ازدواج با وجود حرمت ابدی

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ازدواج با وجود حرمت ابدی
ضمن عرض سلام. خانوم و آقایی این سوال را از من پرسیده اند. زنی 6 سال با یک نفر در ازدواج دائم بوده است. پس از آن بدون طلاق گرفتن از یکدیگر جدا زندگی می کنند. این زن با پسری آشنا می شود و مانند زن و شوهر با همدیگر زندگی می کنند و روابط  زناشویی نیز در این مدت داشته اند و دخول صورت گرفته است. دو هفته دیگر موعد طلاق زن از شوهر اول خود است. زن قصد دارد بعد از طلاق از شوهر و یا بعد از مدت عده به عقد فردی که ذکر شد دربیاید. با توجه به اینکه تا کنون زن و مرد مرجعی برای احکام خویش نداشته اند و زن قصد توبه دارد، آیا این زن و مرد به یکدیگر حرام ابدی شده اند. آیا هیچ راهی برای ازدواج این دو بایکدگیر وجود دارد. خواهشمند است پاسخ را با این فرض بدهید که مثلا میتوانند به مرجعی رجوع کنند که آن ها را حرام ابدی نمیداند. در صورت وجود و امکان مراجعه به آن مرجع نام ایشان را ذکر نمایید باتشکر. مجددا ذکر میگردد که ایشان تا کنون مرجعی نداشته اند
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
karimi2019 said in ازدواج با وجود حرمت ابدی
ضمن عرض سلام. خانوم و آقایی این سوال را از من پرسیده اند. زنی 6 سال با یک نفر در ازدواج دائم بوده است. پس از آن بدون طلاق گرفتن از یکدیگر جدا زندگی می کنند. این زن با پسری آشنا می شود و مانند زن و شوهر با همدیگر زندگی می کنند و روابط  زناشویی نیز در این مدت داشته اند و دخول صورت گرفته است. دو هفته دیگر موعد طلاق زن از شوهر اول خود است. زن قصد دارد بعد از طلاق از شوهر و یا بعد از مدت عده به عقد فردی که ذکر شد دربیاید. با توجه به اینکه تا کنون زن و مرد مرجعی برای احکام خویش نداشته اند و زن قصد توبه دارد، آیا این زن و مرد به یکدیگر حرام ابدی شده اند. آیا هیچ راهی برای ازدواج این دو بایکدگیر وجود دارد. خواهشمند است پاسخ را با این فرض بدهید که مثلا میتوانند به مرجعی رجوع کنند که آن ها را حرام ابدی نمیداند. در صورت وجود و امکان مراجعه به آن مرجع نام ایشان را ذکر نمایید باتشکر. مجددا ذکر میگردد که ایشان تا کنون مرجعی نداشته اند
 با سلام وتشکر ازارتباط شما:  این ارتباط درهر سطحی که باشد حرام وگناه است و باید فورا قطع شود. رابطه جنسی زن شوهر دار زنای محصنه است که حرام وازگناهان بسیار بزرگ است و عذاب وعقوبت سخت ودردناک اخروی دارد و در صورت اثبات  حد شرعی دارد این زن و مرد زناکار طبق نظر مشهور حرام ابدی شده اند و هرگز نمی توانند ازدواج کنند و محرمیتی بین آنها ایجاد نمی شود و مساله را نمی توان بر اساس آنچه که باب میل آنها هست پاسخ داد.  دراین خصوص باید از دو عالم عادل تحقیق کنند واز میان مراجع تقلید زنده مرجع اعلم را انتخاب کنند . بعداز انتخاب مرجع حکم مساله بررسی می گردد   توضیح المسائل مساله 2398
صادق الوعد said in ضمن عرض سلام.
