آیا می توان فتوای مورد علاقه را از بین چند مرجع انتخاب کرد؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا می توان فتوای مورد علاقه را از بین چند مرجع انتخاب کرد؟

[="Black"]سلام
سوالی داشتم که شخصی برای انتخاب مرجع اعلم از آن سه راهی که وجود دارد اقدام می کند و به سه مرجع می رسد و تحقیقش را هم ادامه می دهد اما دلیلی پیدا نمی کند که کدام یک از این سه مرجع اعلم هستند و کسانی که برای اعلمیت آن سه مرجع دلیل می آورند تمام دلایلشان از نظر آن شخص مورد قبول است و از جهتی صحیح است و مقلد در نهایت به نتیجه نمی رسد کدام یک حقیقتا اعلم هستند اما می داند این سه نفر نسبت به بقیه مراجع علم بیشتری دارند.
حالا آیا این شخص می تواند فتوای این سه مرجع را در یک موضوع ببیند و هر کدام طبق برداشت مقلد از دین مطابق واقع بود را انتخاب کند؟ (مقلد مجتهد نیست اما چیزی از برخی از مجتهدین کم ندارد و تا حدودی با روش اجتهاد آشناست)(البته اعتماد به نفس بالایی هم دارد:Cheshmak:)
سه مرجع آیات عظام سیستانی و خامنه ای و وحید خراسانی هستند.
[/]

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد نور

رحمت;661253 نوشت:
سلام
سوالی داشتم که شخصی برای انتخاب مرجع اعلم از آن سه راهی که وجود دارد اقدام می کند و به سه مرجع می رسد و تحقیقش را هم ادامه می دهد اما دلیلی پیدا نمی کند که کدام یک از این سه مرجع اعلم هستند و کسانی که برای اعلمیت آن سه مرجع دلیل می آورند تمام دلایلشان از نظر آن شخص مورد قبول است و از جهتی صحیح است و مقلد در نهایت به نتیجه نمی رسد کدام یک حقیقتا اعلم هستند اما می داند این سه نفر نسبت به بقیه مراجع علم بیشتری دارند.
حالا آیا این شخص می تواند فتوای این سه مرجع را در یک موضوع ببیند و هر کدام طبق برداشت مقلد از دین مطابق واقع بود را انتخاب کند؟ (مقلد مجتهد نیست اما چیزی از برخی از مجتهدین کم ندارد و تا حدودی با روش اجتهاد آشناست)(البته اعتماد به نفس بالایی هم دارد)
سه مرجع آیات عظام سیستانی و خامنه ای و وحید خراسانی هستند.

با سلام و عرض ادب

در نهایت باید از بین این سه مرجع و از جهت اینکه با هم مساوی هستند یکی را انتخاب کرده و طبق نظر همان مرجع عمل نماید گرچه انتخابش براساس مطالعه نظرات آن مرجع باشد ولی اگر حقیقتا آن سه را مساوی بداند نه بخاطر سختی و آسانی فتاوا می تواند یکی از آن مراجع را انتخاب نماید.

همواره به سلامت باشید

موضوع قفل شده است