احکام خواستگاری

تب‌های اولیه

33 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احکام خواستگاری

بنام خدا
سوال:Gol:

مرد تا چه اندازه میتواند به بدن زن ، هنگام خواستگاری نگاه کند؟
ایات عطام
امام ، خامنه ای وفاضل:می تواند به بدن دختر نگاه کند ،هر چند احتیا ط مستحب ان است که تنها به دست و صورت وپاها ،مو ومقداری از بدن (مانند گردن وبالای سینه) اکتفا کند

بهجت، تبریزی،سیستانی ومکارم:تنها می تواند به دستو صورت ، پاها، مو ومقداریاز بدن (مانند گردن بالای سینه) دختر نگاه کند.
صافی:بنابر احتیاط واجب تنها به صورت ودستها تا مچ اکتفا کند.
نوری : می تواند به صورت ودستها ،پاها ،مو و مقداری از بدن(مانند گردن وبالای سینه) دختر نگاه کند واگر نتواند از خصوصیات سایر بدن ،از روی لباس اگاهی یابد،نگاه به تمام بدن جایز است .

ادامه دارد ....

احکام خواستگاری
سوال:Gol:
درچه صورت می توان چهره، گردن وموهای دختری که قصد ازدواج با اورا داریم،نگاه کنیم؟
همه مراجع:نگاه به دختر مورد نظر، با شرائط ذیل جایز است:
1-به قصد لذت و ریبه نباشد (هرچند بداند با نگاه ،لذت قهری پیدا شود).
2-برای اگاهی از وضع جسمانی دختر باشد (پس اگر از حال او اگاه است نگاه به اوجایز نیست).
3-مانعی از ازدواج در میان نباشد (مثلا دختر شوهر نداشته باشد).
4-احتمال بدهد دختر او را رد نمیکند.

بنام خدا
حکم نگاه کردن زن به بازو ارنج مرد نامحرم چیست؟:Gol:
امام ،خامنه ای وصافی:جایز نیست
بهجت:بنا براحتیاط واجب جایز نیست
تبریزی ،سیستانی،فاضل،مکارم،نوری و وحید:
[=Times New Roman]اگر بدون قصدلذت وترس افتادن به گناه باشد ،اشکال ندارد

بنام خدا
سوال:Gol:
اجاز ه خواستگاری
ایا دختر وپسر عاقل بالغ ،می توانند بدون اطلاع خانواده برای ازدواج با هم صحبت کنند وسپس خانواده را مطلع سازند؟
همه مراجع : خواستگاری وگفت وگوی پیش از عقد ،اگر مفسده نداشته باشد وبدون قصد لذت وترس افتادن در گناه باشد ،اشکال ندارد.1
1توضیح المسائل مرجع؛2376

[=Times New Roman]بنام خدا
[=Times New Roman]سوال:Gol:
[=Times New Roman]ایا خواستگاری دختر از پسر از نظر شرعی وعرفی اشکال دارد؟
[=Times New Roman] همه مراجع : خواستگاری دختر از پسر اشکال ندارد؛1
[=Times New Roman]1دفتر همه

سوال در موضوع خواستگاری
شخصی قصد ازدواج دارد ایا می تواند بدون قصد لذت به چهره وموی خانمها( درخیابانها)نگاه کندتا یکی را بپسندد وبعد از او خواستگاری کند ؟
همه مراجع :این نوع نگاه ها جایز نیست .1
تبصره :نگاه زن به منظور ازدواج با او شرائطی دارد که در همین تاپیک درپست شمار ( 2) به انها اشاره شده است

مکارم :تعلیقات علی العروه،م.26 واستفتائات ج 1،س816 فاضل ،تعلیقات علی العروه ج2 م.26 صافی هدایه العباد ج2النکاحم.28 سیستانی منهاج ج2 النکاح م.28 تبریزی صراط النجاه ج6 م.948 ودفتر وحید وخامنه ای

سلام
ببخشید میشه بیشتر درمورد اگر مفسده نداشته باشد وبدون قصد لذت وترس افتادن در گناه باش توضیح بدید
ترس افتادن در چه گناهی؟چه مفسده ای؟

اسراء;1984 نوشت:
بنام خدا
حکم نگاه کردن زن به بازو ارنج مرد نامحرم چیست؟:Gol:
امام ،خامنه ای وصافی:جایز نیست
بهجت:بنا براحتیاط واجب جایز نیست
تبریزی ،سیستانی،فاضل،مکارم،نوری و وحید:
[=Times New Roman]اگر بدون قصدلذت وترس افتادن به گناه باشد ،اشکال ندارد


سلام:Gol:

دو سوال داشتم :

جایز نیست دقیقا به چه معنی است ؟ آیا چیزی بین حرام و مکروه می باشد ؟

دوم اینکه آیا این نیز مربوط به همان موضوع خواستگاری می باشد ؟

سپاس:Gol:

fatemeh135;31422 نوشت:
سلام ببخشید میشه بیشتر درمورد اگر مفسده نداشته باشد وبدون قصد لذت وترس افتادن در گناه باش توضیح بدید ترس افتادن در چه گناهی؟چه مفسده ای؟


