آیا برای مسافرت رفتن پسر، اجازه پدر الزامی است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا برای مسافرت رفتن پسر، اجازه پدر الزامی است؟

با سلام
پسری هستم با 20 سال سن و هنوز تحت تکفل پدرم هستم
آیا برای رفتن به مسافرت، اجازه پدر الزامیست؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

ali.t76;962435 نوشت:
با سلام
پسری هستم با 20 سال سن و هنوز تحت تکفل پدرم هستم
آیا برای رفتن به مسافرت، اجازه پدر الزامیست؟

سلام علیکم :

طبق نظر مقام معظم رهبری

فرزند برای رفتن به مسافرت(تفریحی یا زیارتی) نیازی به اجازه پذر ندارد، ولی اگر رفتنش موجب اذیت شدن والدینش شود نباید برود.

موضوع قفل شده است