جمع بندی 29 سوره که با «الم» شروع می شوند

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
29 سوره که با «الم» شروع می شوند

سلام علیکم به اعضای محترم انجمن
دوستان سوالی داشتم در مورد اینکه میخواستم بدونم چه سوره هایی اول آن ها الف لام میم دارد؟
لطفا نام آن ها را ذکر کنید...
در اینجا منظور 29 سوره است که با این کلمه آغاز شده اند..
ممنون میشم پاسخگوی بنده حقیر باشد
تشکر

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد صدیقین

سؤال:
لطفا نام سوره هایی که اول آن ها الف لام میم دارد را ذکر کنید؟

پاسخ:
حروف مقطعه در آغاز 29 سوره از سوره های قرآن کریم آمده است.
سوره هایی که با حروف مقطعه
«الم» آغاز می شود، این موارد هستند:
سوره مبارکه بقره
سوره مبارکه آل عمران
سوره مبارکه عنکبوت
سوره مبارکه روم
سوره مبارکه لقمان
سوره مبارکه سجده
سوره مبارکه اعراف با
«المص»، و سوره مبارکه رعد هم با «المر» آغاز شده است.

***********

همه حروف مقطعه؛ جهت مطالعه بیشتر:
۱. بقره، الم.
۲. آل عمران، الم .
۳. اعراف، المص.
۴. یونس، الر.
۵. هود، الر.
۶. یوسف، الر.
۷. رعد، المر.
۸. ابراهیم، الر.
۹. حجر، الر
.
۱۰. مریم، كهیعص.
۱۱. طه، طه.
۱۲. شعرا، طسم.
۱۳. نمل، طس.
۱۴. قصص، طسم.
۱۵. عنکبوت، الم.
۱۶. روم، الم.
۱۷. لقمان، الم.
۱۸. سجده، الم.
۱۹. یس، یس .
۲۰. ص، ص.
۲۱. غافر، حم.
۲۲. فصلت، حم.
۲۳. شوری، حم عسق.
۲۴. زخرف، حم.
۲۵. دخان، حم.
۲۶. جاثیه ـ حم.
۲۷. احقاف، حم.
۲۸. ق، ق.
۲۹. قلم، ن.
موضوع قفل شده است