب، عبدالله بن مسعود، انس بن مالك و معاذ بن جيل.[10]
مرحوم علامه طباطبائي قاريان را اينگونه طبقه بندي كرده است.
1. بزرگان صحابه كه قرآن را به طور كلي دريافت نموده و به ديگران تعليم دادند و قرائت نمودند كه سرآمد همة آنها امير مؤمنان علي ـ عليه السّلام ـ است كه علاوه بر علم قرائت، تفسير و ساير علوم قرآني را به ديگران آموخت و شاگرداني چون ابن عباس و ابو اسود دئلي و ... را تربيت كرد.
2. طبقة دوم از شاگردان طبقة اول تشكيل مي شدند و در شهرهاي مختلف حضور مي يافتند و به تابعين تعليم مي دادند. مثلاً در مكّه، عبيد بن عمير و عكرمه و مجاهد، در مدينه، ابن مسيب و عروه و سالم. در كوفه، علقمه و اسود و عبيده و حارث بن قيس. در بصره نصر بن عاصم و حسن بصري و ابن سيرين و قتاده. در شام، مغير بن ابي شهاب كه از شاگردان ابوذر داء بودند.
3. طبقة سوم، مشاهير ائمه قرائت بودند و به همان ترتيب در شهرهاي مختلف حضور داشتند، شكل گيري قراء سبعه در همين دوره بوده است. مثلاَ در مكه، عبدالله بن كثير (يكي از قرّاء سبعه). در مدينه، نافع به نعيم (يكي از قرّاء سبعه). در كوفه، حمزه (يكي از قرّاء سبعه). عاصم، (يكي از قرّاء سبعه). در بصره، ابن علاء (يكي از قرّاء سبعه) و ... در شام، عبدالله بن عامر (يكي از قرّاء سبعه) و ...
4. طبقة چهارم قاريان، شاگردان طبقة پيشين بوده اند.[11]
5. طبقة پنجم، طبقه اي بودند كه دربارة علوم قرآن و قرائت بحث و تأليف داشتند و صحاب نظر بودند. افرادي چون ابو عبيد قاسم بن سلام و احمد بن جير كوفي و پس او ابو جعفر ابن جرير طبري. پس از اينها دامنة بحث و تحقيق متصل شد و افرادي چون شاطبي كتب و رسائل بي شماري نوشتند و طبقات قرّاء سبعه (هفتگانه)، قرّاءِ عشر (دهگانه)، قرّاء اربعه عشر (چهاردهگانه) شكل گرفت.[12] و آنچه امروز در ميان مردم معروف است، مطابق قرائت عاصم است كه حفص آن را نقل نموده، عاصم قرائت را از عبدالرحمن سلمي ياد گرفت و عبدالرحمن از شاگردان امير المؤمنين علي ـ عليه السّلام ـ مي باشد.[13]
____________________
[1] . كمالي دزفولي، سيد علي، شناخت قرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم، 1369، ص 164.
[2] . زنجاني، ابو عبدالله، تاريخ القرآن، ترجمة ابوالقاسم سحاب، تبريز، كتابفروشي سروش، چاپ اول، 1341، ص 49.
[3] . قيامت/ 17 ـ 19. و تفسير مجمع البيان، چاپ اسلاميه، ج10، ص 475.
[4] . طباطبائي، محمد حسين، قرآن در اسلام، مشهد، انتشارات طلوع، چاپ اول، بي تا، ص 174.
[5] . زنجاني، پيشين، ص 51 ـ 54 .
[6] . زنجاني، پيشين، ص 42.
[7] . سيوطي، الاتقان، ترجمه حائري، انتشارات امير كبير، چاپ اول، 1363، ج1، ص240 و آيتي، ابراهيم، تاريخ پيامبر اسلام، تهران، دانشگاه، چاپ چهارم، 1366، ص360 .
[8] . طباطبائي، محمدحسين، پيشين، ص 173. و سيوطي الانقان، پيشين، ص 244.
[9] . سيوطي، پيشين، ص 243.
[10] . طباطبائي، محمدحسين، پيشين، ص174.
[11] . طباطبائي، محمدحسين، پيشين، ص 176ـ 175 و سيوطي، پيشين، ج1، ص 262.
[12] . حجتي، محمد باقر، تاريخ قرآن كريم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنجم، 1368، ص 353ـ 356.
[13] . طباطبائي، پيشين، ص177.

