جمع بندی آیا جلوگیری نکردن از قتل یک انسان بی گناه از مصادیق این آیه است؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا جلوگیری نکردن از قتل یک انسان بی گناه از مصادیق این آیه است؟

سلام.
من این سوال رو در بخش احکام پرسیدم
ولی گفتند این که آیه قرآن شامل این موردی که گفتم میشه یا نه رو باید از کارشناس قرآن بپرسم...

ﻣﺜﻼ‌ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻧﺎ ﺣﻖ ﻣﯿﮑﺸﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﯾﻢ ﻭ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻧﺪﺍﺩﯾﻢ ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﻧﺒﻮﺩﯾﻤﺎ
آیا ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﻗﺘﻠﺶ ﺷﺮﯾﮑﯿﻢ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺭﻭ ﻋﻤﺪﺍ ﺑﮑﺸﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﻮ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻣﯿﺸﯿﻢ؟
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ عنوان راضی و موافق قتلش نبودیم. میدونم گناه داره اما میخوام بدونم گناهش در حد قتله؟ و شامل این آیه مبارکه میشه ؟
ممنون اگر جواب بدین.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد هدی

پرسش: اگر ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺭا ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯿﮑﺸند وﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ او رانجات ﺑﺪهیم ﻭ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻧﺪﺍﺩﯾﻢ آیا ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﻨﺎﻩ قتل او ﺷﺮﯾﮑﯿﻢ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺭا ﻋﻤﺪﺍ ﺑﮑشد در جهنم مخلد است،خواهیم شد؟پاسخ :

اینکه کسی شاهد قتل فردی باشد و بتواند از قتل او جلوگیری کند و اینکار را انجام ندهد _ به هر دلیلی- قطعا و یقینا مرتکب گناه بزرگی شده است اما اینکه آیا مشمول حکم خلود در جهنم می شود یا خیر و آیا مصداقی برای آیه شریفه 93 نساء می باشد یا خیر،پاسخ منفی است زیرا حکم خلود در جهنم مربوط به شخص قاتل است :

"وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"(1)

و هر كس عمدا مؤمنى را بكشد كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مى‏ گيرد و لعنتش مى ‏كند و عذابى بزرگ برايش آماده ساخته استدر تفاسیر اینگونه آمده:

"وانزل عليه في بيان القاتل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيماآیه در بیان حال قاتل است . )(2)لذا حکم آیه ناظر به شخص قاتل است هر چند شاهد قتل که قادر بر جلوگیری از قتل بوده و مانع قتل نشده همانگونه که عرض شد قطعا گناهکار است .1. نساء/93

2.میرزا محمد مشهدی،تفسیر کنزالدقائق،موسسه النشر الاسلامی ،ج 2، ص 576؛شیخ عبد علی عروسی حویزی ، تفسیر نور الثقلین ،ج 1، ص534.

[="Tahoma"][="Navy"]

binammm;980554 نوشت:
سلام.
من این سوال رو در بخش احکام پرسیدم
ولی گفتند این که آیه قرآن شامل این موردی که گفتم میشه یا نه رو باید از کارشناس قرآن بپرسم...

ﻣﺜﻼ‌ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻧﺎ ﺣﻖ ﻣﯿﮑﺸﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﯾﻢ ﻭ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻧﺪﺍﺩﯾﻢ ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﻧﺒﻮﺩﯾﻤﺎ
آیا ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﻗﺘﻠﺶ ﺷﺮﯾﮑﯿﻢ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺭﻭ ﻋﻤﺪﺍ ﺑﮑﺸﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﻮ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻣﯿﺸﯿﻢ؟
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ عنوان راضی و موافق قتلش نبودیم. میدونم گناه داره اما میخوام بدونم گناهش در حد قتله؟ و شامل این آیه مبارکه میشه ؟
ممنون اگر جواب بدین.


سلام
این مورد میتونه از مصادیق تخطی از آیات نهی از منکر باشه نه شراکت در قتل...
یا علیم[/]

پرسش: اگر ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺭا ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯿﮑﺸند وﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ او رانجات ﺑﺪهیم ﻭ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻧﺪﺍﺩﯾﻢ آیا ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﻨﺎﻩ قتل او ﺷﺮﯾﮑﯿﻢ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺭا ﻋﻤﺪﺍ ﺑﮑشد در جهنم مخلد است،خواهیم شد؟

پاسخ :
اینکه کسی شاهد قتل فردی باشد و بتواند از قتل او جلوگیری کند و اینکار را انجام ندهد _ به هر دلیلی- قطعا و یقینا مرتکب گناه بزرگی شده است اما اینکه آیا مشمول حکم خلود در جهنم می شود یا خیر و آیا مصداقی برای آیه شریفه 93 نساء می باشد یا خیر،پاسخ منفی است زیرا حکم خلود در جهنم مربوط به شخص قاتل است :
"وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"(1)
و هر كس عمدا مؤمنى را بكشد كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مى‏ گيرد و لعنتش مى ‏كند و عذابى بزرگ برايش آماده ساخته است

در تفاسیر اینگونه آمده:
"وانزل عليه في بيان القاتل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيماآیه در بیان حال قاتل است . )"(2)

لذا حکم آیه ناظر به شخص قاتل است هر چند شاهد قتل که قادر بر جلوگیری از قتل بوده و مانع قتل نشده همانگونه که عرض شد قطعا گناهکار است .

پی نوشتها:

1. نساء/93
2.میرزا محمد مشهدی، تفسیر کنزالدقائق، موسسه النشر الاسلامی، ج 2، ص 576؛شیخ عبد علی عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص534.

موضوع قفل شده است