جمع بندی آیا خمس فرد بی نماز قبول است؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا خمس فرد بی نماز قبول است؟
سلام  حدیثی خواندم که اگر کسی نماز نخواند سایر اعمال نیکوی او قبول نمیشوند و هیچ عمل خیری از او نزد خدا پذیرفته نیست.   با این اوصاف آیا کسی که نماز  نمی خواند اما در پرداخت خمس و زکات کوتاهی نمیکند ، انجام به عمل  پرداخت خمس و زکات در آخرت از وی قبول می گردد؟  اگر نماز نخواندن کسی به خاطر تنبلی و چیزهای دیگری غیر از رد  این واجب دینی باشد مثلا نگوید من نماز را قبول ندارم اما بداند نماز واجب است و رستور خداست اما کوتاهی کند و به آن عمل ننماید سایر اعمالش نیز قبول نیست و این با عدالت خدا سازگاری دارد؟  
با نام و یاد دوست         کارشناسان بحث: استاد صادق الوعد و استاد حنیف
آیـــنـــور said in آیا خمس فرد بی نماز قبول است؟
سلام  حدیثی خواندم که اگر کسی نماز نخواند سایر اعمال نیکوی او قبول نمیشوند و هیچ عمل خیری از او نزد خدا پذیرفته نیست.   با این اوصاف آیا کسی که نماز  نمی خواند اما در پرداخت خمس و زکات کوتاهی نمیکند ، انجام به عمل  پرداخت خمس و زکات در آخرت از وی قبول می گردد؟  اگر نماز نخواندن کسی به خاطر تنبلی و چیزهای دیگری غیر از رد  این واجب دینی باشد مثلا نگوید من نماز را قبول ندارم اما بداند نماز واجب است و رستور خداست اما کوتاهی کند و به آن عمل ننماید سایر اعمالش نیز قبول نیست و این با عدالت خدا سازگاری دارد؟
با سلام و تشکر از ارتباط شما:  فرد  مسلمان باید به تمام تکالیفی که دین بر عهده اش گذاشته است طبق دستور دین عمل کند نماز یک واجب و تکلیف است  ، خمس واجب و تکلیف دیگر،  زکات واجب و تکلیف دیگر ،   روزه ،امر به معروف،نهی ازمنکر، و.............. هرکدام تکلیفی هستند که با وجود شرایط و در زمان خود بر فرد واجب می شوند و باید عمل کند در صورتی که فرد خمس و زکاتش را پرداخت کند تکلیفش برداشته می شود و اجر و ثوابش برایش محفوظ است  اگر نماز را قبول داشته باشد وبه هر دلیل ترک کند مرتکب حرام و گناه کبیره می شود باید توبه و استغفارکند و قضای نمازها را به تدریج بخواند  و ترک این واجب  پاداش دیگر اعمالش را از بین نمی برد    
قبول شدن یک عمل به معنای میزانی ست که آن عمل انسان را به خدا نزدیک کرده و موجب رشد او در مسیر سعادت می شود. همانطور که می دانید نماز در اسلام اصل مهمی ست و قبولی سایر اعمال به قبولی نماز بستگی دارد.   رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «الصَّلاةُ ثَلاثَةُ أثلاثٍ : الطَّهورُ ثُلُثٌ ، والرُّكوعُ ثُلُثٌ ، وَالسُّجودُ ثُلُثٌ ؛ فَمَن أدّاها بِحَقِّها قُبِلَت مِنهُ وقُبِلَ مِنهُ سائِرُ عَمَلِهِ ، ومَن رُدَّت عَلَيهِ صَلاتُهُ رُدَّ عَلَيهِ سائِرُ عَمَلِهِ»؛ نماز سه بخش است: يك سوم طهارت؛ يك سوم ركوع و يك سوم سجده. هر كس حقّ آنها را ادا كند، نمازش از او پذيرفته شده و كارهاى ديگرش نيز از او پذيرفته مى ‏شوند و هر كس نمازش از او پذيرفته نشود، كارهاى ديگرش نيز پذيرفته نمى ‏شوند. (۱) یعنی اگر کسی به هر دلیلی، اعم از تنبلی، بی اهمیتی و ...،‌ نسبت به نماز کاهلی کرده و نمازش مورد قبول واقع نشود، مابقی اعمال، موجب رشد و ترقی او در مسیر سعادت و رسیدن به کمال نخواهد شد. چنین کسی اگر خمس و زکات مالش را پرداخت کند، در قیامت عقوبتِ نپرداختن خمس و زکات را نخواهد داشت؛ اما رشد و کمالی هم برایش نخواهد بود. و این ابدا با عدالت خداوندی ناسازگار نیست؛ او در حالیکه شما در این دنیا هستید، راهکار را بیان و عواقب تمام اعمال را گوشزد فرموده؛ و در نهایت به همه ی انسان ها حق اختیار و قدرت انتخاب داده که سعادت یا شقاوت را انتخاب کنند.     پی نوشت: ۱. محمدی ری شهری، محمد؛ شناخت نامه نماز؛ مترجم مسعودی، عبداللهی؛ انتشارات دارالحدیث؛ قم ۱۳۹۲؛ ج ۱؛ ص ۱۵۴