ان شاءالله مفید واقع شده باشه
التماس دعا
یاعلی
:Gol:

ستاد شهریارپرهیزگار


شهریار پرهیزکار، (زادهٔ ۲۵ مرداد۱۳۴۳ در تهران) از قاریان بزرگ ایران است. اشتیاق او به آموختن قرآن و جو مذهبی خانواده، یکی از عوامل اصلی در گرایش قرآنی او بوده‌است.


میل به قرآن در کودکی

میل و اشتیاق درونی به شنیدن نغمات روحانی اعم از دعا و قرآن که به ویژه توسط مادرم در برخی مواقع به شکلی محزون تلاوت می‌شد مرا ترغیب می‌کرد. یکی از تفریحات کودکی من این بود که گوشه‌ای می‌نشستم و برای خودم مسابقه‌ای قرآنی ترتیب می‌دادم و خودم را قاری تجسم می‌نمودم و احساس می‌کردم که از من برای اجرای برنامه دعوت شده و من باید در شروع مسابقه بخوانم، بعد هم با یک لحن و وضعیت خاصی شروع می‌کردم به خواندن و خانواده که این را دیدند بیشتر توجه‌شان جلب شد و مرا به جلسات قرآنی راهنمایی کردند.


شهریار پرهیزگار در سال ۱۳۵۲ که ۹ سال بیشتر نداشت با شنیدن چند تلاوت زیبا از مسابقات جهانی در مالزی که از طریق تلویزیون پخش می‌شد مجذوب تلاوت قرآن شد. بخصوص تلاوت محمد تقی مروت که رتبه نخست آن سال را کسب کردند بر او اثری ویژه گذاشت و زندگی آینده‌اش را در مسیر قرآن رقم زد. آقای شهریار پرهیزکار، روخوانی و روانخوانی و مباحث اجمالی در زمینه تجوید مقدماتی را در محضر استاد ادیب و تجوید و صوت و لحن قرآن کریم را همزمان در جلسات محمد تقی مروت آغاز کرد و سپس با راهنمایی استاد، در جلسات درس استاد مولایی حضور یافت و بدین ترتیب حفظ قرآن را آغاز کرد. وی اولین بار به صورت رسمی در مسابقات قرآنی که در سال ۱۳۵۶ در مسجد لاله‌زار و در مقابله با رژیم پهلوی برگزار شد به تلاوت پرداخت و در این مراسم که بسیار با شکوه برگزار شد آیاتی از سوره مبارکه یوسف را به زیبایی تلاوت کرد.

او پس از دریافت دیپلم، در دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته نرم‌افزار کامپیوتر تحصیل خود را آغاز کرد و مدرک کارشناسی را دریافت نمود و در سال ۱۳۶۹ ازدواج کرد که ثمره این ازدواج دو فرزند به نام‌های فاطمه و مهدیه‌است.
شهریار پرهیزگار قرآن را در طول سه سال در جلسات حفظ استاد مولایی از حفظ کرد و در بسیاری از مسابقات داخلی و خارجی، رتبه‌های ممتاز کسب کرده‌است.
او در سال ۱۳۶۲ در مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حفظ ۱۵ جزء رتبه نخست را کسب کرد؛ همچنین در سال ۱۳۶۴ در حفظ ۲۰ جزء رتبه دوم را در کشور عربستان بدست آورد.
شهریار پرهیزکار در سال ۱۳۶۶ هم در رشتهٔ حفظ کل قرآن در مسابقات بین‌المللی ایران شرکت کرد و رتبه نخست را در این مسابقات از آن خود ساخت. او در سال ۷۱ نیز به رتبه نخست مسابقات کشور عربستان در رشته حفظ کل دست یافت.

