آیا باید نسبت به تعویض کنتور آب خانه اقدام کنیم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا باید نسبت به تعویض کنتور آب خانه اقدام کنیم؟
سلام. ما کنتر آب خانه را دست کاری نکرده ایم اما کنتر آبمون قدیمیه و متوجه شدیم قبض آبی که برای ما میآد نسبت به همسایه ها کمتر است و دلیلش همین قدیمی بودن کنتر آب است.  میخوام بدونم آیا با توجه به اینکه  ما میدانیم قبض آبمون مقداری کمتر از همسایه هاست و دلیلش کنتُر آب قدیمی ماست موظفیم اون رو تعویض کنیم یا نه؟ و آیا وضویی که من میگیرم با این آب  حلال است یا خیر..
برچسب: 
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
آیـــنـــور said in آیا باید نسبت به تعویض کنتور آب خانه اقدام کنیم؟
سلام. ما کنتر آب خانه را دست کاری نکرده ایم اما کنتر آبمون قدیمیه و متوجه شدیم قبض آبی که برای ما میآد نسبت به همسایه ها کمتر است و دلیلش همین قدیمی بودن کنتور آب است.  میخوام بدونم آیا با توجه به اینکه  ما میدانیم قبض آبمون مقداری کمتر از همسایه هاست و دلیلش کنتُور آب قدیمی ماست موظفیم اون رو تعویض کنیم یا نه؟ و آیا وضویی که من میگیرم با این آب  حلال است یا خیر..
 با سلام و تشکر از ارتباط شما   اگر کنتور آب سالم  دارید تکلیفی ندارید هرچند قدیمی باشد و استفاده برای  شما اشکال ندارد و وضو صحیح است
موضوع قفل شده است