جمع بندی آیا غیبت مراتب داره؟

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا غیبت مراتب داره؟

سلام.

آیا غیبت درجه بندی داره ؟ (از نظر بزرگی گناه)

مثلا بگیم فلان حرفی که پشت سر کسی گفته شد غیبت بزرگی بود و گناهش خیلی سنگینه

ولی فلان حرف که پشت سر کسی گفته شد گناه بزرگی نیست و در حد مکروه بودن و گناه کوچکی است.

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد بدیع

 

سلام.

آیا غیبت درجه بندی داره ؟ (از نظر بزرگی گناه)

مثلا بگیم فلان حرفی که پشت سر کسی گفته شد غیبت بزرگی بود و گناهش خیلی سنگینه

ولی فلان حرف که پشت سر کسی گفته شد گناه بزرگی نیست و در حد مکروه بودن و گناه کوچکی است.

با سلام

همه انواع و مصادیق غیبت حرام است و در حرمت آن تفاوتی میان کسی که غیبت کرده و کسی که غیبت شده و حرفی که زده شده وجود ندارد. برای حرمت غیبت کافی است غیبت با همه شرایط آن صدق کند و جز موارد استثنا هم نباشد.

البته حرمت و عقوبت غیبت میتواند تحت تاثیر عواملی دچار شدت و ضعف شود. به عنوان نمونه تعداد افرادی که غیبت در میان آنها بازگو میشود و میزان لطمه ای که به آبروی فرد غیبت شونده وارد میشود از جمله این موراد است.  

 

سلام.

آیا غیبت درجه بندی داره ؟ (از نظر بزرگی گناه)

مثلا بگیم فلان حرفی که پشت سر کسی گفته شد غیبت بزرگی بود و گناهش خیلی سنگینه

ولی فلان حرف که پشت سر کسی گفته شد گناه بزرگی نیست و در حد مکروه بودن و گناه کوچکی است.

با سلام

همه انواع و مصادیق غیبت حرام است و در حرمت آن تفاوتی میان کسی که غیبت کرده و کسی که غیبت شده و حرفی که زده شده وجود ندارد. برای حرمت غیبت کافی است غیبت با همه شرایط آن صدق کند و جز موارد استثنا هم نباشد.

البته حرمت و عقوبت غیبت میتواند تحت تاثیر عواملی دچار شدت و ضعف شود. به عنوان نمونه تعداد افرادی که غیبت در میان آنها بازگو میشود و میزان لطمه ای که به آبروی فرد غیبت شونده وارد میشود از جمله این موراد است.  

با سلام و تشکر

اگر این شخصی که پشت سرش حرف زده میشه برادر دینی ما نباشه...

شخصی باشه که خودش گفته اهل مشروبات الکلی هست، و اهل کارهای نامشروع دیگه است، تو حرفاش هم گاهی از آمریکا طرفداری میکنه و ... و زیاد شخصیت دینی نداره... هر چند که گاهی هم میبینیم نماز میخونه

میگه انسانیت مهم تر از دین داریه و به این "شبهات" رایج شده اعتقاد داره

 

آیا بازهم حرفی که پشت سرش زده شده غیبت حساب میشه؟

آیا این شخص اگر پشت سرش حرف زده بشه باید دفاع کنیم ازش؟

با سلام و تشکر

اگر این شخصی که پشت سرش حرف زده میشه برادر دینی ما نباشه...

شخصی باشه که خودش گفته اهل مشروبات الکلی هست، و اهل کارهای نامشروع دیگه است، تو حرفاش هم گاهی از آمریکا طرفداری میکنه و ... و زیاد شخصیت دینی نداره... هر چند که گاهی هم میبینیم نماز میخونه

میگه انسانیت مهم تر از دین داریه و به این "شبهات" رایج شده اعتقاد داره

آیا بازهم حرفی که پشت سرش زده شده غیبت حساب میشه؟

آیا این شخص اگر پشت سرش حرف زده بشه باید دفاع کنیم ازش؟

با سلام مجدد

 غیبت مسلمان حتی اگر گناهکار باشد جایز نیست. بنابراین گناهان آن فرد باعث خروج او از اسلام نمی شود مخصوصا اینکه نماز هم می خواند. 

اما یکی از استثنائات حرمت غیبت در مورد متجاهر به فسق است. متجاهر به فسق فردی است که علنا و آشکارا گناه می کند و یا گناه خود را تعریف میکند و از انجام و بیان آن ابایی ندارد. البته غیبت او تنها در مورد همان گناهانی که انجام میدهد جایز است.

با سلام مجدد

 غیبت مسلمان حتی اگر گناهکار باشد جایز نیست. بنابراین گناهان آن فرد باعث خروج او از اسلام نمی شود مخصوصا اینکه نماز هم می خواند. 

اما یکی از استثنائات حرمت غیبت در مورد متجاهر به فسق است. متجاهر به فسق فردی است که علنا و آشکارا گناه می کند و یا گناه خود را تعریف میکند و از انجام و بیان آن ابایی ندارد. البته غیبت او تنها در مورد همان گناهانی که انجام میدهد جایز است.

