ارتداد باراک اوباما

تب‌های اولیه

14 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ارتداد باراک اوباما

با سلام
آیا باراک اوباما رییس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا به دلیل مسلمان بودن پدرش و عدم برگزیدن اسلام،و برگزیدن مسیحیت مرتد فطریست
و یا این حکم فقط برای کسانی است که مسلمانان بر آنان احاطه دارند و زورشان به آن ها می رسد

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

علی پارساپور(a.p);955520 نوشت:
با سلام
آیا باراک اوباما رییس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا به دلیل مسلمان بودن پدرش و عدم برگزیدن اسلام،و برگزیدن مسیحیت مرتد فطریست
و یا این حکم فقط برای کسانی است که مسلمانان بر آنان احاطه دارند و زورشان به آن ها می رسد

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

اگر ثابت شود، که پدرشان و مادرش یا یکی از آنها مسلمان بوده و بعد از بلوغ مسلمان بوده و پس از آن از اسلام خارج شده است، مرتد فطری محسوب شده، و حکم مرتد را دارند.

پی نوشت:
تحریر الوسیله، کتاب ارث، موارنع ارث،کفر،مساله 10

شفا;956164 نوشت:

بعد از بلوغ مسلمان بوده و پس از آن از اسلام خارج شده است،


با توجه به جبر مکتبی
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59288
یک مسلمان زاده جز اسلام حق انتخاب دین دیگری را ندارد(حتی اگر در زمان بلوغ اظهار اسلام نکرده باشد)
و در صورت انتخاب مسیر دیگر باید سکوت کند
ولی آقای باراک اوباما به صراحت به مسیحی بودن خود اظهار کرده اند

شفا;956164 نوشت:
اگر ثابت شود، که پدرشان و مادرش یا یکی از آنها مسلمان بوده و بعد از بلوغ مسلمان بوده و پس از آن از اسلام خارج شده است، مرتد فطری محسوب شده، و حکم مرتد را دارند.

سلام
حکم مرتد ها چیست؟

Miss.Narges;956257 نوشت:
سلام
حکم مرتد ها چیست؟

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

مرتد فطرى اگر مرد باشد، اسلامش ظاهرا قبول نمى‌شود‌، و به قتل مى‌رسد. و اگر مرتد فطری زن باشد، به قتل نمى‌رسد بلكه به زندان ابد مى‌افتد و در اوقات نمازها زده مى‌شود و در معيشت بر او تنگ گرفته مى‌شود و توبه‌اش قبول مى‌شود، پس اگر توبه نمايد از زندان بيرون آورده مى‌شود.

مرتد فطرى اگر مرد باشد زوجه‌اش از او جدا مى‌شود و نكاحش- بدون طلاق- فسخ مى‌شود

وهمسرش باید عده وفات نگه بدارد، سپس اگر بخواهد، با شخص دیگری ازدواج مى‌كند .

و اموال او كه در وقت ارتداد مال او بوده، بعد از اداى ديون او، بين ورثه‌اش تقسيم مى‌شود، مانند ميت، و انتظار مرگ او كشيده نمى‌شود.

و توبه و رجوعش به اسلام در برگشتن زوجه و مالش به او، فايده ندارد.

البته توبه‌اش باطنا- و نيز ظاهرا نسبت به بعضى از احكام-، قبول مى‌شود. پس بدنش پاك و عباداتش صحيح مى‌شود و اموال جديدى را كه به اسباب اختيارى به دست آورده، مالك مى‌شود مانند تجارت و حيازت و(نيز) به اسباب قهرى مانند ارث، مالك مى‌گردد. و برايش جايز است كه با زن مسلمان ازدواج نمايد بلكه حق دارد بر زوجۀ سابقش، تجديد عقد نمايد.

و اگر مرتد فطرى زن باشد اموالش بر ملكش باقى مى‌ماند و به ورثه‌اش برنمى‌گردد مگر اينكه بميرد.

پی نوشت:
تحریر الوسیله، کتاب حدود،خاتمه، ارتداد،مساله1
تحریر الوسیله، کتاب ارث، موارنع ارث،کفر،مساله 10

[="Times New Roman"][="Black"]

شفا;956298 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

مرتد فطرى

اگر مرد باشد، اسلامش ظاهرا قبول نمى‌شود‌، و به قتل مى‌رسد. و اگر مرتد فطری زن باشد، به قتل نمى‌رسد بلكه به زندان ابد مى‌افتد و در اوقات نمازها زده مى‌شود و در معيشت بر او تنگ گرفته مى‌شود و توبه‌اش قبول مى‌شود، پس اگر توبه نمايد از زندان بيرون آورده مى‌شود.

مرتد فطرى اگر مرد باشد زوجه‌اش از او جدا مى‌شود و نكاحش- بدون طلاق- فسخ مى‌شود

وهمسرش باید عده وفات نگه بدارد، سپس اگر بخواهد، با شخص دیگری ازدواج مى‌كند .