با سلام وخير مقدم به حضور شما به انجمن احكام
مفسده از لفظ فساد گرفته مي شود كه معناي انحراف از حقيقت شي به طور خلاصه همان گناه شهواني ولذت منفي و.... را اشاره مي كند.
بدون قصد لذت=يعني نگاه در خواستگاري؛شامل نگاهي باشد كه دنبال معيار مورد نظر از شخص مقابل باشد كه ايا شخص مقابل معيار مورد نظرش را دارد نه نگاه شهواني (قصد لذت)
ترس افتادن در گناه =به معناي اين است كه اگر نگاه كنيد به گناه شهواني وغيره مبتلا مي شويد
تبصره ؛اگر كسي به قصد لذت نگاه نكرد واحتمال گناه نمي داد ودر موقع خواستگاري نگاه كرد واتفاقاً به لذت افتاده اشكالي ندارد ولي بايد ازادامه نگاهش پرهيز كند.
راستي چه ديني زيبائي داريم همانطور كه مي دانيد نگاه به دختر كه خود مصرفي(لذتي) براي مرد است وبالعكس؛دين اسلام حاضر نيست حتي نگاه منفي به ديگران باشدواين دختر صرف مصرف كاذب اشخاص شود (در انجائي كه موقع خواستگاري گفته نگاه به قصد لذت ويا احتمال گناه نباشد )واين يعني حفظ حريم ديگران ونگه داشتن كرامت انساني:


محمد-1353;31426 نوشت:
جایز نیست دقیقا به چه معنی است ؟ آیا چیزی بین حرام و مکروه می باشد ؟

باسلام تشكر از حضور شما

جايز نيست يعني حرام است.

محمد-1353;31426 نوشت:
دوم اینکه آیا این نیز مربوط به همان موضوع خواستگاری می باشد ؟

بله

ممنونیم از راهنمای های خوبتون اجرتون با خدا:Gol:

اسراء;31432 نوشت:


باسلام تشكر از حضور شما

جايز نيست يعني حرام است.

بلهبسیار ممنونم :Gol:

اما چه حکمتی دارد که برخی مواقع می فرمایند جایز نیست و برخی مواقع می فرمایند حرام است ؟

محمد-1353;31533 نوشت:
اما چه حکمتی دارد که برخی مواقع می فرمایند جایز نیست و برخی مواقع می فرمایند حرام است ؟

باسلام و تشكر از سوال خوبِ شما
لفظ جايز نيست وحرام است هر دو براي مكلف به يك معناست كه مكلف نبايد انجام دهد.
اما اينكه چرا مرجع از دو لفظ استعمال مي كندانچه كارشناس تحقيق كرده اين است؛
1-دربعضي مواقع ادله نهي يك حكمي، صريح است اينجا مرجع از لفظ
حرام استعمال مي كند وزماني كه ادله صريح نباشد واز عموماتِ نهي استفاده شود از لفظ جايز نيست استعمال مي كند
2-گاهي اوقات متن روايت و محتواي(بارِ) روايت به لفظ جايزنيست ودر بعضي مواقع به لفظ حرام است تناسب دارد.
..البته كلام تخصصي ديگري هم دارد كه جايگاه بحث اين جا نيست.

اسراء;1877 نوشت:
احکام خواستگاری
سوال:gol:
درچه صورت می توان چهره، گردن وموهای دختری که قصد ازدواج با اورا داریم،نگاه کنیم؟
همه مراجع:نگاه به دختر مورد نظر، با شرائط ذیل جایز است:
1-به قصد لذت و ریبه نباشد (هرچند بداند با نگاه ،لذت قهری پیدا شود).
2-برای اگاهی از وضع جسمانی دختر باشد (پس اگر از حال او اگاه است نگاه به اوجایز نیست).
3-مانعی از ازدواج در میان نباشد (مثلا دختر شوهر نداشته باشد).
4-احتمال بدهد دختر او را رد نمیکند.

یه همچین سوال ظریفی رو یکی از دوستان طرح کردن که مایلم نظر شما رو هم بدونم؛

اینکه قصد فرد رو که فرد خواستگاری شوند نمیتونه متوجه بشه؛ اگر این کار را برای لذت تکرار کرد (بعد از چند بار خواستگاری و ساختن ظاهری مثبت) چطور؟

سوال دوم اینکه: این قضیه کاملا در عرف ما مردود هست و تقریبا هیچ فردی حاضر نیست بدن خودش رو به خواستگاری نشون بده، در این مورد چه میفرمایین؟

و سوال سوم: ایا دقیقا میدونین حکم اصلی چه بوده که این موارد (اجازه دیدن بدن نامحرم در حدود مختلف) از اون استخراج شده؟ به هر حال استنباطها مختلف هست، ایا ایه و روایت مشخصی هست یا استباط گسترده تری هست؟
تشکر

فردا از آن ماست;63696 نوشت:
اینکه قصد فرد رو که فرد خواستگاری شوند نمیتونه متوجه بشه؛ اگر این کار را برای لذت تکرار کرد (بعد از چند بار خواستگاری و ساختن ظاهری مثبت) چطور؟


با سلام و تشكر از سئوال شما

در فرض سئوال كه خواستگار به قصد لذت به بدن زن نگاه كند ، اين نگاه حرام است و بر زن نيز لازم است كه خود را بپوشاند (1)

پي نوشت:
1. توضيح المسائل مراجع م 2435
و عروة الوثقي كتاب النكاح ، احكام النظر م 51

فردا از آن ماست;63696 نوشت:
سوال دوم اینکه: این قضیه کاملا در عرف ما مردود هست و تقریبا هیچ فردی حاضر نیست بدن خودش رو به خواستگاری نشون بده، در این مورد چه میفرمایین؟


نشان دادن بدن به خواستگار براي دختر واجب نيست بلكه جايز است يعني اگر هم بخاطر رعايت مسائل عرفي و يا شرم و حياء ،مو و محاسن خود را نشان ندهد ، اشكال شرعي ندارد.(1)

ناگفته نماند كه مقدار و كيفيت نشان دادن بدن از نظر مراجع ، متفاوت است. از اين رو هر كسي در اين مسئله بايد به مرجع خود مراجعه نمايد.
براي اطلاعات بيشتر مي توانيد پست هاي قبلي را مطالعه كنيد .

