جمع بندی بعضی از آیات چگونه باعث هدایت می شود؟

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بعضی از آیات چگونه باعث هدایت می شود؟

[=&quot]قرآن كتاب هدايت است. بر اين اساس همه آيات الهي بايد لااقل موجب هدايت گروهي از انسانها بشود. درباره بعضي از آيات قران اين سؤال مطرح است كه اين دسته از آيات موجب هدايت چه كساني مي شود؟ مثل: [/][=&quot] [/][=&quot]إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ (51) مائده (و نه جاي ديگر) // ِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرينَ (67) مائده ( و سه جاي ديگر) // إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقينَ (6) منافقون (و سه جاي ديگر) // إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (3) زمر // إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) مؤمن[/][=&quot] [/]

با نام الله
[="Tahoma"][="Black"]

جویا;320778 نوشت:
[=&quot]قرآن كتاب هدايت است. بر اين اساس همه آيات الهي بايد لااقل موجب هدايت گروهي از انسانها بشود. درباره بعضي از آيات قران اين سؤال مطرح است كه اين دسته از آيات موجب هدايت چه كساني مي شود؟ مثل: [/][=&quot]إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ (51) مائده (و نه جاي ديگر) // ِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرينَ (67) مائده ( و سه جاي ديگر) // إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقينَ (6) منافقون (و سه جاي ديگر) // إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (3) زمر // إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) مؤمن[/]

با سلام و درود

این آیات پیامی آشکار دارند که ای انسانها بدانید ظلم، کفر، اسراف، دروغ و فسق، مانع هدایت محسوب می شوند پس باید مراقب این امور باشید و از آنها دوری کنید.

بنا بر این، چنین پیامی هدایتگر است و کسانی که به سوی کفر و ظلم و ... نرفته اند از همین آیات، هدایت پذیرفته و راهنمایی گرفته اند.

[/]

به نام او

[="red"]با اجازه از عالمان بزرگ .[/]
[="blue"]انسان یک جسم دارد و یک جوهر .جسم ما که نیاز به توضیح ندارد و همه می دانیم چیست اما جوهر که ما به اصطلاح به آن روح هم می گوییم می توانید بر جسم های مختلف سوار شود و شکل های مختلف بر خود بگیرد و از این روی است که می گویند ما در آن دنیا به شکل آن چیزی که دوست داریم مهشور می شویم .[/]
[="green"]حال اینکه این جوهر آیات بر روی جوهر ما و در نتیجه بر روی جسم ما تاثیر می گذارد و ما را به راه راست هدایت می کند اما تمامی این اتفاقات به خواست خداوند اتفاق می افتد .[/]

یا حق

جویا;320778 نوشت:
قرآن كتاب هدايت است. بر اين اساس همه آيات الهي بايد لااقل موجب هدايت گروهي از انسانها بشود. درباره بعضي از آيات قران اين سؤال مطرح است كه اين دسته از آيات موجب هدايت چه كساني مي شود؟ مثل: إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ (51) مائده (و نه جاي ديگر) // ِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرينَ (67) مائده ( و سه جاي ديگر) // إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقينَ (6) منافقون (و سه جاي ديگر) // إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (3) زمر // إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) مؤمن

سلام
ابتدائا باید عرض شود که سوال شما با آیات مورد استشهاد متفاوت است چون شما از هدایتگری قرآن پرسیده اید اما در آیات در خصوص هدایتگری خدای متعال سخن گفته شده است و بین این دو عموم و خصوص مطلق است یعنی اینکه هدایتگری خدا اعم از هدایتگری قرآن است به عبارت دیگر هدایتگری خدای متعال منحصر در هدایت قرآنی نیست بلکه هدایتهای تکوینی دیگری هم خدای متعال دارد و اتفاقا عمده نظر آیات ، آن نوع هدایت است
آیات مذکور هدایتگری کافران را از طرق هدایت دیگر غیر قرآن را منتفی می سازد چه اینکه هدایتگری خدای متعال برای کافران با کافر بودن آنها ناسازگار است به عبارت دیگر اگر آنها مورد هدایت الهی بودند اکنون کافر نبودند
اما اینکه کسی از قرآن کریم استفاده کند و از کفر و ظلم دست بردارد هیچ بعید نیست بلکه موارد بسیار بسیار زیادی هم دارد
اگر در خطابات قرآنی دقت کنیم می بینیم که قرآن با خطاب ایها الناس عموم را مورد خطاب قرار می دهد و به ایمان و تقوی دعوت می کند و هیچگاه کافران را با عنوان کافر خطاب نمی کند و به چیزی دعوتشان نمی نماید این نشان دهنده آنستکه قرآن کریم برای هدایت کفار بر ناس بودن یعنی بر فطرت انسانی آنها تکیه می کند نه بر پوشش و حجاب کفر
تنها در سوره کافرون یک خطاب غیر مستقیم به آنها دارد که خطابی منعی است و جنبه اتمام حجت دارد
والله الموفق

میقات;322334 نوشت:

کسانی که به سوی کفر و ظلم و ... نرفته اند از همین آیات، هدایت پذیرفته و راهنمایی گرفته اند.

خب آنها که دچار ظلم و کفر هستند چگونه از این آیات بهره ببرند؟ آیا قرآن در عصری نازل نشد که همه کافر و ظالم یعنی مشرک بودند؟ خب اگر قرار باشد انها از قرآن بهره نبرند پس چه کسی بهره ببرد؟ مگر آنها که مسلمان شدند قبلا کافر نبودند؟ آیا خداوند کم کافرین را هدایت نموده است؟! و همچنین ظالمین را؟!
در نتیجه ظاهر آیاتی که عرض شد هم با واقعیت خارجی نمی سازد زیرا خداوند بسیاری از کفار را هدایت نمود و هم ادبیات آن هدایتگرایانه (ظاهرا) نیست!

