ܓ✿ 7 درس زندگي از سيره فاطمي ܓ✿

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ܓ✿ 7 درس زندگي از سيره فاطمي ܓ✿


به نام علی اعلی

برخي مي پرسند: مگر مي شود در زندگي مشترک مان به الگوي والايي مثل زندگي امام علي(ع) و حضرت زهرا(س) تأسي بجوييم؟!

شايد مقام و جايگاه بلند و دست نيافتني آن بزرگواران اين تصور را ايجاد مي کند که نمي توان به ايشان نزديک شد؟ اما اگر دوست داريد در زندگي به ويژه زندگي مشترکتان هر چه بيشتر به شيوه زندگي امام علي(ع) و حضرت فاطمه(س) نزديک شويد ولي نااميد از نزديک شدن به آن ها هستيد، حتما ادامه مطلب را بخوانيد.


الگوي اجرايي از زندگي زوج آسماني

دکتر زهرا امين مجد، عضو هيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان حوزه ضمن تاييد اين که چنين تفکري در ميان افراد جامعه رايج است، مي گويد: متأسفانه مطالعاتي که در زندگي ائمه(ع) شده، ناظر به استخراج و معرفي الگوي عملياتي نبوده است در حالي که الگو بايد ويژگي هاي قابل اجرا داشته باشد، البته اين امر بيشتر به خاطر عصمت آن ها و احساس دست نيافتني بودنشان رخ داده است.با اين حال درس هاي زيادي از زندگي اين زوج آسماني قابل آموختن است:عضو هيئت علمي دفتر تحقيقات زنان حوزه با بيان اين که اين بزرگواران به دليل عصمت از هر گونه اختلاف و خطايي مصون هستند، ادامه داد: اولين و آخرين اولويت آن ها در زندگي فقط رضايت خداوند بود، زيرا خواسته هاي شخصي و تقابل خواسته هاست که موجب اختلافات خانوادگي مي شود، وقتي خواسته هاي شخصي در ميان نباشد مشکلي به وجود نمي آيد.درس اول: پيش از طرح خواسته هاي خودم به خواسته هاي خداوند توجه کنم

وي گفت: يکي از مسائل بسيار مهم پيش از زندگي مشترک مسئله انتخاب همسر است. تأثيرگذارترين عامل در زندگي اين دو بزرگوار که سرشار از آرامش و شادي حقيقي بودند، انتخاب صحيح هم کفو بود. مهم ترين ويژگي توجه به کفويت است «المؤمن کفو المؤمن».

همه افراد بايد تلاش کنند که با هم کفو مؤمن خود با توجه به ديگر ويژگي هاي فرهنگي، اقتصادي و... ازدواج کنند. اين محقق افزود: حداقل تفاوت ميان آن ها زن بودگي و مرد بودگي آن هاست که منشاء تفاوت هايي در زندگي مي شود ولي در زندگي حضرت صديقه(س) و حضرت علي(ع) با اين که هر دو به هر حال تفاوت زن و مرد بودن را دارند به دليل تمرکز بر کفويت يعني ايمان به پروردگار اختلاف ها کنار گذاشته مي شود. بنابراين انتخاب مقدم بر مسائل ديگر است. انتخاب بايد بر محوريت کفويت انجام بگيرد تا زندگي هم بر همين محور ادامه پيدا کند.

درس دوم:

۱ - همسري هم کفو با محوريت ايمان به خدا انتخاب مي کنم و مي دانم تفاوت هاي طبيعي بين ما با توجه به کفويت حل مي شود.

۲ - بارها در زندگي مان تفاوت هاي بين من و همسرم باعث اختلاف شد، از اين پس يادم مي ماند ما در ايمان به خدا با هم اشتراک داريم و با تمرکز بر ايمان اختلافاتمان را حل مي کنيم.


امين مجد ديگر ويژگي هاي زندگي مشترک دختر نبي مکرم اسلام و همسرش را صداقت، امانت، نبود خيانت، مؤانست کامل، رفاقت و مداراي آن دو دانست و افزود: اين ويژگي ها يعني همان مدل قرآني که در آن زوجين مايه آرامش و سکينه همديگرند و خداوند وعده مودّت را براي آن داده است، البته همسران بايد براي نهادينه شدن اين مودت تلاش کنند.

این استاد حوزه بيان کرد: در وصيت حضرت زهرا(س) به امام علي(ع) مي خوانيم که "هرگز مرا دروغ گو و خيانت کار نديدي. از آن زمان که با من زندگي کردي با تو مخالفت نکردم." يک زندگي کاملا يک رنگ بر اساس صداقت و نهادينه کردن محبت و مودت داشتند. در زندگي اگر اختلاف باشد، اصلا محبت شکل نمي گيرد تا بر اساس آن مودت شکل بگيرد و تا مودت وجود نداشته باشد به مرحله ارادت نمي رسد.