پي نوشت:‌
1. توضيح المسائل مراجع ج 2 ذيل م 2442
و توضيح المسائل آيت الله بهجت ره م 1944
و توضيح المسائل آيت الله مكارم م 2091

فردا از آن ماست;63696 نوشت:
و سوال سوم: ایا دقیقا میدونین حکم اصلی چه بوده که این موارد (اجازه دیدن بدن نامحرم در حدود مختلف) از اون استخراج شده؟ به هر حال استنباطها مختلف هست، ایا ایه و روایت مشخصی هست یا استباط گسترده تری هست؟

در همين مسئله چندين روايت نقل شده است كه براي نمونه يكي از آنها را مي آورم :‌

عن ابي عبد الله عليه السلام :‌

قلت: ا ينظر الرجل الي المرأة يريد تزويجها - فينظر الي شعرها و محاسنها - قال: لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذذا

راوي:از امام صادق عليه السلام سئوال كردم كه آيا مردي كه مي خواهد با زني ازدواج كند مي تواند به مو و زيبايي هاي او نگاه كند .
امام صادق عليه السلام فرمود:
اگر قصد لذت نداشته باشد اشكالي ندارد .(1)

پي نوشت:
1. حر عاملي ، وسائل الشيعه ج 20 ص 88

تشکر.
بله من با توجه به پستهای قبلی عرض کردم. بیشتر باز شدن یک راه سوء استفاده هست. اینطور نیست؟ یعنی با این حکم، میتوان از افراد مقید سوء استفاده کرد. بلکه راه استنباط قضیه رو بهتر متوجه بشویم یا شرایط پیرامونی حکم رو هم بدونیم. به همین دلیل این سوال رو هم عرض کردم:

فردا از آن ماست;63696 نوشت:
و سوال سوم: ایا دقیقا میدونین حکم اصلی چه بوده که این موارد (اجازه دیدن بدن نامحرم در حدود مختلف) از اون استخراج شده؟ به هر حال استنباطها مختلف هست، ایا ایه و روایت مشخصی هست یا استباط گسترده تری هست؟

فردا از آن ماست;63767 نوشت:
تشکر. بله من با توجه به پستهای قبلی عرض کردم. بیشتر باز شدن یک راه سوء استفاده هست. اینطور نیست؟ یعنی با این حکم، میتوان از افراد مقید سوء استفاده کرد. بلکه راه استنباط قضیه رو بهتر متوجه بشویم یا شرایط پیرامونی حکم رو هم بدونیم. به همین دلیل این سوال رو هم عرض کردم: نقل نمایش پست ها نوشته اصلی توسط : فردا از آن ماست و سوال سوم: ایا دقیقا میدونین حکم اصلی چه بوده که این موارد (اجازه دیدن بدن نامحرم در حدود مختلف) از اون استخراج شده؟ به هر حال استنباطها مختلف هست، ایا ایه و روایت مشخصی هست یا استباط گسترده تری هست؟


با تشكر از اظهار نظر شما

سوء استفاده از احكام شرعي در هر حال وجود دارد و نمي شود بخاطر شيطنت عده اي حكم شرعي را تعطيل كرد . هميشه شياداني هستند كه با سوء نيت از قوانين براي رسيدن به مقاصد پليد خود استفاده مي كنند . حال آيا مي شود بخاطر اينكه عده اي از قانون سوء استفاده مي كنند قانون را اجرا نكرد.

مطمئنا اگر شرايط شرعي اين حكم ( كه برخي از آن بيان شد) ، به دقت رعايت شود با توجه به اينكه اجباري هم براي زن در اين مسئله وجود ندارد . شرايط سوء استفاده به حداقل خواهد رسيد .

از طرف ديگر فوايد اين كار را هم در نظر بگيريد. در گذشته و حال بسياري از ازدواج ها بخاطر به اصطلاح تقيد گاهي افراطي دختر به حجاب ، دچار مشكلات بسياري شده است كه معمولا ضربه مستقيم آن به خود دختران مي خورد.

نمونه اي را خودم در فاميل سراغ دارم كه بخاطر همين تنگ نظري ها نگذاشتند داماد ، خوب عروس خانم را ببيند بعد از ازدواج ، جناب داماد شروع كرد به بهانه گيري و گفتن اينكه من نمي توانم اين چهره را تحمل كنم و از اين حرف ها تا آخر كار به طلاق كشيد و دختر بيچاره هم كه گناهي نداشت دچار افسردگي شديد و مشكلات بعد از آن شد ...

ازدواج هاي خياباني و ارتباط هاي آنچناني و نيز رفتارهاي خشك مذهبي (يا بهتر بگويم ضد مذهبي) هر دو مسيرهاي اشتباهي هستند كه اسلام از آن نهي كرده است و مسير ميانه آن مسيري است كه اسلام به درستي و اعتدال آنرا به همه نشان داده است.

باز هم از اينكه به اين موضوع توجه كرديد و سئوال خوبي را مطرح نموديد از شما تشكر مي كنم
موفق باشيد

متشکرم. و سوال احتمالا اخر:
شاید به دلیل عرف جامعه این سوال پیش بیاد که اگر مرجع تقلید این اجازه را داده باشن، فرد هم قصد لذت نداشته باشد و قصد ازدواج هم داشته باشد؛ میتواند بیست جا(!) بره خواستگاری (و در صورت قبول طرف مقابل) این قضیه رو بررسی کنه تا مورد دلخواهش رو پیدا کنه ؟! (از دید شرعی منظورم هست و عقلی)
یا حتی بعد از مورد بیستم! با خودش فکر کنه که مورد مثلا پنجم از همه بهتر بود!! حالا که مورد دلخواهم نیست، برم همون پنجمی رو بگیرم!
راستش از دید عقلی یه مقدار سنگینه هنوز برام.

