آیا تدلیس نوعی توریه است؟ چرا؟

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا تدلیس نوعی توریه است؟ چرا؟

آیا تدلیس نوعی توریه است؟چرا؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد شفا

عصران;638412 نوشت:
آیا تدلیس نوعی توریه است؟چرا؟

سلام علیکم

تدلیس وتوریه دو امر متفاوت است.

تدليس
[=Noor_Lotus][=Noor_NazliBold] تدليس: نيرنگ زدن در عقد.
[=Noor_Lotus] تدليس به امور زير محقّق مى‌شود:
[=Noor_Lotus] 1. نشان دادن چيزى برخلاف واقع، مانند سرخ كردن صورت كنيز جهت سرخ روى نشان دادن وى .
[=Noor_Lotus] 2. بازگو نكردن عيب موجود با علم به آن.
[=Noor_Lotus] 3. عقد به وصف يا شرط كمال با علم به فقدان آن در واقع، مانند ازدواج با زنى با وصف آزاد بودن (برده نبودن) يا با شرط دوشيزه بودن (بيوه نبودن)؛ درحالى‌كه وى در واقع فاقد آن وصف يا شرط است.
[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus] صرف وجود عيب در صورتى كه دو طرف عقد از آن آگاهى نداشته باشند تدليس به شمار نمى‌رود. از اين عنوان در باب تجارت و نكاح سخن رفته است.
[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus] حكم: تدليس به همۀ گونه‌هاى آن حرام است و موجب ثبوت خيارمى‌شود.


توريه: گفتن كلامى و اراده كردن خلاف معناى ظاهر آن.
[=Noor_Lotus] توريه عبارت است از آنكه انسان در مقام پنهان كردن واقع از شنونده يا مخاطب، كلامى بگويد كه مراد وى از آن، معنايى غير از مفهوم ظاهرى آن كلام باشد، مانند آنكه بگويد: فلانى نزد من امانتى نگذاشته است و مرادش پنجاه سال پيش باشد يا بگويد: فلان كار را نكردم و منظورش در غير مكان يا زمانى كه آن را انجام داده است باشد. از اين عنوان در ابواب مختلفى نظير تجارت، طلاق و يمين به مناسبت سخن رفته است.
[=Noor_Lotus] حكم: در جواز توريه به‌طور مطلق يا تنها در صورت ضرورت، اختلاف نظر بین مراجع تقلید است.

پی نوشت:
1- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام‌،واژه تدلیس وتوریه

[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus] a[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]

[=Noor_Lotus][=Noor_NazliBold][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]

شفا;639356 نوشت:
تدلیس وتوریه دو امر متفاوت است.

سلام علیکم
شما تدلیس را در عقد با توریه در گفتار مقایسه کردید. خب معلوم است که با اینگونه مقایسه با هم فرق دارند.
تدلیس که فقط در عقد نیست در گفتار و نوشتار و نقل حدیث هم هست . لطفا تدلیس را در گفتار و نوشتار و نقل حدیث با توریه کردن در نوشتار و گفتار و نقل حدیث با هم مقایسه کنید.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش ازنظر لغوی تدلیس به معنای آرایش و پیرایشی است که موجب فریب شود این مقوله در شرع اسلام دراین موارد حکم دارد

- تدلیس در معامله حیوان شیرده
- تدلیس کنیز برای خریدار
-تدلیس ماشطه تدلیس در نکاح
اما در مورد
- موارد محقق شدن تدلیس. نشان دادن چیزی بر خلاف واقع، مانند سرخ کردن صورت دوشیزه جهت سرخ روی نشان دادن وی یا ندوشیدن شیر گوسفند به منظور پرشیر نشان دادن آن.
۲. بازگو نکردن عیب موجود با علم به آن.
۳. عقد به وصف یا شرط کمال با علم به فقدان آن در واقع، مانند ازدواج با زنی با شرط دوشیزه بودن (بیوه نبودن)؛ در حالی که وی در واقع فاقد آن وصف یا شرط است.
صِرف وجود عیب در صورتی که دو طرف عقد از آن آگاهی نداشته باشند تدلیس به شمار نمی‌رود.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش واما در مورد توریه : نوعی منطق کاربردی است که سخنگو ی مطلب ؛ حقیقت را طوری بیان می کند که دروغ نگفته اما مطلبش با حقیقت هم جواری زیادی ندارد . به این متن توجه کنید : درطول مدت تحصیلم در دانشگاه فقط یک ترم از دو درس افتاده ام . درحالی که طول مدت تحصیل ایشان ققط همان یک ترم بوده به عبارتی ایشان دانشجوی ترم اول هستند . یا روایتی است که یکی از برده های تازه مسلمان شده درحال فرار بود .حضرت علی (ع) از دور دیدند که صاحب او که یکی از کفار قریش بود به دنبال او می دود از روی سکویی که نشسته بودند بلند شدند وچند متر آنطرف تر روی سکوی دیگری نشستند صاحب برده که به ایشان رسید پرسید : برده ای را در حال فرار ندیدی ؟ حضرت فرمودند از زمانی که من روی این سکو (سکوی دوم) نشستم ندیدم که کسی از این جا بگذرد !

شفا;639356 نوشت:
حكم: در جواز توريه به‌طور مطلق يا تنها در صورت ضرورت، اختلاف نظر بین مراجع تقلید است.

باسلام
مراجعی که مطلقا جواز نداده اند و فقط در صورت ضرورت جایز دانستند، کیا هستند؟
موضوع قفل شده است