جمع بندی سیر مطالعاتی تاریخ معاصر

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سیر مطالعاتی تاریخ معاصر

با سلام
برای مطالعه در زمینه تاریخ معاصر یک سیر مطالعاتی برایم معرفی بفرمایید
متشکرم

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد عماد

سلام علیکم
کتاب‌های
«تاریخ تحولات سیاسی ایران» نوشته موسی نجفی و موسی فقیه حقانی(مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)،
تاریخ سیاسی معاصر ایران(۲ج) سید جلال‌الدین مدنی(دفتر انتشارات اسلامی)،
«جریان‌ها و جنبش‌های سیاسی مذهبی ایران(سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۲۰)، رسول جعفریان(موسسه خانه کتاب ایران)،
«بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران» نوشته روح الله حسینیان(مرکز اسناد انقلاب اسلامی)،
«جریان شناسی سیاسی در ایران»، نوشته علی دارابی(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
کتابهایی هستند که در زمینه جریان‏شناسی گروه‌های فعال تاریخ معاصر هستند و مطالعه آنها خالی از لطف نیست.
اخیراً کتابی با نام «نگاهی به تاریخ معاصر ایران» از استاد علی صفایی(عین صاد) منتشر شده است که با این که نویسنده آن، مورخ نیست و در زمینه تربیت اسلامی صاحب نظر است، اما نظرات جالب و قابل تأملی در این زمینه دارد. در این زمینه مطالعه کتاب مقدماتی و مختصر دیگری در این زمینه با نام «جریان‏شناسی تاریخ معاصر ایران» نوشته مظفری(انتشارات زمزم هدایت قم) توصیه می‏شود.

البته قبل از هر گونه سیر مطالعاتی تاریخ معاصر و بررسی کتاب‌هایی که در تاریخ معاصر ایران باید مطالعاتی درباره جریان شناسی تاریخ‌نگاران معاصر داشت. تا زمانی که از جریان‌های تاریخ نگاری معاصر مطلع نباشیم به کنه حقایق تاریخ معاصر ایران دست پیدا نخواهیم کرد. غالب مشکلات و معضلات ما در عرصه تاریخ پژوهی معاصر برای جوانان و حتی اساتید، همین بی‌توجهی به جریان‌های تاریخ‌نگاری است. چرا که غالباً هر فرد با تعلقات و گرایشات سیاسی خاص خود سراغ حوادث و اتفاقات تاریخ معاصر رفته است و همین تعلقات و گرایشات باعث شده است که نگاه جامعی به تاریخ معاصر پیدا نکنند و تحلیل‌های تاریخی آن‌ها، صحت و جامعیت لازم را نداشته باشد.

لذا در ابتدای سیر مطالعاتی، کتاب «سبک‌شناسی تاریخ‌نگاری در ایران معاصر» استاد یعقوب توکلی پیشنهاد می‌شود. پس از آشنایی با جریان‌ها و مراکز تاریخ‌نگاری معاصر، می توان با آشنایی و تسلط بیشتری سراغ آثار مختلف تاریخ معاصر و تاریخ نگاران رفت. نکته دوم اینکه، ارائه سیر مطالعاتی منسجم، متقن و جامع در زمینه تاریخ معاصر کاری سخت است و معمولاً به همین خاطر است که صاحب نظران از ارائه سیر مطالعاتی کامل و جامع در این زمینه باز مانده اند. محققان منصف تاریخ معاصر، کتابهایی از شخصیت های مختلف و حتی با گرایشات متضاد فکری و عقیدتی را معرفی می کنند که هر کدام از آنها می تواند در تحلیل حوادث تاریخی راهگشا و پاسخگوی سئوالات مخاطبان باشد. لذا ما هم در این زمینه از معرفی سیر مطالعاتی قابل اعتنا و صدر در صد مورد تأیید خودمان ناتوانیم خصوصاً معرفی کتاب در زمینه تاریخ مشروطه که شاید جزو سخت‌ترین کارها در زمینه باشد چون نظرات و تحلیل‌ها درباره این حادثه متفاوت و متضاد است.


