آموزش های اعتقادی فرزندان

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آموزش های اعتقادی فرزندان

در منابع دینی ، وظایف پرشماری برای والدین در قبال کودکان ، به ویژه در زمینه تربیت ایمانی آنها تعریف شده است ،از جمله :

- در سه سالگی کلمه توحید لا اله الی الله را به کودک بیاموزند
- در پایان سه سالگی و پس از گذشت هفت ماه و بیست روز از ان ،کلمه محمد رسول الله به وی آموخته شود
- در سن پنج سالگی ،پس از آموزش جهت های راست و چپ، با جهت قبله آشنا گردیده و به کودک بگویند سجده نماید
- در شش سالگی رکوع و سجود را یاد بگیرد
- پس از پایان هفت سالگی با وضو گرفتن آشنا گردیده و نماز بخواند و در نه سالگی باید وضو و نماز را به صورت کامل بلد باشد=d>=d>