جمع بندی آیا رفتن به دستشویی با به همراه داشتن مهر یا تسبیح تربت کربلا بد است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا رفتن به دستشویی با به همراه داشتن مهر یا تسبیح تربت کربلا بد است؟

البته مسلما این کار حرام نیست. ولی از نظر بی احترامی به تربت کربلا و تاثیرات معنوی آن منظور است.

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد اویس

سؤال:
آیا رفتن به دستشویی با به همراه داشتن مهر یا تسبیح تربت کربلا بد است؟

پاسخ:

به طور مسلم، بردن تربت به دستشویی حرام نیست؛ ولی در صورت امکان، برای مراعات احتیاط نیافتادن تربت در دستشویی، بهتر آن است که تربت را در دستشویی نبرید.

در پناه ایزد منان، از جمله تکریم‌کنندگان شعائر الهی باشید.

موضوع قفل شده است