آموزش عنوان مناسب برای موضوعات ، مخصوصا پیام‌های خصوصی

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آموزش عنوان مناسب برای موضوعات ، مخصوصا پیام‌های خصوصی

سلام
کاربران و همکاران گرامی
لطفا توجه فرمایید در نوشتن عنوان به موضوعات و علل الخصوص پیام‌های خصوصی دقت کنید.
عنوانی مناسب و خلاصه بنویسید تا برای رسیدگی بهتر و زودتر کمکمون کنند.

مثال پیام خصوصی

* عنوان نامناسب تک کلمه: (جداً خودداری کنید)
- سلام
- التماس دعا
- مهم
- فوری
- مشکل
- درخواست
- نام کاربری (خودتان یا دیگران)
و ...

* عنوان مناسب خلاصه شده:
+ عدم دسترسی به بخش ها (نام انجمن)
+ درخواست رسیدگی به کاربری (خودتان یا دیگران)
+ عنوان کاربری (خودتان یا دیگران)
و ...

خلاصه: (عنوان پیام)+(نام کاربری یا نام انجمن)

خواهشی که دارم برای رسیدگی بهتر و زودتر این عناوین رو رعایت کنید.

با تشکر ، مدیر فنی انجمن گفتگوی دینی