فردا از آن ماست;63930 نوشت:
متشکرم. و سوال احتمالا اخر: شاید به دلیل عرف جامعه این سوال پیش بیاد که اگر مرجع تقلید این اجازه را داده باشن، فرد هم قصد لذت نداشته باشد و قصد ازدواج هم داشته باشد؛ میتواند بیست جا(!) بره خواستگاری (و در صورت قبول طرف مقابل) این قضیه رو بررسی کنه تا مورد دلخواهش رو پیدا کنه ؟! (از دید شرعی منظورم هست و عقلی) یا حتی بعد از مورد بیستم! با خودش فکر کنه که مورد مثلا پنجم از همه بهتر بود!! حالا که مورد دلخواهم نیست، برم همون پنجمی رو بگیرم! راستش از دید عقلی یه مقدار سنگینه هنوز برام.

با تشكر از سئوال مجدد شما

مطمئن باشيد كه ان شاء‌ الله پاسخگويي ما تا رسيدن به يك نتيجه منطقي ادامه خواهد داشت و كارشناسان سايت از پرسش شما خسته نمي شوند.بنابراين نيازي نيست كه اين سئوال حتما پرسش آخر شما باشد .

اما پاسخ شما :‌

اول اينكه اگر كسي واقعا به قصد ازدواج و با رعايت شرايط آن به خواستگاري تعدادي از دختران برود تا دختر مورد نظر خود را پيدا كند ، از نظر عقلي مشكلي ندارد.
اما مسئله شرعي اي كه اينجا وجود دارد و حضرت امام ره هم در تحرير الوسيله به آن اشاره كرده اند اين است كه نبايد پسر با قصد
مطلق ازدواج (نه قصد ازدواج با اين دختر خاص) و براي تعيين دختر مورد نظر چنين نگاهي به دختران بكند و اين كار جايز نيست .(1)

دوم اينكه اصل چنين كاري جايز است نه واجب از اين رو اگر با عرف منطقه اي سازگاري ندارد ، براحتي مي توان آنرا انجام نداد . اما به صورت طبيعي بايد منتظر تبعات منفي انجام ندادن آن بود. در روايتي داريم كه رسول گرانقدر اسلام صلي الله عليه و آله به مغيرة بن شعبه فرمودند كه اگر هنگام خواستگاري ،
خوب به همسرت نگاه مي كردي ، براي سازگاري و مهر و محبت بين شما ، بهتر بود . (2)

سوم اينكه كمتر چنين اتفاقي مي افتد . معمولا دختران با ايمان تا اعتماد كافي به خواستگار و نيت او پيدا نكنند چنين كاري نمي كنند.

چهارم اينكه همانطور كه عرض شد اين نگاه بايد پس از توافقات اوليه ازدواج و تمام شدن تمام صحبت ها و بر طرف شدن تمام موانع ، صورت گيرد تا خواستگار اگر خواست ، به زيبايي و مورد پسند بودن كامل همسر آينده اش اطمينان پيدا كند .
اين نكته هم ناگفته نماند كه مانند حضرت امام ره ديدن عريان زن را در اين مسئله جايز ندانسته اند .(1)

پي نوشت:‌
1. امام خميني ره ، تحرير الوسيله ج 2 كتاب النكاح م 28
2. حر عاملي ، وسائل الشيعه ج 20 ص 90

متشکرم.
درست میفرمایین که دختران این رو انجام نمیدن (خصوصا تا وقتی کاملا مطمئن نشدن) و عرف و ... منتها به هر حال این حکم این اجازه را میده.

سجاد;64000 نوشت:
اما مسئله شرعي اي كه اينجا وجود دارد و حضرت امام ره هم در تحرير الوسيله به آن اشاره كرده اند اين است كه نبايد پسر با قصد مطلق ازدواج (نه قصد ازدواج با اين دختر خاص) و براي تعيين دختر مورد نظر چنين نگاهي به دختران بكند و اين كار جايز نيست .

این توضیحتون خیلی کمک کنده بود؛ ممکنه بیشتر توضیح بدین؟ خب فرضا هر خواستگاری که میره، همه شرایط رو میپسنده ولی شرایط بدنی اهمیت ویژه ای براش داره. خصوصا که فرد مجرد بوده قبلا (یعنی اشنایی با شرایط بدنی جنس مونث حداقل هست)، و در اولین مورد با توجه به اینکه همه ی شرایط رو پسندیده با طرفین هم بدونن قصد سوء استفاده ای نیست؛ اولین فرد رو از نظر بدنی ببینه و پسند نکنه؛ دومین مورد همینطور، سومین مورد ... یعنی هر مورد رو به قصد همون فرد بررسی کنه و نه مطلق خواستگاری.