و اموال او كه در وقت ارتداد مال او بوده، بعد از اداى ديون او، بين ورثه‌اش تقسيم مى‌شود، مانند ميت، و انتظار مرگ او كشيده نمى‌شود.

و توبه و رجوعش به اسلام در برگشتن زوجه و مالش به او، فايده ندارد.

البته توبه‌اش باطنا- و نيز ظاهرا نسبت به بعضى از احكام-، قبول مى‌شود. پس بدنش پاك و عباداتش صحيح مى‌شود و اموال جديدى را كه به اسباب اختيارى به دست آورده، مالك مى‌شود مانند تجارت و حيازت و(نيز) به اسباب قهرى مانند ارث، مالك مى‌گردد. و برايش جايز است كه با زن مسلمان ازدواج نمايد بلكه حق دارد بر زوجۀ سابقش، تجديد عقد نمايد.

و اگر مرتد فطرى زن باشد اموالش بر ملكش باقى مى‌ماند و به ورثه‌اش برنمى‌گردد مگر اينكه بميرد.

پی نوشت:
تحریر الوسیله، کتاب حدود،خاتمه، ارتداد،مساله1

تحریر الوسیله، کتاب ارث، موارنع ارث،کفر،مساله 10

چرا کسی که مرتد میشه باید اینقدر تاوان سنگینی بده؟

خب دلش می خواد بره یه دین دیگه رو انتخاب کنه مگه زوره؟

چرا وقتی کسی اسلام میاره همه ازش تقدیر و تشکر میکنن و اگر کسی قصد جونش رو بکنه همه محکومش میکنن که ای وای فاسد ملحد.

ولی در دین اسلام اینقدر به مرتد سخت گرفته شده؟[/]

شفا;956298 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

مرتد فطرى

اگر مرد باشد، اسلامش ظاهرا قبول نمى‌شود‌، و به قتل مى‌رسد. و اگر مرتد فطری زن باشد، به قتل نمى‌رسد بلكه به زندان ابد مى‌افتد و در اوقات نمازها زده مى‌شود و در معيشت بر او تنگ گرفته مى‌شود و توبه‌اش قبول مى‌شود، پس اگر توبه نمايد از زندان بيرون آورده مى‌شود.

مرتد فطرى اگر مرد باشد زوجه‌اش از او جدا مى‌شود و نكاحش- بدون طلاق- فسخ مى‌شود

وهمسرش باید عده وفات نگه بدارد، سپس اگر بخواهد، با شخص دیگری ازدواج مى‌كند .

و اموال او كه در وقت ارتداد مال او بوده، بعد از اداى ديون او، بين ورثه‌اش تقسيم مى‌شود، مانند ميت، و انتظار مرگ او كشيده نمى‌شود.

و توبه و رجوعش به اسلام در برگشتن زوجه و مالش به او، فايده ندارد.

البته توبه‌اش باطنا- و نيز ظاهرا نسبت به بعضى از احكام-، قبول مى‌شود. پس بدنش پاك و عباداتش صحيح مى‌شود و اموال جديدى را كه به اسباب اختيارى به دست آورده، مالك مى‌شود مانند تجارت و حيازت و(نيز) به اسباب قهرى مانند ارث، مالك مى‌گردد. و برايش جايز است كه با زن مسلمان ازدواج نمايد بلكه حق دارد بر زوجۀ سابقش، تجديد عقد نمايد.

و اگر مرتد فطرى زن باشد اموالش بر ملكش باقى مى‌ماند و به ورثه‌اش برنمى‌گردد مگر اينكه بميرد.

پی نوشت:
تحریر الوسیله، کتاب حدود،خاتمه، ارتداد،مساله1

تحریر الوسیله، کتاب ارث، موارنع ارث،کفر،مساله 10

بله واقعا که لا اکراه فی الدین.

Im_Masoud.Freeman;956302 نوشت:
[=Times New Roman]

چرا کسی که مرتد میشه باید اینقدر تاوان سنگینی بده؟

خب دلش می خواد بره یه دین دیگه رو انتخاب کنه مگه زوره؟

چرا وقتی کسی اسلام میاره همه ازش تقدیر و تشکر میکنن و اگر کسی قصد جونش رو بکنه همه محکومش میکنن که ای وای فاسد ملحد.

ولی در دین اسلام اینقدر به مرتد سخت گرفته شده؟

چون اجازه وجود نظرهای مخالف در جامعه نباید داده بشه وگرنه مردم شاید به اون بیشتر از اسلام علاقمند بشوند. در دیدگاه اسلامی درباره مسئله ارتداد مشخصه ترجیح داده شده به جای اینکه با دلیل و مدرک و استدلال و مناظره و گفت و گو موضع مرتدین رو باطل کرد، بوسیله خشونت و زندان و در نهایت کشتار اونها رو از صحنه روزگار محو کرد.