karimi2019 said in ازدواج با وجود حرمت ابدی
ضمن عرض سلام. خانوم و آقایی این سوال را از من پرسیده اند. زنی 6 سال با یک نفر در ازدواج دائم بوده است. پس از آن بدون طلاق گرفتن از یکدیگر جدا زندگی می کنند. این زن با پسری آشنا می شود و مانند زن و شوهر با همدیگر زندگی می کنند و روابط  زناشویی نیز در این مدت داشته اند و دخول صورت گرفته است. دو هفته دیگر موعد طلاق زن از شوهر اول خود است. زن قصد دارد بعد از طلاق از شوهر و یا بعد از مدت عده به عقد فردی که ذکر شد دربیاید. با توجه به اینکه تا کنون زن و مرد مرجعی برای احکام خویش نداشته اند و زن قصد توبه دارد، آیا این زن و مرد به یکدیگر حرام ابدی شده اند. آیا هیچ راهی برای ازدواج این دو بایکدگیر وجود دارد. خواهشمند است پاسخ را با این فرض بدهید که مثلا میتوانند به مرجعی رجوع کنند که آن ها را حرام ابدی نمیداند. در صورت وجود و امکان مراجعه به آن مرجع نام ایشان را ذکر نمایید باتشکر. مجددا ذکر میگردد که ایشان تا کنون مرجعی نداشته اند
 با سلام وتشکر ازارتباط شما:  این ارتباط درهر سطحی که باشد حرام وگناه است و باید فورا قطع شود. رابطه جنسی زن شوهر دار زنای محصنه است که حرام وازگناهان بسیار بزرگ است و عذاب وعقوبت سخت ودردناک اخروی دارد و در صورت اثبات  حد شرعی دارد این زن و مرد زناکار طبق نظر مشهور حرام ابدی شده اند و هرگز نمی توانند ازدواج کنند و محرمیتی بین آنها ایجاد نمی شود و مساله را نمی توان بر اساس آنچه که باب میل آنها هست پاسخ داد.  دراین خصوص باید از دو عالم عادل تحقیق کنند واز میان مراجع تقلید زنده مرجع اعلم را انتخاب کنند . بعداز انتخاب مرجع حکم مساله بررسی می گردد
ضمن عرض تشکر. با توجه به اینکه اکثر علمای اعلم حکم به حرام ابدی به احتیاط واجب داده اند و حتی با رعایت تقدم و تأخر طبق نظر آقای شبیری زنجانی که حرام ابدی نمی‌دانند، آیا ایشان می‌توانند به جناب آیت الله شبیری زنجانی رجوع کنند. حتی اگر مثلا آیت الله مکارم شیرازی را مرجع خود انتخاب نمایند؟ سوال بعدی هم این است با توجه به اینکه بیش از دو سال از آخرین رابطه زناشویی خانم و همسر شرعیشان میگذرد. آیا ایشان بعد از عقد طلاق باید عده نگاه دارند؟ فتوای مراجع مختلف چگونه است؟ ضمن اینکه از آخرین ارتباط زناشویی حرام ایشان کمتر از یکماه میگذرد. آیا اگر فرض عده به دلیل عدم ارتباطشان با همسر شرعیشان منتفی باشد به جهت ارتباط حرامشان باید عده نگه دارند؟ مدت زمان عده چند پاکی است و آیا بعد از آخرین ارتباط محسوب میشود یا بعد از قرائت صیغه طلاق ممنون از پاسخگویی شما
karimi2019 said in ضمن عرض سلام.
صادق الوعد said in ضمن عرض سلام.
karimi2019 said in ازدواج با وجود حرمت ابدی
ضمن عرض سلام. خانوم و آقایی این سوال را از من پرسیده اند. زنی 6 سال با یک نفر در ازدواج دائم بوده است. پس از آن بدون طلاق گرفتن از یکدیگر جدا زندگی می کنند. این زن با پسری آشنا می شود و مانند زن و شوهر با همدیگر زندگی می کنند و روابط  زناشویی نیز در این مدت داشته اند و دخول صورت گرفته است. دو هفته دیگر موعد طلاق زن از شوهر اول خود است. زن قصد دارد بعد از طلاق از شوهر و یا بعد از مدت عده به عقد فردی که ذکر شد دربیاید. با توجه به اینکه تا کنون زن و مرد مرجعی برای احکام خویش نداشته اند و زن قصد توبه دارد، آیا این زن و مرد به یکدیگر حرام ابدی شده اند. آیا هیچ راهی برای ازدواج این دو بایکدگیر وجود دارد. خواهشمند است پاسخ را با این فرض بدهید که مثلا میتوانند به مرجعی رجوع کنند که آن ها را حرام ابدی نمیداند. در صورت وجود و امکان مراجعه به آن مرجع نام ایشان را ذکر نمایید باتشکر. مجددا ذکر میگردد که ایشان تا کنون مرجعی نداشته اند
 با سلام وتشکر ازارتباط شما:  این ارتباط درهر سطحی که باشد حرام وگناه است و باید فورا قطع شود. رابطه جنسی زن شوهر دار زنای محصنه است که حرام وازگناهان بسیار بزرگ است و عذاب وعقوبت سخت ودردناک اخروی دارد و در صورت اثبات  حد شرعی دارد این زن و مرد زناکار طبق نظر مشهور حرام ابدی شده اند و هرگز نمی توانند ازدواج کنند و محرمیتی بین آنها ایجاد نمی شود و مساله را نمی توان بر اساس آنچه که باب میل آنها هست پاسخ داد.  دراین خصوص باید از دو عالم عادل تحقیق کنند واز میان مراجع تقلید زنده مرجع اعلم را انتخاب کنند . بعداز انتخاب مرجع حکم مساله بررسی می گردد
