آیا می توان اعضای فرد اعدامی را قبل از اعدام اهدا نمود؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا می توان اعضای فرد اعدامی را قبل از اعدام اهدا نمود؟

با سلام

ایا صحیح است با جلب رضایت خود اعدامی اعضای بدنش را به دیگران هدیه کنیم؟؟؟

من مقلد ایه الله وحید هستم

ولی لطفا استفتا از چند مرجع عالیقدر دیگر هم گرفته شود.

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد شفا

پابوس زوار اربعین;697869 نوشت:
با سلام

ایا صحیح است با جلب رضایت خود اعدامی اعضای بدنش را به دیگران هدیه کنیم؟؟؟

من مقلد ایه الله وحید هستم

ولی لطفا استفتا از چند مرجع عالیقدر دیگر هم گرفته شود.

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله وحید خراسانی:

1-بريدن عضوى از اعضاى بدن مسلمان مرده و وصيت به آن
بريدن عضوى از اعضاى بدن مسلمان مرده ـ مانند چشم و غير آن ـ به منظور پيوند زدن آن به بدن شخص زنده جايز نيست ، و قطع كننده بايد ديه آن عضو را كه ديه اعضاى جنين مسلمان است بپردازد ، ولى چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد بر اين كه عضو بدن مسلمان مرده اى را ببرند و به او پيوند زنند ، بريدن آن عضو جايز است ، ولى قطع كننده بايد ديه آن را بپردازد. و پس از پيوند كه جزء بدن زنده گشت ، احكام بدن زنده بر آن جارى است.

و اگر كسى در حال حيات خود وصيّت كند كه پس از مردن او عضوى از اعضاى او را قطع كنند و به ديگرى پيوند زنند ، صحّت اين وصيّت محلّ اشكال است.

2-بريدن عضوى از اعضاى بدن زنده براى پيوند.
اگر شخصى راضى شود كه در حال حيات خود عضوى از اعضاى او را بريده و به ديگرى پيوند زنند ، چنانچه آن عضو از اعضاى رئيسه باشد كه بريدن آن صدمه اى به حيات او مى زند ، و يا نقص و عيبى در او ايجاد مى كند ، بريدن آن عضو جايز نيست ، و اگر با بريدن آن عضو ضرر و عيبى بر او وارد نمى شود ـ مانند بريدن مقدارى از پوست و يا گوشت ران كه جاى آن روييده مى شود ـ بريدن آن عضو با رضايت او جايز است ، و مى تواند براى رفع يد از آن عضو مبلغى دريافت كند.

پی نوشت:
رساله آیت الله وحید خراسانی،احکام تشریح،مساله 2894و 2895

[="Tahoma"][="DarkSlateGray"]پس نمیتوانیم ولو با وصیت ان فرد اعدامی تا قبل از اعدامش اعضای حیاتی را پیوند بزنیم؟؟؟

........

اگر مثلا حکم قصاص فردی در رابطه با یک عضوش باشد(با درنظر گرفتن 2 احتمال زنده ماندن پس از قصاص یا مردنش) و بخواهد ان عضو را پیوند بزنند چی؟؟؟[/]

موضوع قفل شده است