پرسش:
برای مطالعه در زمینه تاریخ معاصر چه سیر مطالعاتی را پیشنهاد می کنید؟

پاسخ:
برای مطالعه تاریخی معاصر کتابهای زیر پیشنهاد می شود
«تاریخ تحولات سیاسی ایران» نوشته موسی نجفی و موسی فقیه حقانی(مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)،
تاریخ سیاسی معاصر ایران(۲ج) سید جلال‌الدین مدنی(دفتر انتشارات اسلامی)،
«جریان‌ها و جنبش‌های سیاسی مذهبی ایران(سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۲۰)، رسول جعفریان(موسسه خانه کتاب ایران)،
«بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران» نوشته روح الله حسینیان(مرکز اسناد انقلاب اسلامی)،
«جریان شناسی سیاسی در ایران»، نوشته علی دارابی(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
کتابهایی هستند که در زمینه جریان‏شناسی گروه‌های فعال تاریخ معاصر هستند و مطالعه آنها خالی از لطف نیست.
اخیراً کتابی با نام «نگاهی به تاریخ معاصر ایران» از استاد علی صفایی(عین صاد) منتشر شده است که با این که نویسنده آن، مورخ نیست و در زمینه تربیت اسلامی صاحب نظر است، اما نظرات جالب و قابل تأملی در این زمینه دارد. در این زمینه مطالعه کتاب مقدماتی و مختصر دیگری در این زمینه با نام «جریان‏شناسی تاریخ معاصر ایران» نوشته مظفری(انتشارات زمزم هدایت قم) توصیه می‏شود.

البته قبل از هر گونه سیر مطالعاتی تاریخ معاصر و بررسی کتاب‌هایی که در تاریخ معاصر ایران باید مطالعاتی درباره جریان شناسی تاریخ‌نگاران معاصر داشت. تا زمانی که از جریان‌های تاریخ نگاری معاصر مطلع نباشیم به کنه حقایق تاریخ معاصر ایران دست پیدا نخواهیم کرد. غالب مشکلات و معضلات ما در عرصه تاریخ پژوهی معاصر برای جوانان و حتی اساتید، همین بی‌توجهی به جریان‌های تاریخ‌نگاری است. چرا که غالباً هر فرد با تعلقات و گرایشات سیاسی خاص خود سراغ حوادث و اتفاقات تاریخ معاصر رفته است و همین تعلقات و گرایشات باعث شده است که نگاه جامعی به تاریخ معاصر پیدا نکنند و تحلیل‌های تاریخی آن‌ها، صحت و جامعیت لازم را نداشته باشد.

لذا در ابتدای سیر مطالعاتی، کتاب «سبک‌شناسی تاریخ‌نگاری در ایران معاصر» استاد یعقوب توکلی پیشنهاد می‌شود. پس از آشنایی با جریان‌ها و مراکز تاریخ‌نگاری معاصر، می توان با آشنایی و تسلط بیشتری سراغ آثار مختلف تاریخ معاصر و تاریخ نگاران رفت. نکته دوم اینکه، ارائه سیر مطالعاتی منسجم، متقن و جامع در زمینه تاریخ معاصر کاری سخت است و معمولاً به همین خاطر است که صاحب نظران از ارائه سیر مطالعاتی کامل و جامع در این زمینه باز مانده اند. محققان منصف تاریخ معاصر، کتابهایی از شخصیت های مختلف و حتی با گرایشات متضاد فکری و عقیدتی را معرفی می کنند که هر کدام از آنها می تواند در تحلیل حوادث تاریخی راهگشا و پاسخگوی سئوالات مخاطبان باشد. لذا ما هم در این زمینه از معرفی سیر مطالعاتی قابل اعتنا و صدر در صد مورد تأیید خودمان ناتوانیم خصوصاً معرفی کتاب در زمینه تاریخ مشروطه که شاید جزو سخت‌ترین کارها در زمینه باشد چون نظرات و تحلیل‌ها درباره این حادثه متفاوت و متضاد است.

کلیدواژه: مطالعه، کتاب، تاریخ معاصر

موضوع قفل شده است