سجاد;64000 نوشت:
اين نكته هم ناگفته نماند كه مانند حضرت امام ره ديدن عريان زن را در اين مسئله جايز ندانسته اند .(1)

در این مورد در پست اول بودن حضرت امام:

اسراء;1874 نوشت:
امام ، خامنه ای وفاضل:می تواند به بدن دختر نگاه کند ،هر چند احتیا ط مستحب ان است که تنها به دست و صورت وپاها ،مو ومقداری از بدن (مانند گردن وبالای سینه) اکتفا کند

اگه چالشی و با گیر دادن میپرسم، علتش اینه که میخوام شبهه کاملا برام حل بشه.
مجدد تشکر

اساتید بزرگوار در این مورد آخر نظری ندارن؟

فردا از آن ماست;64117 نوشت:
این توضیحتون خیلی کمک کنده بود؛ ممکنه بیشتر توضیح بدین؟ خب فرضا هر خواستگاری که میره، همه شرایط رو میپسنده ولی شرایط بدنی اهمیت ویژه ای براش داره. خصوصا که فرد مجرد بوده قبلا (یعنی اشنایی با شرایط بدنی جنس مونث حداقل هست)، و در اولین مورد با توجه به اینکه همه ی شرایط رو پسندیده با طرفین هم بدونن قصد سوء استفاده ای نیست؛ اولین فرد رو از نظر بدنی ببینه و پسند نکنه؛ دومین مورد همینطور، سومین مورد ... یعنی هر مورد رو به قصد همون فرد بررسی کنه و نه مطلق خواستگاری.

با سلام و تشكر از پرسش شما

هر كي كه دفعه اولش باشه و مجرد و زن نديده كه همون دفعه اول پا بند مي شه و كارش به جاهاي باريك نمي كشه :Labkhand:

اگر كسي در خواستگاري اول با اتمام همه توافقات و رعايت شرايط شرعي نگاه فقط بخاطر مشخصه هاي بدني همسر ، او را نپسنديده باشد .به صورت طبيعي به موردهاي ديگري خواهد پرداخت كه هيچ اشكال شرعي و عرفي ندارد اما در موارد بعدي چند حالت ممكن است داشته باشد .

1. مورد بعدي (دومي يا سومي يا ...) را مي پسندد .
2. با ديدن مورد بعدي مورد قبلي را مي پسندد.
3. هيچكدام را نمي پسندد .

در مورد اول كه مشكلي نيست.

در مورد دوم هم اصل قضيه كم اتفاق مي افتد و به فرض هم اتفاق بيفتد ، بعيد است كه دختر و يا خانواده دختر ، بار ديگر به خواستگاري كه يك بار بخاطر نپسنديدن شرايط فيزيكي دختر ، او را نپذيرفته است ، جواب مثبت بدهند . و باز هم در فرض وقوع آن يك استثناء كم ابتلاست كه قانون گذار هيچوقت به خاطر استثناء ، قانون كلي خود را تعطيل نمي كند .

در مورد سوم هم مشكل بر مي گردد به خود خواستگار كه بايد با مشاورين روانشناس مشورت كند .

پيروز باشيد

سجاد;64000 نوشت:
اين نكته هم ناگفته نماند كه مانند حضرت امام ره ديدن عريان زن را در اين مسئله جايز ندانسته اند .(1) پي نوشت:‌ 1. امام خميني ره ، تحرير الوسيله ج 2 كتاب النكاح م 28

اسراء;1874 نوشت:
امام ، خامنه ای وفاضل:می تواند به بدن دختر نگاه کند ،هر چند احتیاط مستحب ان است که تنها به دست و صورت وپاها ،مو ومقداری از بدن (مانند گردن وبالای سینه) اکتفا کند

با تشكر از توجه شما جناب فردا از آن ماست

دو نقل بالا با هم تناقضي ندارند بخاطر اينكه حضرت امام ره در آدرسي كه ذكر كردم نگاه به بدن را بدون پوشش نازك جايز ندانسته اند . يعني خواستگار نمي تواند به بدن عريان نگاه كند و حتما بايد بدن با پوششي گرچه نازك پوشيده شده باشد.

عبارت حضرت امام ره در تحرير الوسيله اين است :
و الأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق‏

موفق باشيد

سجاد;64545 نوشت:

هر كي كه دفعه اولش باشه و مجرد و زن نديده كه همون دفعه اول پا بند مي شه و كارش به جاهاي باريك نمي كشه :labkhand:

اگر كسي در خواستگاري اول با اتمام همه توافقات و رعايت شرايط شرعي نگاه فقط بخاطر مشخصه هاي بدني همسر ، او را نپسنديده باشد .به صورت طبيعي به موردهاي ديگري خواهد پرداخت كه هيچ اشكال شرعي و عرفي ندارد اما در موارد بعدي چند حالت ممكن است داشته باشد .

1. مورد بعدي (دومي يا سومي يا ...) را مي پسندد .
2. با ديدن مورد بعدي مورد قبلي را مي پسندد.
3. هيچكدام را نمي پسندد .

در مورد اول كه مشكلي نيست.

در مورد دوم هم اصل قضيه كم اتفاق مي افتد و به فرض هم اتفاق بيفتد ، بعيد است كه دختر و يا خانواده دختر ، بار ديگر به خواستگاري كه يك بار بخاطر نپسنديدن شرايط فيزيكي دختر ، او را نپذيرفته است ، جواب مثبت بدهند . و باز هم در فرض وقوع آن يك استثناء كم ابتلاست كه قانون گذار هيچوقت به خاطر استثناء ، قانون كلي خود را تعطيل نمي كند .
در مورد سوم هم مشكل بر مي گردد به خود خواستگار كه بايد با مشاورين روانشناس مشورت كند .

