رسیدن آب به قسمت دیگری از بدن در غسل

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
رسیدن آب به قسمت دیگری از بدن در غسل

اگرموقع غسل هنگام شستن طرف راست آب به سمت چپ بدن برسدغسل صحیح است؟

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

ashkan12;736185 نوشت:
اگرموقع غسل هنگام شستن طرف راست آب به سمت چپ بدن برسدغسل صحیح است؟

با سلام و احترام

در فرض سؤال رسیدن آب به قسمت دیگر بدن در غسل اشکالی در غسل ایجاد نمی کند و غسل با رعایت همه شرایط آن ، صحیح است.

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع ، احکام غسل[/]

سجاد;737474 نوشت:
[="Tahoma"][="Black"]

با سلام و احترام

در فرض سؤال رسیدن آب به قسمت دیگر بدن در غسل اشکالی در غسل ایجاد نمی کند و غسل با رعایت همه شرایط آن ، صحیح است.

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع ، احکام غسل

[/]

زنده باشی
درپناه حق
موضوع قفل شده است