 

ممنونم

 

توی اداره جایی که من کار میکنم، دو تا خانم و یک آقا هستند که دایم باهم صحبت میکنند

و از میون حرفهاشون هر ده جمله یکیش غیبت پشت سر کسی هست

و چون بلند صحبت میکنند من حرفهاشون میشنوم. و محل کارم نمیتونم ترک کنم...

در این مورد باید چه کار کرد؟

توی اداره جایی که من کار میکنم، دو تا خانم و یک آقا هستند که دایم باهم صحبت میکنند

و از میون حرفهاشون هر ده جمله یکیش غیبت پشت سر کسی هست

و چون بلند صحبت میکنند من حرفهاشون میشنوم. و محل کارم نمیتونم ترک کنم...

در این مورد باید چه کار کرد؟

 ترک مجلس تنها یکی از راه های فرار از غیبت و انجام وظیفه در قبال آن است. شما میتوانید به صورت محترمانه و در قالب گفتگو از آنها بخواهید در صحبت هایشان حریم افراد را حفظ کنند. اگر آنها بدانند شما از غیبت و شنیدن بدگویی دیگران تنفر دارید قطعا در این رابطه ملاحظه به خرج می دهند. این تذکر شما می تواند آنها را نسبت به آبروی افراد مسئولیت پذیرتر قرار دهد.

بنابراین حفظ موضع منفی شما در برابر غیبت و همراهی و تایید نکردن آن و دفاع از غیبت شونده و تذکر به غیبت کننده باعث میشود در گناه غیبت شریک نشوید. 

 ترک مجلس تنها یکی از راه های فرار از غیبت و انجام وظیفه در قبال آن است. شما میتوانید به صورت محترمانه و در قالب گفتگو از آنها بخواهید در صحبت هایشان حریم افراد را حفظ کنند. اگر آنها بدانند شما از غیبت و شنیدن بدگویی دیگران تنفر دارید قطعا در این رابطه ملاحظه به خرج می دهند. این تذکر شما می تواند آنها را نسبت به آبروی افراد مسئولیت پذیرتر قرار دهد.

بنابراین حفظ موضع منفی شما در برابر غیبت و همراهی و تایید نکردن آن و دفاع از غیبت شونده و تذکر به غیبت کننده باعث میشود در گناه غیبت شریک نشوید. 

 

روز بخیر

اگر نصیحت درشون اثر نکرد باید چیکار کنیم؟

مثلا با لحن خیلی جدی به طرف میگیم که این کار غیبته و غیبت رو ترک کن، و پشت سر برادرانت بدگویی نکن

و یک پوزخند میزنه که انگار اصلا وجود نداری... و بعد هم به کار قبلی خودش ادامه میده.

و کلا هرکاری بکنی جدی نمیگیرتت.

اون موقع باید چه کار کرد؟

 

 

اگر نصیحت درشون اثر نکرد باید چیکار کنیم؟

مثلا با لحن خیلی جدی به طرف میگیم که این کار غیبته و غیبت رو ترک کن، و پشت سر برادرانت بدگویی نکن

و یک پوزخند میزنه که انگار اصلا وجود نداری... و بعد هم به کار قبلی خودش ادامه میده.

و کلا هرکاری بکنی جدی نمیگیرتت.

اون موقع باید چه کار کرد؟

 با این وصف شما نسبت به نهی از منکر او وظیفه ای نخواهید داشت. اما همچنان نسبت به آبروی فرد غیبت شونده و حفظ حسن ظن تان نسبت به او مسئول هستید. شنیدن غیبت یک فرد، ممکن است ذهنیت شما را نسبت به او تخریب کند و او را در نزد شما بی اعتبار و بی آبرو سازد. بنابراین اگر میتوانید به گونه ای عمل کنید که غیبت او را نشنوید و اگر خواه نا خواه خواهید شنید نسبت به غیبت واکنش نشان دهید و از غیبت شونده دفاع کنید. 

جمع بندی

پرسش: آیا غیبت از نظر گناه درجه بندی دارد؟ مثلا بگوییم فلان حرفی که پشت سر یک مسلمان کامل گفته شد غیبت بزرگی باشد و گناهش خیلی سنگین است. ولی فلان حرف که پشت سر یک شراب خوار گفته شد گناه بزرگی نیست و در حد کراهت بوده است.

پاسخ: همه انواع و مصادیق غیبت حرام است و در حرمت آن تفاوتی میان کسی که غیبت کرده و کسی که غیبت شده و حرفی که زده شده وجود ندارد. برای حرمت غیبت کافی است غیبت با همه شرایط آن صدق کند و جز موارد استثنا هم نباشد. البته حرمت و عقوبت غیبت میتواند تحت تاثیر عواملی دچار شدت و ضعف شود. به عنوان نمونه تعداد افرادی که غیبت در میان آنها بازگو میشود و میزان لطمه ای که به آبروی فرد غیبت شونده وارد میشود از جمله این موراد است.  

 غیبت مسلمان حتی اگر گناهکار باشد جایز نیست. اما یکی از استثنائات حرمت غیبت در مورد متجاهر به فسق است. متجاهر به فسق فردی است که علنا و آشکارا گناه می کند و یا گناه خود را تعریف میکند و از انجام و بیان آن ابایی ندارد. البته غیبت او تنها در مورد همان گناهانی که انجام میدهد جایز است.

موضوع قفل شده است