متشکر.
ببینین. من برام بررسی خود حکم مهم هست. یعنی اینکه احتمالش کمه یه اتفاق بیفته یا زیاد، این به اصل وجود قانون تغییری ایجاد نمیکند. این حکم شرعیست و هدف من بررسی و رفع شبهه از تناقض احتمالی اون با عقل و عرف هست. تا اگه قراره احکام به طور کامل اجرا بشه، شبهه ای وجود نداشته باشه. طبق حکم، من نوعی اجازه دارم تا زمانی که پسند کنم، برم مورد به مورد و هر بار به قصد ازدواج با همون فرد خاص، بعد از بررسی موارد مورد نیاز برای شناخت و تحقیق و ... شرایط بدنی اون بنده خدا رو هم تا حد زیادی بررسی کنم (و طبق استباط برخی فقهای بزرگوار، بدن برهنه یا دارای لباس نازک رو طرف ر وهم ببینم). واقعیت اینکه با وجود توضیحات خوبی که دادین، این قضیه به نظر من، هنوز با عقل و عرف جور در نمیاد. این که طرف ازاده این قضیه رو قبول کنه یا نه بحث من نیست، اینکه این اجازه وجود داره که اگه طرفین خواستن مورد سوال هست. سوال رو خیلی صریحتر اگه بخوام بپرسم، ایا واقعا کسی این قضیه که بدن دخترش رو ببینن و بعد ممکن باشه نپسندن(به هر حال بدن رو میبینه که یا پسند کنن و یا نپسندن) براش پذیرفته شده است؟ درسته که راهکارهای جایگزینی در جامعه ی ما پیاده میشه، مثلا جنس مونثی این بازدید رو انجام بده ولی سوال من روی خود حکم است و جایگزین که بحثی متفاوت از حکمه. درسته؟

با سلام و تشکر از شما به خاطر ایجاد این تاپیک

در مورد مساله نگاه کردن مرد به بدن زن که در پست های اولیه اشاره فرمودین و نظر مراجع بزرگوار رو نوشتید هیچ کجا از هیچ مرجعی اشاره نکردین که باید از روی پوشش نازک باشد ولی در پست 26 اشاره کردین که حضرت امام فرمودند :

سجاد;64547 نوشت:

حضرت امام ره در آدرسي كه ذكر كردم نگاه به بدن را بدون پوشش نازك جايز ندانسته اند . يعني خواستگار نمي تواند به بدن عريان نگاه كند و حتما بايد بدن با پوششي گرچه نازك پوشيده شده باشد.

عبارت حضرت امام ره در تحرير الوسيله اين است :
و الأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق‏

حالا سوالم این هست که نظر بقیه ی مراجع عظام در مورد نگاه کردن مرد به بدن زن (بدون پوشش ، با پوشش نازک ) چیه ؟

با تشکر از پاسخ گویی شما

جزاک الله خیرا جزا :Gol: :Gol:

اسراء;1984 نوشت:
بنام خدا
حکم نگاه کردن زن به بازو ارنج مرد نامحرم چیست؟:Gol:
امام ،خامنه ای وصافی:جایز نیست
بهجت:بنا براحتیاط واجب جایز نیست
تبریزی ،سیستانی،فاضل،مکارم،نوری و وحید:
[=Times New Roman]اگر بدون قصدلذت وترس افتادن به گناه باشد ،اشکال ندارد

خیلی ببخشید در پست 9 سوال شده که آیا این سوالات مربوط به خواستگاری هست ؟
که جناب اسرا در پست 11 فرمودند : بله


حالا سوالم اینه که چرا آقایون بتونن به قسمت هایی از بدن زن که همیشه از دید نامحرم پوشیده هست نگاه کنند (هرچند بدونن با نگاه ،لذت قهری پیدا می کنن)

ولی خانم ها به فرموده ی بعضی مراجع جایز نیست حتی به بازو و آرنج مرد نگاه کنند و به فرموده ی بعضی مراجع ...

چرا اینقدر تفاوت بین مرد و زن ؟؟؟!!! :Motehayer:

با تشکر پیشاپیش از پاسخ کارشناسان محترم :Gol: :Gol: :Gol:

فردا از آن ماست;66921 نوشت:
متشکر. ببینین. من برام بررسی خود حکم مهم هست. یعنی اینکه احتمالش کمه یه اتفاق بیفته یا زیاد، این به اصل وجود قانون تغییری ایجاد نمیکند. این حکم شرعیست و هدف من بررسی و رفع شبهه از تناقض احتمالی اون با عقل و عرف هست. تا اگه قراره احکام به طور کامل اجرا بشه، شبهه ای وجود نداشته باشه. طبق حکم، من نوعی اجازه دارم تا زمانی که پسند کنم، برم مورد به مورد و هر بار به قصد ازدواج با همون فرد خاص، بعد از بررسی موارد مورد نیاز برای شناخت و تحقیق و ... شرایط بدنی اون بنده خدا رو هم تا حد زیادی بررسی کنم (و طبق استباط برخی فقهای بزرگوار، بدن برهنه یا دارای لباس نازک رو طرف ر وهم ببینم). واقعیت اینکه با وجود توضیحات خوبی که دادین، این قضیه به نظر من، هنوز با عقل و عرف جور در نمیاد. این که طرف ازاده این قضیه رو قبول کنه یا نه بحث من نیست، اینکه این اجازه وجود داره که اگه طرفین خواستن مورد سوال هست. سوال رو خیلی صریحتر اگه بخوام بپرسم، ایا واقعا کسی این قضیه که بدن دخترش رو ببینن و بعد ممکن باشه نپسندن(به هر حال بدن رو میبینه که یا پسند کنن و یا نپسندن) براش پذیرفته شده است؟ درسته که راهکارهای جایگزینی در جامعه ی ما پیاده میشه، مثلا جنس مونثی این بازدید رو انجام بده ولی سوال من روی خود حکم است و جایگزین که بحثی متفاوت از حکمه. درسته؟