نام : ابوالقاسمی، احمد
مليت : Iranian

سال تولد : 1347

در لحظات اذان صبح روز دهم خرداد سال 1347 در محله جنوب غربي تهران در يك خانواده مذهبي به دنيا آمدم در سال 1353 وارد مدرسه ابتدايي شدم و در سال 1356 براي اولين بار با اصرار خانواده در كلاس آموزش روخواني قرآن در مسجد امام جعفر صادق(ع) كه جنب منزلمان بود ثبت‌نام نمودم. با اينكه بخش بسياري از آموزش به پايان رسيده بود بدون نگراني مطالب را فرا گرفتم و در آزمون پاياني قبول شدم و آن به اين علت بود كه آموزش قرآن را سخت نپنداشته و ميدانستم تا آن را بخوبي ياد نگيرم چاره‌اي ندارم و رضايت خانواده جلب نخواهد شد.

در روزهاي پاياني اين دوره بود كه صداي دلنشين يكي از شاگردان كلاس آموزش قرائت قرآن كه در طبقه تحتاني مسجد برگزار مي‌شد به شدت مرا مجذوب خود ساخت و علاقه عجيبي در فرا گرفتن اين فن در من ايجاد نمود لكن به علت كم‌رويي مفرط تا زمان اولين قرائت من در كلاس آموزش قرائت 5 سال گذشت و من هر بار از فرط خجالت تلاوت را به هفته بعد و ... موكول مي‌كردم تا اينكه در يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان در سال 1361 كه در تابستان واقع شده بود براي اولين بار دل به دريا زده و در محضر استاد تلاوت نموده و بسيار مورد تشويق قرار گرفتم به طوريكه استاد كلاس گفت: گويا چند سال است كه مي‌خواني. البته اين بدان علت بود كه من دائماً نوراهاي تلاوت قرآن را گوش مي‌كردم و علاوه بر آن به علت نزديكي منزل ما به مسجد كه خود نعمتي بزرگ بود همواره صداي قرائت قرآن قبل از اذان هر روز در گوش من طنين افكن بود و در رشد من تأثير فراوان داشت. از آنجا كه استاد جابر جليلي حفظه‌الله (اولين استاد من) مشوق خوب و با درايتي بود در اولين فرصت مرا به محضر استاد حاج محمد غفاري رحمه‌الله كه در آن زمان يكي از بهترين اساتيد موجود بود برد و من در محضر ايشان تلاوت كرده و مورد تشويق فراوان واقع شدم. با اينكه صداي قوي و زيبايي نداشتم در هنگام تلاوت حس و حال خوبي داشتم و بين خود و موفقيت گويا فاصله‌اي احساس نمي‌كردم اين علاقه به حدي رسيد كه غروب هر روز منتظر فرارسيدن زمان برگزاري جلسات بودم تا بتوانم بر توانايي خود بيفزايم. هر كجا جلسه قرآني برپا بود خود را با جديت به آنجا مي‌رساندم و در آن شركت مي‌كردم و مشكلات معمول اعم از دوري راه، نبودن وسيله رفت و آمد، سرما و... تفاوتي ايجاد نمي‌كرد حتي در بعضي از شبها كه جلسه‌اي برپا نبود در محله‌هاي اطراف منزل مي‌گشتم تا شايد يك جلسه خانگي كه به صورت هفتگي و سيار در منازل مردم برگزار مي‌شد را بيابم و در آن به بهانه شركت در جلسه چند آيه تلاوت كنم. با گذشت چند ماه با خواهش فراوان از استاد حاج محمدرضا ابوالقاسمي كه از اقوام نزديك ما (نوه عموي پدر) بود خواستم تا در مسجد محل جلسه قبلي خود را كه مدتي بود تعطيل شده بود مجدداً راه‌اندازي نمايد كه ايشان نيز با بزرگواري پذيرفتند و جلسه را با تعداد كمي از افراد تشكيل دادند كه اين جلسه هنوز هم جمعه شبها در همان مسجد برگزار مي‌شود و جاي آن دارد كه از ايشان نيز بخاطر زحمات فراواني كه كشيدند تشكر نمايم. از سال 66 با استاد خدام‌حسيني آشنا شده و در ادامه راه از وجود ايشان نيز بهره‌هاي فراوان بردم.

