آیا به گناه انداختن فرد غیرمسلمان، معصیت است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا به گناه انداختن فرد غیرمسلمان، معصیت است؟

[="Tahoma"][="Blue"]سلام


بطور کلی اگر یک مسلمان بگونه ای رفتار کند که موجب به گناه انداختن یک غیرمسلمان شود، آیا این امر برای فرد (مسلمان) معصیت است؟ البته فارغ از اینکه فرد مسلمان خودش وارد گناه بشود!


در حالت دیگر اگر فرد مسلمان ناچار باشد که فرد غیرمسلمان را در حالت معصیت قرار دهد؛ در این حالت چطور؟


تشکر [/][/]

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

مترصد;940670 نوشت:
سلام


بطور کلی اگر یک مسلمان بگونه ای رفتار کند که موجب به گناه انداختن یک غیرمسلمان شود، آیا این امر برای فرد (مسلمان) معصیت است؟ البته فارغ از اینکه فرد مسلمان خودش وارد گناه بشود!


در حالت دیگر اگر فرد مسلمان ناچار باشد که فرد غیرمسلمان را در حالت معصیت قرار دهد؛ در این حالت چطور؟


تشکر

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

1- به گناه انداختن کافر جایز نیست، چون کفار به فروع مکلف می باشند.1
2- اگر به صورتی باشد که عرفا کار شما کمک به گناه کردن او نباشد و یا سبب گناه او نباشید برای شما گناه محسوب نمی شود.

پی نوشت:
1-تحریر الوسیله، احکام زکات، مساله 10

موضوع قفل شده است