آیا تفرق در خواندن قضای نماز شب اشکال دارد؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا تفرق در خواندن قضای نماز شب اشکال دارد؟

سلام.اینکه نماز شب قضا به صورت پراکنده خوانده شود اشکال ندارد؟مثلا 2رکعت نماز شب قضا قبل از ظهر،2رکعت دیگر بعد از عصر،2رکعت نماز شب قضا شفع قبل از مغرب،یک رکعت قضا وتر بعد از عشا؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

free12;941621 نوشت:
سلام.اینکه نماز شب قضا به صورت پراکنده خوانده شود اشکال ندارد؟مثلا 2رکعت نماز شب قضا قبل از ظهر،2رکعت دیگر بعد از عصر،2رکعت نماز شب قضا شفع قبل از مغرب،یک رکعت قضا وتر بعد از عشا؟

با سلام و عرض ادب

پراکنده خواندن نمازقضای شب اشکال ندارد.

استفتای شفاهی از دفتر مقام معظم رهبری در قم

موضوع قفل شده است