جمع بندی خواندن بخشی از نماز به صورت ایستاده و بخشی دیگر نشسته؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خواندن بخشی از نماز به صورت ایستاده و بخشی دیگر نشسته؟

سلام

آیا امکان دارد که فردی در نماز واجب و یا در نماز متسحبی بخشی، در صورت خسته شدن، بخشی از نماز را ایستاده و بخشی دیگر را نشسته بخواند؟

مقلد حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله)

با تشکر

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد شفا

مترصد;775602 نوشت:
سلام

آیا امکان دارد که فردی در نماز واجب و یا در نماز متسحبی بخشی، در صورت خسته شدن، بخشی از نماز را ایستاده و بخشی دیگر را نشسته بخواند؟

مقلد حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله)

با تشکر

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

در نماز واجب : قيام در موقع گفتن تكبيرة الاحرام و قيام پيش از ركوع كه آن را قيام متصل به ركوع و قيام در موقع خواندن حمد و سوره و قيام بعد از ركوع ، واجب است.

در نماز مستحبی :قیام واجب نیست ، فلذا اگر شخصی بخشی از نماز را ایستاده و بخشی از نماز را نشسته بخواند اشکالی ندارد .2

تذکر:در نماز واجب: اگر نتواند به هيچ صورتى بايستد‌

1- نماز گزار تا آنجا كه مى‌تواند، بايد ايستاده نماز بخواند و نبايد بنشيند. به عنوان مثال، كسى كه بدن او در وقت ايستادن (قيام) حركت مى‌كند، يا مجبور است به چيزى تكيه دهد، يا بدن خود را كج كند، يا خم شود، يا پاهاى خود را بيشتر از حدّ معمول گشاد بگذارد، بايد به هر صورت كه مى‌تواند، ايستاده نماز بخواند.

2- اگر نماز گزار به هيچ صورت (حتى به صورت خميده و مانند حالت ركوع) نتواند بايستد، بايد راست بنشيند و نشسته نماز بخواند.

پی نوشت:
1-احکام نماز،واجبات نماز ،واجبات،مساله 958و964
2-العروة الوثقی،
[فصل في أحكام الصلوات المندوبة] جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً

موضوع قفل شده است