وي به سخنان امام علي(ع) خطاب به حضرت زهرا(س) اشاره کرد: پناه بر خدا! تو عالم تر، گرامي تر، پاک تر و نيکوکارترين هستي و مي ترسم که حتي به اين فکر کنم که نافرماني مرا کرده اي يا به خاطر نافرماني از من تو را سرزنش کنم، تو که رابطه خودت را با خدا اصلاح کرده اي، رابطه خودت را با من به طريق اولي اصلاح کرده اي و من هرگز در زندگي اين رفتارها را از تو شاهد نبودم. امام(ع) به ما مي آموزند که اگر کسي مي خواهد در زندگي شاهد چنين الگويي باشد و مشکل، خيانت، نافرماني و نامهرباني نبيند بايد ايمان، پرهيزکاري، ترس از خداوند و احساس حضور همواره بر زندگي اش سيطره داشته باشد.


درس سوم:
يادم مي ماند هميشه با همسرم با صداقت و راستگويي و يکدلي و يکرنگي رفتار کنم. به ياد مي آورم عشق و محبتي که از روز اول نسبت به او داشتم و اين محبت را با بروز آن دو برابر مي کنم

آسيب شناس مسائل خانواده ادامه داد: اين دو بزرگوار در زندگي از همديگر انتظار بي جا ندارند، موقعيت يکديگر را فهميده اند، همراه و دلسوزند، بار اضافه اي براي طرف مقابل ندارند و بر اطاعت خداوند متمرکزند. آن ها با داشتن وظايف سنگين اجتماعي و تربيتي باز هم خود را نسبت به خانواده خود موظف مي دانستند و چون هر دو مي دانند که چقدر اين بار سنگين است، انتظار بي جا و بيش از حد از يکديگر نداشتند. آن قدر که صديقه طاهره(س) مي فرمايند: من از خدا شرم مي کنم که چيزي از تو بخواهم که به خاطرش به زحمت بيفتي.


اين استاد حوزه گفت: حضرت زهرا(س) حتي از انتظارات ضروري و اوليه مثل نياز به موادغذايي هم مي کاست و قناعت مي کرد تا فکر همسرش به اين مسائل مشغول نشود. نکته اساسي اين است که در زندگي بايد نهايت تحفظ را نسبت به حقوق خودمان داشته باشيم اما افراد را در مخمصه قرار ندهيم و اخلاق و حقوق را درباره ديگران رعايت کنيم، در واقع اخلاق محوري درباره هر فرد و حقوق محوري درباره ديگران مي شود مدل زندگي متعالي.امين مجد گفت: الگوي ديگري که اين رفتار نشان مي دهد حفظ قوّاميت و اقتدار مثبت و همراه با محبت و مهرورزي مرد است. حضرت زهرا(س) نمي خواهند اقتدار امام علي(ع) شکسته شود و ايشان شرمنده شوند.

اين کارشناس مذهبي با بيان روايتي اظهار داشت: ما مي توانيم الگويي براي شادي و نشاط در زندگي مشترک از اين روايت برداشت کنيم. روزي حضرت زهرا(س) به رسول خدا(ص) مي گويند: شوخي و مزاحي بين من و علي صورت گرفته است، ايشان از يکي از عبارت هاي من رنجيدند، من عذرخواهي کردم، ايشان هم مرا بخشيده اند، ولي مي ترسم خدا مرا نبخشد؛ زيرا همسرم را رنجانده ام پيامبر خدا(ص) ايشان را دلداري دادند و فرمودند: خداوند از تو راضي است، اگر همسرت را نرنجاني.امين مجد با اين توضيح که ممکن است اين شبهه ايجاد شود که اسلام در صدد ايجاد فضاي مردسالاري است، گفت: بايد دانست اين امور در صدد ايجاد فضاي مثبت اقتدار مردانه و صميميت زنانه است که مرد ظلم نکند و زن تحقير نشود. بر اساس ويژگي هاي طبيعي و تکويني، بايد در مرد اقتدار و در زن انعطاف وجود داشته باشد تا کيان خانواده حفظ شود. اگر مرد اقتدار نداشته باشد توانايي حفظ عفت خانواده و تمرکز بر اقتصاد خانواده و توانايي تربيت را ندارد.