با سلام و تشکر از سئوال شما

در پست های قبلی پاسخ این اشکال داده شد و بیان شد که اگر خانواده ها هم این مسئله را نپذیرند اشکال شرعی ندارد اما ضرر آن به خود آنها بر می گردد و این مطلب هم کاملا عقلی است .
اما در این میان چیزی که مایه تأسف است اینکه دختر و پسری که پایبندی کمتری به مسائل شرعی دارند خود اقدام به این کار و بالاتر از آن می کنند که مورد پسند خداوند هم نیست ولی در عین حال شناخت کاملی از خصوصیات فیزیکی هم بدست می آورند ولی خانواده های متدین بخاطر برخی بهانه ها از این حکم مترقی اسلام با شرایط خاص آن ، استفاده نمی کنند تا شناخت صحیح قبل از ازدواج به صورت شرعی به وجود آید
.

ان شاء الله ما و شما و تمام خوانندگان این مطلب جزء این گروه نباشیم
موفق باشید

سجاد;67056 نوشت:
در پست های قبلی پاسخ این اشکال داده شد و بیان شد که اگر خانواده ها هم این مسئله را نپذیرند اشکال شرعی ندارد اما ضرر آن به خود آنها بر می گردد و این مطلب هم کاملا عقلی است .

سلام استاد. عقلی بودن این قضیه برای شما بدیهی است به همین دلیل روی این مسئله مانور خیلی زیادی نمیدین اما شبهه ی من در واقع روی عقلی بودن این حکم است؛ اینکه بعضیا چه کار میکنن و قبل از ازدواج بدن هم رو وارسی میکنن و فراتر از اون رو من کاری ندارم. در واقع به نظر من این نقطه ی مقابل اون یکی نیست چه اینکه عرض کردم مثلا جنس مونثی توی اون خانواده میتونه این وارسی رو تا این حد انجام بده. به قول شما اگه حکمی مترقیست، برای بستن راه بهانه که نیست یحتمل. اینکه من نوعی با این حکم این اجازه رو دارم که بدن افراد مقابل رو بدون محدودیتی در تعداد نفر (تا زمانی که به قصد ازدواج با خود اون فرد و قانع شدن از بقیه موارد اون بنده خدا باشه) میتونم وارسی کنم برام پذیرفته نیست. شما جایی فرمودین که با عقل و عرف سازگار هست؛ من عرض میکنم که با عرف چطور سازگار هست؟ یعنی واقعا کسی این قضیه که بدن دخترش رو ببینن و بعد ممکن باشه نپسندن(به هر حال بدن رو میبینه که یا پسند کنن و یا نپسندن) براش پذیرفته شده است؟ یا اگه من نوعی بدونم که خواستگار قبلی کسی که نا محرم بوده اومده این بنده خدا رو وارسی کرده تا این حد، ایا حاضرم با این فرد ازدواج کنم؟
بخش عقلیش هم که عرض کردم. به هر حال اگه فکر میکنین جواب رو کامل دادین و بی توجهی از من بوده، متشکر از پاسخگوییتون. عرض دیگه ای نیست.
یا علی

فردا از آن ماست;67077 نوشت:
سلام استاد. عقلی بودن این قضیه برای شما بدیهی است به همین دلیل روی این مسئله مانور خیلی زیادی نمیدین اما شبهه ی من در واقع روی عقلی بودن این حکم است؛ اینکه بعضیا چه کار میکنن و قبل از ازدواج بدن هم رو وارسی میکنن و فراتر از اون رو من کاری ندارم. در واقع به نظر من این نقطه ی مقابل اون یکی نیست چه اینکه عرض کردم مثلا جنس مونثی توی اون خانواده میتونه این وارسی رو تا این حد انجام بده. به قول شما اگه حکمی مترقیست، برای بستن راه بهانه که نیست یحتمل. اینکه من نوعی با این حکم این اجازه رو دارم که بدن افراد مقابل رو بدون محدودیتی در تعداد نفر (تا زمانی که به قصد ازدواج با خود اون فرد و قانع شدن از بقیه موارد اون بنده خدا باشه) میتونم وارسی کنم برام پذیرفته نیست. شما جایی فرمودین که با عقل و عرف سازگار هست؛ من عرض میکنم که با عرف چطور سازگار هست؟ یعنی واقعا کسی این قضیه که بدن دخترش رو ببینن و بعد ممکن باشه نپسندن(به هر حال بدن رو میبینه که یا پسند کنن و یا نپسندن) براش پذیرفته شده است؟ یا اگه من نوعی بدونم که خواستگار قبلی کسی که نا محرم بوده اومده این بنده خدا رو وارسی کرده تا این حد، ایا حاضرم با این فرد ازدواج کنم؟ بخش عقلیش هم که عرض کردم. به هر حال اگه فکر میکنین جواب رو کامل دادین و بی توجهی از من بوده، متشکر از پاسخگوییتون. عرض دیگه ای نیست. یا علی

با سلام و تشکر از اظهار نظر شما جناب فردا از آن ماست

بله به نظرم پاسخ به صورت کامل داده شد اما ظاهرا عبارات حقیر به صورتی بود که نتوانست حضرتعالی را قانع کند .:Labkhand:

عرض کردم که این مسئله جایز است نه واجب و در اختیار خود مکلف یعنی دختری است که برایش خواستگار آمده است و اگر مشکلاتی به وجود می آورد و از نظر عرف کاری ناپسند است ، می توان به راحتی آنرا انجام نداد.
عقلی بودن و مترقی بودن این حکم را هم از این جهت گفتم که در صورت رعایت شرایط آن ، کاری مناسب برای پیشگیری از مشکلات پس از ازدواج است.علت حکم به جواز این کار هم که ظاهرا محل اصلی اشکال شماست ، می تواند همین نکته باشد .

