آیادرتاریخ روزی غیراز13رجب هم برای میلادامام علی (علیه السلام) ذکر شده است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیادرتاریخ روزی غیراز13رجب هم برای میلادامام علی (علیه السلام) ذکر شده است؟

سلام

عنوان مشخصه دیگه. ممنون

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سید محسن


پرسش:
آیا در تاریخ روزی غیر از 13 رجب هم برای میلاد امام علی (علیه السلام) ذکر شده است.؟

پاسخ:
در مورد تاریخ ولادت حضرت علی (علیه السلام) در منابع اهل سنت، بیش‌تر 13 رجب را روز ولادت آن حضرت می‌دانند. همچنین در منابع شیعی، قاطبه منابع، روز 13 رجب را ولادت آن حضرت بیان کردند؛ اما برخی از منابع از جمله فصول المهمه تاریخ ولادت آن حضرت را در روز 23 رجب می‌داند. برخی روایات 7 شعبان و برخی دیگر 29 و یا 28 شعبان را برای تاریخ ولادت آن حضرت معین نمودند؛ اما آن چه که متواتر است، این که اجماع و اذعان منابع بر 13 رجب قوی‌تر و محکم‌تر است.

____________________________________________________________

  1. علامه امینی، الغدیر، مرکز الغدیر لدراسات الاسلامیه، قم، 1416ق
  2. سید محسن امین عاملی، اعیان الشیعه، دارالتعارف، بیروت، 1403ق
[1] . علامه امینی الغدیر، ج 6 ص 22 مرحوم امینی از حاکم حسکانی و عبدلعزیز دهلوی و گنجی شافعی از علمای اهل سنت نقل میکند که انان ولادت حضرت علی را درون کعبه و در روز 13 رجب میدانند.
[2] . سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج 1 ص 323
[3] . سید محسن امین همان
کلیدواژه : ولادت، حضرت علی، رجب، کعبه