درس چهارم:

پيش از طرح هر خواسته اي از همسرم ابتدا مي انديشم آيا او توان برآوردن آن و شرايط لازم را دارد يا خير؟ خودم را به جاي او قرار مي دهم. يادم مي ماند من و او با هم زندگي را مي سازيم نشاط و سرافرازي او آرامش و نشاط من و شرمندگي او سرافکندگي من است


وي به اصل احترام زوجين پرداخت و گفت: يکي از نکاتي که در جامعه امروز مطرح مي شود اين است که برخي از زنان با دستيابي به مشاغل عالي ممکن است با تصور اشتباه حق بيشتري براي خود قائل شوند که اين مسئله اختلافات زناشويي را بيشتر مي کند. بخشي از اين مسئله به اين بر مي گردد که برخي زنان شاغل از مهارت جمع دو فضاي بيرون و درون خانه بي بهره اند ولي بخشي از آن به ناديده گرفتن توانمندي ها و يا انکارشخصيت اجتماعي و واقعي زن از سوي همسر يا خانواده مربوط مي شود. اين کارشناس با اشاره به احترامي که حضرت زهرا (س) براي همسرشان قائل بودند، ادامه داد: حضرت علي(ع) هم جايگاه فاطمه زهرا(س) را درنظر داشتند و با کلمات «عالي» ايشان را خطاب مي کردند و حتي به ايشان مي گفتند: "بأبي أنت و امي" بايد همسر را در اندازه واقعي ببينيم که مجبور نباشد خودش را اثبات کند که اين مسئله موجب بروز اختلاف مي شود.

درس پنجم:

از امروز هر روز يک رفتار محترمانه به همسرم را به رفتارهاي قبلي اضافه مي کنم و رفتار غيرمحترمانه اي را حذف مي کنم. به همسرم يادآوري مي کنم که مي دانم چه توانمندي هايي دارد که به زندگيمان رشد مي دهد و کمکش مي کنم تا آن ها را بروز دهد. به او مي گويم: خيلي دوستت دارم


دکتر امين مجد با اشاره به نقش خانواده ها در حفظ پايداري زندگي نوپاي زوجين افزود: نقش رسول ا...(ص) در زندگي حضرت زهرا(س) خيلي قابل توجه است. ايشان به جاي آگاه کردن دخترشان از حقوق خود و تقويت روحيه مطالبه گري که خلاف شرع هم نيست، به دخترشان آموزش مي دهند که هرگز از همسرت درخواستي نکن که شرمنده اش کني. ايشان روز پس از عروسي دخترشان به ديدار زوج جوان مي روند و اول از امام علي(ع) مي پرسند فاطمه را چگونه يافتي و بعد از دختر خودشان مي پرسند. اگر در جامعه امروز هم پدران اين طور باشند، چقدر محبت ها نسبت به خانواده همسر افزايش خواهد يافت و کينه هايي که متأسفانه خيلي ها نسبت به خانواده همسر دارند، از بين خواهد رفت.


درس ششم:

به دختر و پسر جوانم مي آموزم زندگي مشترک زمان به رخ کشيدن «من» نيست؛ فصل «ما» شدن است. براي چشيدن خوشبختي بخشي از قلبت را به همسرت هديه کن و در قلب او با محبت خانه کن و بدان همسرت عضوي از خانواده خودش است و تو مالک او نيستيعضو هيئت علمي دفتر تحقيقات زنان حوزه در پايان گفت و گوي خود جمله اي از حضرت زهرا(س) را بيان کرد:

"إن کنت في خير ٍکنت معک و إن کنت في شرٍ کنت معک"

به بيان من يعني اگر در ناز و نعمت باشي با توام و اگر در شرايط ناگوار هم باشي باز هم من با تو هستم، در تنگدستي و در فشارهاي اجتماعي نيز همراه تو هستم و اين يعني محبت و مودت پيوسته که شايد متعالي ترين ويژگي زندگي مشترک آن دو بزرگوار است که در همه مراحل و شرايط يار و پشتيبان هم بودند و حضرت زهرا(س) در عمل جانشان را هم در راه دفاع از همسر که البته امام شان هم بود، فدا کردند.
درس هفتم:

با زبان مي گويم و گاهي براي همسرم نامه يا يادداشت مي نويسم تا با شيوه هاي مختلف به او يادآوري کنم که من همراه باوفاي او در هر لحظه از زندگي هستم تا از گذرهاي تنگ و دشت هاي فراخ دست در دست هم عبور کنيم.


التماس دعا :Gol:

منبع: http://khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1392&month=1&day=26&id=4801914


موضوع قفل شده است