فقط افرادی چنین دیدگاهی دارند که خیلی به عقاید خودشون مطمئن نیستند. کسی که مطمئنه دیدگاهش صحیحه و از نظر علم و منطق و استدلال عقایدش پشتوانه قوی تری نسبت به منتقدین دارند هیچ وقت از نظر مخالف نمی ترسه و هیچ وقت باهاشون با خشونت رفتار نمی کنه و قطعا درمان وجود نظرهای مخالف در جامعه رو قتل و کشتار نمی دونه.

نمیدونستم پدرش مسلمونه چه عجیب 8-|

[=Times New Roman]

وایسلی گوجا;956308 نوشت:

چون اجازه وجود نظرهای مخالف در جامعه نباید داده بشه وگرنه مردم شاید به اون بیشتر از اسلام علاقمند بشوند. در دیدگاه اسلامی درباره مسئله ارتداد مشخصه ترجیح داده شده به جای اینکه با دلیل و مدرک و استدلال و مناظره و گفت و گو موضع مرتدین رو باطل کرد، بوسیله خشونت و زندان و در نهایت کشتار اونها رو از صحنه روزگار محو کرد.

فقط افرادی چنین دیدگاهی دارند که خیلی به عقاید خودشون مطمئن نیستند. کسی که مطمئنه دیدگاهش صحیحه و از نظر علم و منطق و استدلال عقایدش پشتوانه قوی تری نسبت به منتقدین دارند هیچ وقت از نظر مخالف نمی ترسه و هیچ وقت باهاشون با خشونت رفتار نمی کنه و قطعا درمان وجود نظرهای مخالف در جامعه رو قتل و کشتار نمی دونه.


برعکس شما من معتقدم دین اسلام برای هر سوال و شبهه ای یک جواب قانع کننده و عالی داره.

و این ضعف رو از بزرگان دین می دونم که در این زمینه کار نکردند و جواب درستی به این شبهات ندادند.

من خودم سال 90 با کارشناسان مرکز ملی توی یاهو صحبت می کردم از یکیشون یه سوالی پرسیدم و یه جوابی داد.

گفتم این قانع کننده نیست

گفت عقلا این حرف رو می پذیرند خداحافظ.

یعنی دلم می خواست همون لحظه با سر برم تو دیوار

خب من اینو که به حساب اسلام نمیزارم. همین پارسال بالاخره یه بنده خدایی درباره اون شبهه یه جواب خوشگلی به من داد که خیلی راحت قانع شدم.

وایسلی گوجا;956308 نوشت:
چرا کسی که مرتد میشه باید اینقدر تاوان سنگینی بده؟

خب دلش می خواد بره یه دین دیگه رو انتخاب کنه مگه زوره؟

چرا وقتی کسی اسلام میاره همه ازش تقدیر و تشکر میکنن و اگر کسی قصد جونش رو بکنه همه محکومش میکنن که ای وای فاسد ملحد.

ولی در دین اسلام اینقدر به مرتد سخت گرفته شده؟

وایسلی گوجا;956308 نوشت:
چون اجازه وجود نظرهای مخالف در جامعه نباید داده بشه وگرنه مردم شاید به اون بیشتر از اسلام علاقمند بشوند. در دیدگاه اسلامی درباره مسئله ارتداد مشخصه ترجیح داده شده به جای اینکه با دلیل و مدرک و استدلال و مناظره و گفت و گو موضع مرتدین رو باطل کرد، بوسیله خشونت و زندان و در نهایت کشتار اونها رو از صحنه روزگار محو کرد.

فقط افرادی چنین دیدگاهی دارند که خیلی به عقاید خودشون مطمئن نیستند. کسی که مطمئنه دیدگاهش صحیحه و از نظر علم و منطق و استدلال عقایدش پشتوانه قوی تری نسبت به منتقدین دارند هیچ وقت از نظر مخالف نمی ترسه و هیچ وقت باهاشون با خشونت رفتار نمی کنه و قطعا درمان وجود نظرهای مخالف در جامعه رو قتل و کشتار نمی دونه.

سلام علیکم

این سوالات شما مربوط به کار شناسان بخش کلام و اعتقادی می شود، ولی پستی که در این خصوص کارشناس اعتقادی در این زمنیه مطرح نموده اند می توانید در اینجاhttp://www.askdin.com/showthread.php?t=59288 مشاهده بنمایید.

و اگر در ادامه سوالی باقی ماند با کارشناسان بخش اعتقادی مطرح بنمایید، تا پاسخ آن را دریافت بنمایید.

Im_Masoud.Freeman;956315 نوشت:
[=Times New Roman]
برعکس شما من معتقدم دین اسلام برای هر سوال و شبهه ای یک جواب قانع کننده و عالی داره.

