قرض گرفتن از پدر و پس ندادن آن

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قرض گرفتن از پدر و پس ندادن آن

سلام علیکم
پسری از پدرش پولی قرض بگیرد وبه پدر پس ندهد آیا پولی که گرفته وپس نداده حرام است ؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

ALI5571;976725 نوشت:
سلام علیکم
پسری از پدرش پولی قرض بگیرد وبه پدر پس ندهد آیا پولی که گرفته وپس نداده حرام است ؟

با سلام و احترام

اگر پدر پول را مطالبه کند و رضایت به پس ندادن نداشته باشد واجب است پول را پس دهد.

موفق و مويد باشید

ALI5571;976725 نوشت:
سلام علیکم
پسری از پدرش پولی قرض بگیرد وبه پدر پس ندهد آیا پولی که گرفته وپس نداده حرام است ؟

سلام

دو سوال میتوان از توضیحات شما مطرح کرد

آیا پس دادن پول واجب است؟
آیا آن پول، مثل پول دزدی پول حرامی است؟ و به نوعی اکل مال به باطل است؟

با سلام و احترام

1. بله
2. در صورت عدم رضایت پدر حرام میشود

موفق و موید باشید

نور;976962 نوشت:
با سلام و احترام

اگر پدر پول را مطالبه کند و رضایت به پس ندادن نداشته باشد واجب است پول را پس دهد.

موفق و مويد باشید

سلام
فرض کنید واجب است پول را پس بدهد
سوال این است، آن پولی که واجب است پس بدهد ولی پس نمیدهد، چه حکمی دارد؟
آیا مثل پول دزدی است غصب است اکل مال به باطل است
مصرف کردنش حرام است
چیزهایی که با آن پول به دست می آوریم اکل مال به باطل است
مجازات و تعزیر دنیوی دارد یا ندارد

خباء;976974 نوشت:
سلام
فرض کنید واجب است پول را پس بدهد
سوال این است، آن پولی که واجب است پس بدهد ولی پس نمیدهد، چه حکمی دارد؟
آیا مثل پول دزدی است غصب است اکل مال به باطل است
مصرف کردنش حرام است
چیزهایی که با آن پول به دست می آوریم اکل مال به باطل است
مجازات و تعزیر دنیوی دارد یا ندارد

با سلام و احترام

تعزیر ندارد ولی تصرف در آن پول بدون رضایت پدر،حرام است.

موفق و موید باشید

نور;977109 نوشت:
با سلام و احترام

تعزیر ندارد ولی تصرف در آن پول بدون رضایت پدر،حرام است.

موفق و موید باشید

سلام
طبق قول مشهور ارتکاب مطلق حرام و ترک واجبات، تعزیر دارد
پس چرا میفرمایید تعزیر ندارد؟
شاید شما سهوا قول خلاف شهرت را گفتید
و شاید تعزیر را مشروط به گناه کبیره میدانید و این را گناه کبیره نمیدانید( البته ظاهرا غصب و تصرف در اموال مردم و مانند ان گناه کبیره است)
وجهی برای عدم تعزیر نیافتم
کدام مرجع چنین نظری دارد؟

خباء;977129 نوشت:
سلام
طبق قول مشهور ارتکاب مطلق حرام و ترک واجبات، تعزیر دارد
پس چرا میفرمایید تعزیر ندارد؟
شاید شما سهوا قول خلاف شهرت را گفتید
و شاید تعزیر را مشروط به گناه کبیره میدانید و این را گناه کبیره نمیدانید( البته ظاهرا غصب و تصرف در اموال مردم و مانند ان گناه کبیره است)
وجهی برای عدم تعزیر نیافتم
کدام مرجع چنین نظری دارد؟

با سلام و احترام

اجازه بفرمایید طبق استفتای مکتوب خدمتتان پاسخ را عرض کنیم سوال را جهت استفتای کتبی به دفتر چند مرجع ارسال کرده و بزودی پاسخ خدمتتان تقدیم میشود

در پناه حق به سلامت باشید

موضوع قفل شده است