طي آن چند سال در مسابقات محلي بسياري حضور داشتم كه در غالب آنها از جمله منتخبين بوده و پس از شركت در مسابقه بين جلسات در سال 65 موفق به سكب رتبه شدم كه بسياري از اساتيد از جمله استاد ياريگل و استاد اربابي رحمت‌الله آينده روشني را پيش‌روي من ترسيم نمودم. در سال 1364 براي اولين بار در مسابقات استاني سازمان اوقاف شركت نمودم و در سال 66 نيز به مسابقات كشوري اوقاف و انتخابي حج راه يافتم لكن با آمادگي فراواني كه داشتم به علت حضور در مناطق جنگي در مسابقات حاضر نشدم و در همان سال تني چند از هم‌قطارانم به سفر حج اعزام شدند و من از اين سفر روحاني محروم شدم. در سال 67 براي اولين بار دعوت شدم تا در كاروان اعزام قاريان قرآن به كشورهاي خارجي حضور داشته باشم كه خود در آن زمان موفقيتي محسوب مي‌شد. در سال 68 در گروه اهل‌البيت كه با همت استاد خدام حسيني و سرپرستي استاد آرزم تشيكل شد عضو شدم كه اين آشنايي نيز كمك شاياني در موفقيت من داشت. با اينكه حدود 20 ماه داوطلب حضور در جبهه‌ها بودم در سال 69 براي اتمام دوره سربازي مدت 4ماه به اين مهم پرداختم كه تلاوت هر روز صبح من در مراسم صبحگاه جهشي ديگر در آمادگي صوت من بود و موجب موفقيت بيشتر من شد. در سالهاي 67 و 68 به علت كمبود نفسي كه بخاطر مجروحيت و وجود يك تركش بزرگ در ناحيه ريه داشتم به مسابقات كشوري راه نيافتم و در سالهاي 69 و 70 با اينكه به مرحله مقدماتي مسابقات كشوري راه يافتم به علت خواندن غلط اعرابي موفق نبودم. در سال 70 در مسابقات كشوري جانبازان اول و به سفر زيارتي حج مشرف شدم پس از آن در سال 71 در مسابقات سراسري اوقاف انتخاب شده و در مسابقات بين‌المللي كشور مالزي به نمايندگي از مردم شريف ايران اسلامي مقام اول را كسب نمودم. از سال67 تاكنون بيش از يكصد سفر تبليغي به حدود 30 كشور جهان (بوركينافاسو، مالي، ناميبيا، آفريقاي جنوبي، پاكستان، عربستان، سوريه، مالزي، آلباني، مقدونيه، صربستان، بوسني، كوزوو، تركيه، عراق، قرقيزستان، قزاقستان، كانادا، استراليا، آلمان، فرانسه، بلژيك، هلند، سوئيس، اتريش، انگلستان، دوبي، شارجه، بحرين، قبرس) داشتم. شايد يكي از دلايل پيشرفت من اين بود كه بجاي اينكه دائم از تلاوت خودم راضي باشم و خود را براي تلاوت به ديگران تحميل كنم و بگويم من هم..... تلاش در پيشرفت و بهتر شدن داشتم تا ديگران به اين نتيجه برسند كه مي‌توانند در تلاوت، به من اطمينان داشته باشند. هذا من فضل ربي

