آداب سفره

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آداب سفره

پيامبر به علي فرمود که سفره 12 تا آداب دارد.

انسان مسلمان سزاور است ياد بگيرد وقتي سر سفره می نشيند.

فرمود که چهار تا از اين ها لازم است ، يعني ضرورت است.

مثل نماز صبح نيست که اگر ترک کند گناه کرده است.

چهارتاي آن مستحب است و چهار تاي آن آداب است .

يعني چهار تاي آن اهميتش بيشتر است.

چهار تا از اين ها خوب است که رعايت بشود .

چهارتاي آن هم نشانه ي ادب است.

از اين دوازده تا هيچ کدام لزوم شرعي نيست .

چهارتايي که لازم و ضروري است اين است که چيزي را که مي خورد بشناسد .

منظور از معرفت يعني بشناسيد که اين را از چه راهي بدست آمده باشد يعني حلال و حرام .

خانمي شيري براي رسول اکرم توسط فرزندش فرستاد ، پيامبر گفت :

بگو که اين شير از کجاست . يعني مي خواست بداند که از راه حلال بدست آمده است و مادر کودک گفت :

بگو اين حلال است ما خودمان گاو داريم و شير آنرا دوشيده ام .

پيامبر فردا او را ديد و تشکر کرد و فرمود :

ناراحت نشو ، ما انبياء جز حلال چيزي نمي خوريم .

دوم نام خدا را بردن . اي کاش در ميهماني يک نفر با صداي بلند بگويد .

سوم شکر گفتن است و چهارم راضي بودن .

يکي داشت کنار کسي که چلو کباب مي خورد ، نان خشک مي خورد و مي گفت :

الهي شکر الهي شکر .

يکي گفت :

اين الهي شکر گفتن شما از صد تا ناسزا گفتن به خدا بدتر است .

راضي بودن بايد قلبي باشد . يکي از اصحاب اکرم مي گويد که ما نديدم پيامبر به غذايي عيب بگيرد ، اگر غذايي را دوست داشت مي خورد و اگر دوست نداشت ساکت بود و عيب روي غذا نمي گذاشت .

حالا شما جايي ميهمان هستيد و آن غذا را دوست نداريد ، عيب نگيريد و اشتهاي ديگران را کور نکنيد . .

اين حديث در 1400 سال پيش گفته شده و در آن موقع قاشق ،چنگال ، ميز و مبل نبوده است .

فرض مي کنيم ما با هم اردويي مي رويم که در آنجا قاشق و چنگال نيست و مي خواهيم آنرا بخوريم .

اين روايت زمان صدورش در چنين شرايطي است .

چهارتاي آن ادب است .

يکي لقمه را کوچک گرفتن ، خوب جويدن غذا ، شستن دستها و نگاه نکردن به صورت کسی که غذا می خورد.


http://1.irartesh.ir/dl/uploads/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF/155206979889271.jpg

#حاج_آقا_رفیعی

برچسب: