آیا استفاده از اکانت هک شده بازی حرام است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا استفاده از اکانت هک شده بازی حرام است؟

سلام،یک فرد معمولی خارجی،به طور قانونی از یک شرکت بازی سازی بازی میخرد، حال یک هکر،آن اکانت بازی را هک میکند و با قیمت کمتر میفروشد،به طوری که نه چیزی از صاحب کم میشود و نه چیزی میفهمد
حالا اگر من این اکانت بازی را بخرم حرام است؟باز هم میگم که وقتی من آن را میخرم و استفاده میکنم،آن فرد خارجی چیزی نمیفهمد و هیچ چیزی از آن فرد کم نمیشود

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

Amirhossein80;928237 نوشت:
سلام،یک فرد معمولی خارجی،به طور قانونی از یک شرکت بازی سازی بازی میخرد، حال یک هکر،آن اکانت بازی را هک میکند و با قیمت کمتر میفروشد،به طوری که نه چیزی از صاحب کم میشود و نه چیزی میفهمد
حالا اگر من این اکانت بازی را بخرم حرام است؟باز هم میگم که وقتی من آن را میخرم و استفاده میکنم،آن فرد خارجی چیزی نمیفهمد و هیچ چیزی از آن فرد کم نمیشود

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

اگر با آن کشور ها در این زمینه قرار دادی نداریم، اینگونه استفاده ها اشکالی ندارد.

پی نوشت:
استفتاء شفاهی از دفتر رهبری، قم

موضوع قفل شده است