در 10 شهريور سال 1346 هـ.ش در تهران و از خانواده اي معنوي ديده به جهان گشود جوّ مذهبي خانواده و تشويق و حمايت پدر و راهنمايي و ارشاد معلم ها و اساتيد برجسته اشتياق و علاقه او را به فراگيري قرائت اين كتاب آسماني سوق داده حيات قرآني او را رقم زد آقاي قصري زاده پس زا فراگيري مراحل مقدماتي تجويد و روخواني در سال 1361 در محضر استاد سيد محسن موسوي فراگيري علوم مختلف قرآني را همزمان با صوت و لحن قرآن كريم آغاز نمود. حاج منصور قصري زاده نيز چون بسياري ديگر از قاريان برجسته كشور معتقد است كه بهترين راه براي فراگيري صوت و لحن قرآن كريم، تقليد از قرّاء مشهور و برجسته مصري است بر همين مبنا او نيز در ابتداي كار تلاوت از استاد مرحوم عبدالباسط به تقليد مي پرداخت آقاي منصور قصري زاده در بسياري از مسابقات داخل كشور شركت نموده و موفقيتهائي را نيز كسب نمود. او در سال 1366 در سومين دوره مسابقات قرآن دانشجويان كشور رتبه نخست را بدست آورد و پس از آن نيز در سال 1368 در مسابقات استان تهران موفق به احراز مقام اول اين دوره از مسابقات شد. آقاي قصري زاده در سال 1369 پس از موفقيت در مسابقات قرآن در شهر مقدس قم جهت شركت در مسابقات قران، به كشور مالزي اعزام شد آقاي قصري زاده در سال 1370 نيز پس از كسب مقام دوم مسابقات قرآن در استان كرمانشاه بار ديگر به كشور مالزي اعزام و در مسابقات جهاني قران كريم در كوآلالامپور رتبه نخست را از آن خود ساخت. آقاي منصور قصري زاده در سال 1364 موفق به دريافت مدرك كارشناسي در رشته جغرافياي انساني شد و در سال 1372 ازدواج نمود كه ثمره آن يك فرزند دختر است. او معتقد است كه هنوز قران در زندگي مايه هدفمند شدن حيات انسان بوده و شخصيت و منزلت اجتماعي انسان در معيت قرآن مفهوم مي يابد و در حقيقت او تمامي موفقيتهاي خود را از قرآن كريم مي داند. آقاي حاج منصور قصري زاده از اساتيد مصطفي اسماعيل، عبدالباسط، محمد صديق منشاوي، حسّان و شحات محمد انور به عنوان برترين قاريان كشور مصر از آغاز تا كنون ياد مي كند او اين تلاوت آقاي قصري زاده كه براي نخستين بار از صدا و سيما پخش گرديد در سال 1364 در مسجد شيخ فضل الله تهران ضبط شد همچنين اجراي برنامه در گروهي كه به سرپرستي استاد علي اربابي به تلاوت مي پرداخت از ديگر برنامه هاي تلاوت آقاي قصري زاده بود كه از شبكه دوم سيما پخش گرديد. جلسات قرائت قرآن آقاي قصري زاده از سال 1365 تا كنون پنج شنبه ها در مسجد شهداء و نيز در مسجد خداداد واقع در اتوبان شهيد محلاتي منعقد است. آقاي قصري زاده در حال حاضر از كارمندان امور مجلس صدا و سيماست ايشان معتقد است كه امور قرآني در سطح كشور بايد در دست عاشقان قرآن و افراد آگاه در اين زمينه قرار گيرد و در اين راه نيز گروههاي قرآني از وابستگي سياسي و حزبي بپرهيزند و تنها فعاليتهاي قرآني در مسير و جهت كلي اهداف نظام اسلامي باشد. آقاي قصري زاده چند بار توفيق تلاوت در حضور مقام معظم رهبري را داشته و از ارشادات معظم له بهره ها گرفته است. او در راستاي زندگي قرآني خويش و در كنار برگزاري جلسات قرآني و شركت در مسابقات مختلف قرآني تا كنون به 25 كشور جهان جهت تلاوت قرآن سفر كرده است كه در تمامي اين كشورها با استقبال وصف ناپذير مسلمانان روبرو بوده است

موضوع قفل شده است