و این ضعف رو از بزرگان دین می دونم که در این زمینه کار نکردند و جواب درستی به این شبهات ندادند.

من خودم سال 90 با کارشناسان مرکز ملی توی یاهو صحبت می کردم از یکیشون یه سوالی پرسیدم و یه جوابی داد.

گفتم این قانع کننده نیست

گفت عقلا این حرف رو می پذیرند خداحافظ.

یعنی دلم می خواست همون لحظه با سر برم تو دیوار

خب من اینو که به حساب اسلام نمیزارم. همین پارسال بالاخره یه بنده خدایی درباره اون شبهه یه جواب خوشگلی به من داد که خیلی راحت قانع شدم.

بله ولی خب تا وقتی پاسخ درستی به این شبهات داده نشه دیگه یک مثال نقض است در اینکه دین اسلام برای هر سوال و شبهه ای که پاسخ عالی داره. اگر دین هم وابسته به بزرگان دین که به شبهاتش پاسخ بدهند این خودش یک نقص در اون دین به حساب میاد.

در نهایت: آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟

شفا;956316 نوشت:
سلام علیکم

این سوالات شما مربوط به کار شناسان بخش کلام و اعتقادی می شود، ولی پستی که در این خصوص کارشناس اعتقادی در این زمنیه مطرح نموده اند می توانید در اینجا

http://www.askdin.com/showthread.php?t=59288 مشاهده بنمایید.

و اگر در ادامه سوالی باقی ماند با کارشناسان بخش اعتقادی مطرح بنمایید، تا پاسخ آن را دریافت بنمایید.

قبلا بحث بسیار مفصلی داشتم با کارشناسان درباره این موضوع که در نهایت قانع کننده نبود. مروری می کنم و اگر جا برای بحث بود پرسش رو به شکل دیگری دوباره مطرح می کنم.

شفا;956298 نوشت:
مرتد فطرى اگر مرد باشد، اسلامش ظاهرا قبول نمى‌شود‌، و به قتل مى‌رسد. و اگر مرتد فطری زن باشد، به قتل نمى‌رسد بلكه به زندان ابد مى‌افتد و در اوقات نمازها زده مى‌شود و در معيشت بر او تنگ گرفته مى‌شود و توبه‌اش قبول مى‌شود، پس اگر توبه نمايد از زندان بيرون آورده مى‌شود.

مرتد فطرى اگر مرد باشد زوجه‌اش از او جدا مى‌شود و نكاحش- بدون طلاق- فسخ مى‌شود

وهمسرش باید عده وفات نگه بدارد، سپس اگر بخواهد، با شخص دیگری ازدواج مى‌كند .

و اموال او كه در وقت ارتداد مال او بوده، بعد از اداى ديون او، بين ورثه‌اش تقسيم مى‌شود، مانند ميت، و انتظار مرگ او كشيده نمى‌شود.

و توبه و رجوعش به اسلام در برگشتن زوجه و مالش به او، فايده ندارد.

البته توبه‌اش باطنا- و نيز ظاهرا نسبت به بعضى از احكام-، قبول مى‌شود. پس بدنش پاك و عباداتش صحيح مى‌شود و اموال جديدى را كه به اسباب اختيارى به دست آورده، مالك مى‌شود مانند تجارت و حيازت و(نيز) به اسباب قهرى مانند ارث، مالك مى‌گردد. و برايش جايز است كه با زن مسلمان ازدواج نمايد بلكه حق دارد بر زوجۀ سابقش، تجديد عقد نمايد.

و اگر مرتد فطرى زن باشد اموالش بر ملكش باقى مى‌ماند و به ورثه‌اش برنمى‌گردد مگر اينكه بميرد.


سلام
استاد گرامی
این تفکر شبیه افراد داعشی هست که هر کی رو به عقیده خود نمی بینند باید بکشن.
شرم اور هست که در اسلام همچینی چیزی وجود دارده.
چرا باید کسی که مرتد شده کشته شود؟
الان بجز مسلمانان که حدودا یکی میلیارد نفر هستند 5 یا 6 میلیارد انسان داریم که مسلمان نیستند و دین ما رو قبول ندارند.حکم انها چیست؟ اگر مرتد فطری باشن باید یکی یکی کشته شوند؟

novingate;956311 نوشت:
نمیدونستم پدرش مسلمونه چه عجیب 8-|

باباش مسلمون مرتد شده بود.داداشش مالک اوباما مسلمونه.مامانش سفیدپوست بود .کسی که بزرگش کرد اندونزیایی مسلون بود ( یا مالزی؟!!!)
مذهبی های مسیحی آمریکا ازش متنفرن ( ازدواج هم جنس گرا هارو قانونی کرد)!!

موضوع قفل شده است