ازدواج با کسی که به او خاله می گوییم!

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ازدواج با کسی که به او خاله می گوییم!

سلام و عرض ادب
باز هم سوالی در مورد ازدواج و نسبتهایی که دو طرف با هم دارند می خواهم بدونم این ازدواج مشکل دارد یا خیر ؟

مردی می خواهد با دختری که تا دیروزبه او خاله می گفته ازدواج کند البته این خاله گفتن لفظی است ( خواهر هووی مادرش است ) لطفا حکم شرعی ان راتوضیح بدهید !

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

shamim313;921581 نوشت:
سلام و عرض ادب
باز هم سوالی در مورد ازدواج و نسبتهایی که دو طرف با هم دارند می خواهم بدونم این ازدواج مشکل دارد یا خیر ؟

مردی می خواهد با دختری که تا دیروزبه او خاله می گفته ازدواج کند البته این خاله گفتن لفظی است ( خواهر هووی مادرش است ) لطفا حکم شرعی ان راتوضیح بدهید !

با سلام و عرض ادب

ازدواج با ایشان اشکال شرعی ندارد و از نظر شرعی نامحرم هستند و خطاب خاله درصورتی که محرک شهوت باشد یا مفسده داشته و زمینه ساز گناه شود جایز نبوده است.

همواره به سلامت باشید

نور;922155 نوشت:
و خطاب خاله درصورتی که محرک شهوت باشد یا مفسده داشته و زمینه ساز گناه شود جایز نبوده است.

این قسمت یعنی چه
خطاب خاله به خاطر این بوده که خواهری نامادریش بوده زمینه ساز گناه چه معنی داره
اصلا مگه با خاله گفتن انسان شهوتی میشه

فرج اله عباسي;922443 نوشت:
این قسمت یعنی چه
خطاب خاله به خاطر این بوده که خواهری نامادریش بوده زمینه ساز گناه چه معنی داره
اصلا مگه با خاله گفتن انسان شهوتی میشه

با سلام و احترام

با توجه به اینکه نامحرم هستند در بسیاری موارد گفتگو یا خطاب صمیمانه ممکن است زمینه ساز گناه شود البته تشخیص موضوع برعهده مکلف است و درصورتی که مفسده نداشته باشداشکال ندارد.

موفق و موید باشید

موضوع قفل شده است