آیا بعد از انجام تیمم بدل از غسل باید غسل را هم انجام دهیم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا بعد از انجام تیمم بدل از غسل باید غسل را هم انجام دهیم؟

با سلام

وقتی به علت تنگی وقت تیمم بدل از غسل جنابت انجام بدهیم آیا:

اولا نیاز به وضو هست ؟

 دوما بعد تیمم دیگه نیازی به غسل نداریم و یا باید غسل انجام بشه؟

مرجع اقای مکارم اگه میشه نظر اقای بهجت رو هم بگید

ممنون 

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

با سلام

وقتی به علت تنگی وقت تیمم بدل از غسل جنابت انجام بدهیم آیا:

اولا نیاز به وضو هست ؟

 دوما بعد تیمم دیگه نیازی به غسل نداریم و یا باید غسل انجام بشه؟

مرجع اقای مکارم اگه میشه نظر اقای بهجت رو هم بگید

ممنون 

پاسخ:

 

با سلام وتشکر از ارتباط شما:

1- طبق نظر آیت الله مکارم:

هرگاه به جاى غسل تيمّم کند لازم نيست وضو بگيرد، يا تيمّم ديگرى بدل از وضو انجام دهد، خواه غسل جنابت باشد يا غسلهاى ديگر، ولى احتياط مستحب آن است که در غسلهاى ديگر وضو بگيرد يا اگر نمى تواند تيمّم ديگرى بدل از وضو کند.

طبق نظر آیت الله بهجت:

اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند، لازم نيست برای نماز وضو بگيرد. ولی اگر بدل از غسلهای ديگر تيمم كند، بايد وضو بگيرد. و اگر نتواند وضو بگيرد،بايد تيمم ديگری هم بدل از وضو بنمايد.

2- تیمم که به خاطر تنگی وقت انجام شده است فقط برای آن نماز اعتبار دارد وبرای نماز بعد باید غسل کند واگر امکان غسل نباشد تیمم دیگری انجام دهد

توضیح المسائل مراجع مساله 723-724

موضوع قفل شده است