جمع بندی پرسش: در حدیثی خواندم که اگر کسی نماز نخواند، سایر اعمال نیکوی او قبول نمی شوند و هیچ عمل خیری از او نزد خدا پذیرفته نیست. با این اوصاف آیا کسی که نماز  نمی خواند اما در پرداخت خمس و زکات کوتاهی نمی کند، خمس و زکات در آخرت از وی قبول می گردد؟ اگر نماز نخواندن کسی به خاطر تنبلی و چیزهای دیگری غیر از رد این واجب دینی باشد، مثلا نگوید من نماز را قبول ندارم، بلکه بداند نماز واجب است و دستور خداست؛ اما کوتاهی کند و به آن عمل ننماید، سایر اعمالش نیز قبول نیست؟ آیا این با عدالت خدا سازگاری دارد؟   پاسخ: فرد  مسلمان باید به تمام تکالیفی که دین بر عهده اش گذاشته است، طبق دستور دین عمل کند. نماز یک واجب و تکلیف است. خمس واجب و تکلیف دیگری ست.  زکات واجب و تکلیف دیگر. روزه، امر به معروف، نهی ازمنکر و...، هرکدام تکلیفی هستند که با وجود شرایط و در زمانِ خود، بر فرد واجب می شوند و انسان باید به آن عمل کند. در صورتی که فرد خمس و زکاتش را پرداخت کند، تکلیفش برداشته می شود؛ و اجر و ثوابش محفوظ است. اگر نماز را قبول داشته باشد و به هر دلیل ترک کند، مرتکب حرام و گناه کبیره می شود. پس باید توبه و استغفار کند و قضای نمازها را به تدریج بخواند. ترک این واجب پاداش دیگر اعمالش را از بین نمی برد.   قبول شدن یک عمل به معنای میزانی ست که آن عمل انسان را به خدا نزدیک کرده و موجب رشد او در مسیر سعادت می شود. همانطور که می دانید نماز در اسلام اصل مهمی ست و قبولی سایر اعمال به قبولی نماز بستگی دارد. رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «الصَّلاةُ ثَلاثَةُ أثلاثٍ : الطَّهورُ ثُلُثٌ ، والرُّكوعُ ثُلُثٌ ، وَالسُّجودُ ثُلُثٌ ؛ فَمَن أدّاها بِحَقِّها قُبِلَت مِنهُ وقُبِلَ مِنهُ سائِرُ عَمَلِهِ ، ومَن رُدَّت عَلَيهِ صَلاتُهُ رُدَّ عَلَيهِ سائِرُ عَمَلِهِ»؛ نماز سه بخش است: يك سوم طهارت؛ يك سوم ركوع و يك سوم سجده. هر كس حقّ آنها را ادا كند، نمازش از او پذيرفته شده و كارهاى ديگرش نيز از او پذيرفته مى ‏شوند و هر كس نمازش از او پذيرفته نشود، كارهاى ديگرش نيز پذيرفته نمى ‏شوند. (۱) یعنی اگر کسی به هر دلیلی، اعم از تنبلی، بی اهمیتی و ...،‌ نسبت به نماز کاهلی کرده و نمازش مورد قبول واقع نشود، مابقی اعمال، موجب رشد و ترقی او در مسیر سعادت و رسیدن به کمال نخواهد شد. چنین کسی اگر خمس و زکات مالش را پرداخت کند، در قیامت عقوبتِ نپرداختن خمس و زکات را نخواهد داشت؛ اما رشد و کمالی هم برایش نخواهد بود. و این ابدا با عدالت خداوندی ناسازگار نیست؛ او در حالیکه شما در این دنیا هستید، راهکار را بیان و عواقب تمام اعمال را گوشزد فرموده؛ و در نهایت به همه ی انسان ها حق اختیار و قدرت انتخاب داده که سعادت یا شقاوت را انتخاب کنند.   پی نوشت: ۱. محمدی ری شهری، محمد؛ شناخت نامه نماز؛ مترجم مسعودی، عبداللهی؛ انتشارات دارالحدیث؛ قم ۱۳۹۲؛ ج ۱؛ ص ۱۵۴  
موضوع قفل شده است