در مورد عرف هم بنده عرض نکردم که این مسئله با عرف سازگاری دارد ، گفتم اگر با عرف منطقه ای سازگاری ندارد ، ترک آن اشکالی ندارد .

همانطور که مستحضرید احکام اسلامی از منابع آن مانند قرآن و سنت گرفته می شود و در اینجا عرف نقش خاصی ندارد و نمی توان از این جهت به عرف اطمینان کرد به ویژه در جایی که حکم عرفی صراحتا با حکم شرعی منافات داشته باشد چرا که عرف در برخی مواقع حساسیت های دارد که اصلا تناسبی با احکام الهی ندارد و گاهی هم در مواردی که دین روی آن حساس است ، دچار غفلت می شود . براحتی غیبت می کند اما به وسواس از قطره ناشناسی که روی لباسش افتاده دل نمی کند.

خانه از پای بست ویران است ، خواجه در فکر نقش ایوان است


چنین عرفی چگونه می تواند صحت و سقم یک حکم شرعی را تعیین کند!!

البته عرف در احکام اسلامی نقش های ویژه ای هم دارد که فرصتی دیگر برای بیان آن می طلبد.

به نظر می رسد با عرایضی که در پست های متعدد این تاپیک به صورت استدلال و ادله شرعی حکم در روایات ، گفته شد ، مسئله به صورت منطقی بررسی شده باشد از این رو از حضرتعالی و خوانندگان محترم می خواهم اگر نکته ای و ابهامی دارید که در پست های گذشته به آن پرداخته نشده است ، بیان بفرمایید تا بحث در نقطه مناسبی پایان یابد.


موفق و پیروز باشید

ماه بانو;67036 نوشت:
حالا سوالم این هست که نظر بقیه ی مراجع عظام در مورد نگاه کردن مرد به بدن زن (بدون پوشش ، با پوشش نازک ) چیه ؟

با سلام و تشکر از سئوال شما سرکار ماه بانو

همانطور که جناب استاد اسراء در پست شماره 1 همین تاپیک فرمودند بیشتر مراجع عظام نگاه به تمام بدن را جایز نمی دانند و فقط قسمت هایی از بدن را استثناء می کنند که می توانید ملاحظه نمایید بنابر این نوع پوشش در این فتاوا مطرح نیست .
اما در مورد برخی از مراجع هم که این کار را اجازه داده اند مانند حضرت امام ره که فتوایشان در مورد نوع پوشش ذکر شد و فتوای آیت الله فاضل ره نیز در این مورد یعنی نوع پوشش مشخص نیست و به صورت کلی ایشان احتیاط مستحب دادند که به بدن نگاه نشود . (1)


پی نوشت:
1. آیت الله فاضل لنکرانی ره ، العروه الوثقی مع تعلیقات الفاضل ، کتاب النکاح ، احکام النظر ج 2 ص 682 م 26
و سئوال از دفتر ایشان در قم

ماه بانو;67038 نوشت:
نقل نمایش پست ها نوشته اصلی توسط : اسراء بنام خدا حکم نگاه کردن زن به بازو ارنج مرد نامحرم چیست؟ امام ،خامنه ای وصافی:جایز نیست بهجت:بنا براحتیاط واجب جایز نیست تبریزی ،سیستانی،فاضل،مکارم،نوری و وحید: اگر بدون قصدلذت وترس افتادن به گناه باشد ،اشکال ندارد خیلی ببخشید در پست 9 سوال شده که آیا این سوالات مربوط به خواستگاری هست ؟ که جناب اسرا در پست 11 فرمودند : بله حالا سوالم اینه که چرا آقایون بتونن به قسمت هایی از بدن زن که همیشه از دید نامحرم پوشیده هست نگاه کنند (هرچند بدونن با نگاه ،لذت قهری پیدا می کنن) ولی خانم ها به فرموده ی بعضی مراجع جایز نیست حتی به بازو و آرنج مرد نگاه کنند و به فرموده ی بعضی مراجع ... چرا اینقدر تفاوت بین مرد و زن ؟؟؟!!!


نکاتی را درباره فرمایش سرکار ماه بانو می توان بیان کرد :

1- احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد جامعه شکل گرفته است و جامعه ای که از دو جنس مجزا به نام زن و مرد تشکیل شده است ، نمی تواند مصالح و مفاسد یکسانی داشته باشد برخی از مصالح مختص مردان و برخی هم مختص زنان است بنابر همین نکته است که گاهی احکام دینی هم به صورت اختصاصی برای زنان یا مردان جامعه لحاظ می شود .

2- تفاوت دیدگاه مراجع بخاطر تفاوت زن و مرد نیست و یک فقیه در مقام استنباط ، زن بودن یا مرد بودن مکلف را در حکم دخالت نمی دهد مگر اینکه ادله اصلی استنباط درباره زن و مرد از نظر او اختلاف داشته باشد و این مسئله هم باز بر می گردد به اختلاف ذاتی زن و مرد که به صورت طبیعی احکام مختلفی را هم اقتضاء دارد .
و درست به همین دلیل است که مردان هم نمی توانند بخاطر تسهیلاتی که خداوند برای زنها در احکام دینی در نظر گرفته است ، اعتراض کنند که چرا خداوند فقط به ما دستور جهاد داده و زنها را استثناء کرده است ما خودمان را به کشتن بدهیم آنها در خانه استراحت کنند !!! :Labkhand:

موفق و پیروز باشید

موضوع قفل شده است