آیا قربانی حاجی حتما باید در مکه سر بریده شود؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا قربانی حاجی حتما باید در مکه سر بریده شود؟

سلام.آیا قربانی که حاجی باید بعد از اتمام حج انجام دهد را حتما باید در مکه کشت؟یا مثلا به نیابت می شود در ایران کشت؟
و اینکه باید حتما به فقیر داده شود.

مرجع:امام خامنه ای

چون من شنیدم عربستان این گوشت ها رو دور میریزن...

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اسراء

مشتی خاک;934818 نوشت:
سلام.آیا قربانی که حاجی باید بعد از اتمام حج انجام دهد را حتما باید در مکه کشت؟یا مثلا به نیابت می شود در ایران کشت؟
و اینکه باید حتما به فقیر داده شود.

مرجع:امام خامنه ای

چون من شنیدم عربستان این گوشت ها رو دور میریزن...


سلام علیکم
فقط ایت الله مکارم میفرمایند میشود نیابتا از حاجی در ایران قربانی نمود بقیه ی مراجع این اجازه را به حاجی نمیدهند
موضوع قفل شده است