ضمن عرض تشکر. 1-با توجه به اینکه اکثر علمای اعلم حکم به حرام ابدی به احتیاط واجب داده اند و حتی با رعایت تقدم و تأخر طبق نظر آقای شبیری زنجانی که حرام ابدی نمی‌دانند، آیا ایشان می‌توانند به جناب آیت الله شبیری زنجانی رجوع کنند. حتی اگر مثلا آیت الله مکارم شیرازی را مرجع خود انتخاب نمایند؟ 2-سوال بعدی هم این است با توجه به اینکه بیش از دو سال از آخرین رابطه زناشویی خانم و همسر شرعیشان میگذرد. آیا ایشان بعد از عقد طلاق باید عده نگاه دارند؟ فتوای مراجع مختلف چگونه است؟ ضمن اینکه از آخرین ارتباط زناشویی حرام ایشان کمتر از یکماه میگذرد. آیا اگر فرض عده به دلیل عدم ارتباطشان با همسر شرعیشان منتفی باشد به جهت ارتباط حرامشان باید عده نگه دارند؟ مدت زمان عده چند پاکی است و آیا بعد از آخرین ارتباط محسوب میشود یا بعد از قرائت صیغه طلاق ممنون از پاسخگویی شما
  سلام علیکم 1- ابتدا باید تحقیق کنند مرجع تقلید زنده اعلم را انتخاب کنند ونام مرجع را ذکر کنند تا بتوانیم راهنمایی کنیم 2- بعد از اینکه طلاق با رعایت تمام شرایط شرعی انجام شد زن باید عده طلاق نگه دارد. که مدتش سه بار دیدن خون حیض است. با شروع حیض سوم عده تمام می شود
نکته ای برای شما برای جواز ازدواج و نه حرمت ازدواج که قبلا بحث شده است : انتخاب مرجع اعلم، لزوما به یک نفر ختم میشود. زیرا مرجع اعلم در مقام ثبوت با مقام اثبات متفاوت است. لذا شما با مراجعه به انسانهای عالم و عادل، می توانید اعلمیت چند نفر را اثبات کنید.. در این حالت شما مجاز خواهید بود از هر کدام که خواستید تقلید کنید حتی می توانید در برخی احکام از یک مرجع و در برخی احکام از مرجع دیگری تقلید کنید. لذا حداقل شما میان مراجع تقلیدی که جامعه مدرسین معرفی کرده است، مختار هستید و از هر کدام خواستید می توانید تقلید کنید. همچنین می توانید با اثبات اعلمیت برای مراجع دیگر، به آنها هم مراجعه کنید.... به هر حال راه نجات شما فعلا سه چیز است : ۱ یک مرجع تقلید انتخاب کنید و از احتیاط واجب استفاده کرده و به مرجع بعدی برسید که جواز داده است. ۲ مراجع اعلم را برای خود اثبات کنید که حداقل میتوانید به ۶ تا ۱۰ تا برسید و مختارید از هر کدام تقلید کنید. حتی مستقیما می توانید به اثبات اعلمیت مرجعی برسید که جواز داده است. ۳ به صورت خاص از مرجع تقلیدی، تقلید کنید که اصلا اعلمیت را شرط نمی داند...الان اسم این مرجع تقلید را یادم نیست اما از مراجع قدیمی و معتبر هستند میتواند با جستجو پبدا کنید یا از مرجعی تقلید کنید که تقلید از مرده را جایز بداند...  
مورد دوم در اسک دین بحث شده و می توانید به آن موضوع مراجعه کنید... پس تصور نکنید حتما و حتما یک مرجع تقلید اعلم داریم... درست است که در واقعیت فقط یک نفر اعلم است... اما در مقام اثبات، ممکن است ۱۰ نفر اعلم تشخیص داده شوند و بین آنها تفاوت خاصی دیده نشود... به همین جهت مثلا جامعه مدرسین یک لیست می دهد و مثلا ۶ مرجع تقلید معرفی می کند زیرا آنها نتوانستند به خود اجازه بدهند یکی از آنها را اعلم معرفی کنند و به همین جهت شما مختار هستید از هر کدام که خواستید تقلید کنید... این امر قابل تسری به سایر مراجع هست البته امری دلبخواهی نیست و نیاز به علمای عالم و عادل دارد که به تشخیص اعلمیت بپردازند...
ضمن تشکر از همه دوستان اگر ایشان آیت الله شبیری زنجانی را با تکیه بر اعتماد به علمای جامعه مدرسین به عنوان مرجع خود انتخاب کنند. و مبنایشان برای این تشخیص اعتماد به علمای جامعه مدرسین باشد؛ و آنگونه که در بیانیه جامعه آمده است تقلید از هر کدام از این حضرات را جایز می دانند. حکم ایشان چگونه خواهد بود. و توصیه ای اگر دارید بفرمایید. سپاس از همه دوستان و پاسخ ها
karimi2019 said in ضمن تشکر از همه دوستان
ضمن تشکر از همه دوستان اگر ایشان آیت الله شبیری زنجانی را با تکیه بر اعتماد به علمای جامعه مدرسین به عنوان مرجع خود انتخاب کنند. و مبنایشان برای این تشخیص اعتماد به علمای جامعه مدرسین باشد؛ و آنگونه که در بیانیه جامعه آمده است تقلید از هر کدام از این حضرات را جایز می دانند. حکم ایشان چگونه خواهد بود. و توصیه ای اگر دارید بفرمایید. سپاس از همه دوستان و پاسخ ها
  سلام علیکم اگر طبق تحقیق صحیح به اعلمیت آیت الله شبیری رسید وایشان را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کرد.  طبق نظر ایشان زن شوهر دار در صورتی که زنا کرده باشد بعد از طلاق و سپری شدن مدت عده  می تواند با زانی ازدواج کند و حرام ابد نشده اند