جویا;323748 نوشت:
خب آنها که دچار ظلم و کفر هستند چگونه از این آیات بهره ببرند؟ آیا قرآن در عصری نازل نشد که همه کافر و ظالم یعنی مشرک بودند؟ خب اگر قرار باشد انها از قرآن بهره نبرند پس چه کسی بهره ببرد؟ مگر آنها که مسلمان شدند قبلا کافر نبودند؟ آیا خداوند کم کافرین را هدایت نموده است؟! و همچنین ظالمین را؟! در نتیجه ظاهر آیاتی که عرض شد هم با واقعیت خارجی نمی سازد زیرا خداوند بسیاری از کفار را هدایت نمود و هم ادبیات آن هدایتگرایانه (ظاهرا) نیست!

سلام
همانطور که عرض شد هدایت کفار بر محور فطرت الهی و انسانی آنهاست . به عبارت دیگر کافر از دو بعد مد نظر است از یک بعد انسانی است برخوردار از فطرت الهی و مایل به آن حقیقت متعالی و از بعد دیگر کافر و منکر حق تعالی است . او از جهت اول مورد خطاب و هدایت است اما از جهت کافر بودن خیر .
اگر خوب توجه کند مفهومی ندارد که خداوند بفرماید کفار را هدایت کرده یا می کند
چون اگر بفرماید هدایت کرده این شبهه بوجود می آید که پس چرا کافر است یا بدتر از این می گوید : کفر ، هدایت الهی است
اگر بفرماید هدایت می کند همین شبهه قابل طرح است بخصوص که برخی از کفار ایمان هم نمی آورند
والله الموفق

ایات قرآن کریم فقط از جهت معنی تاثیر گذار نیست بلکه از نظر علم حروف و علوم مربوط به عالم ملکوت هم قابل توجه است .

مثلا در روایت است که اگر کسی بسیار مداومت کند بر خواندن سوره قدر روزی او از جایی میرسد که گمان ندارد

جویا;323748 نوشت:
خب آنها که دچار ظلم و کفر هستند چگونه از این آیات بهره ببرند؟

با سلام و درود

این آیاتی که اشاره فرموده اید، نمی خواهند بگویند اگر کسی مرتکب ظلم، کفر، فسق و ... شده است، دیگر قابل هدایت شدن نیست و هدایت نمی شود.

بلکه پیام هدایتگر این آیات این است که ای مردم بدانید تا موقعی که ظلم کنید و بر کفر باشید و فسق انجام دهید و ... هدایت نمی شوید، لذا دست از ظلم و کفر و فسق و ... بردارید تا هدایت شوید.

اگر خداوند می فرمود: «ای ظالمین و مشرکین و ... دست از ستم و شرک خود بر دارید و بسوی هدایت خداوند بشتابید!» چه مشکلی داشت؟ آیا آنطور بهتر ارتباط بر قرار نمی شد؟ همانطور که قرآن همین رویه نیکو را در آیه 69 مائده بکار برده است؟
إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصَّابِئُونَ وَ النَّصارى‏ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
آنها كه ايمان آورده‏اند، و يهود و صابئان و مسيحيان، هر گاه به خداوند يگانه و روز جزا، ايمان بياورند، و عمل صالح انجام دهند، نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين خواهند شد.جویا;328865 نوشت:

اگر خداوند می فرمود: «ای ظالمین و مشرکین و ... دست از ستم و شرک خود بر دارید و بسوی هدایت خداوند بشتابید!» چه مشکلی داشت؟ آیا آنطور بهتر ارتباط بر قرار نمی شد؟ همانطور که قرآن همین رویه نیکو را در آیه 69 مائده بکار برده است؟
إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصَّابِئُونَ وَ النَّصارى‏ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
آنها كه ايمان آورده‏اند، و يهود و صابئان و مسيحيان، هر گاه به خداوند يگانه و روز جزا، ايمان بياورند، و عمل صالح انجام دهند، نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين خواهند شد.

با سلام و درود

بله، ولی این تعبیری که قرآن آورده فایده بیشتری دارد زیرا هولناک و هول انگیز است برای مشرکان و کافران و منکران.
ر
این آیات می فرمایند اگر چنین کنید امیدی به نجاتتان نیست. این تعبیر می تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

جمع بندی

پرسش:
قرآن كتاب هدايت است. اين دسته از آيات موجب هدايت چه كساني مي شود؟
إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ
إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرينَ

پاسخ:

این آیات پیامی آشکار دارند که ای انسانها بدانید ظلم، کفر، اسراف، دروغ و فسق، مانع هدایت محسوب می شوند پس باید مراقب این امور باشید و از آنها دوری کنید.
بنا بر این، چنین پیامی هدایتگر است و کسانی که به سوی کفر و ظلم و ... نرفته اند از همین آیات، هدایت پذیرفته و راهنمایی گرفته اند.

اگر سوال شود
آنها که دچار ظلم و کفر هستند چگونه از این آیات بهره ببرند؟

درپاسخ میگوئیم
این آیات نمی خواهند بگویند اگر کسی مرتکب ظلم، کفر، فسق و ... شده است، دیگر قابل هدایت شدن و هدایت نمی شود.
بلکه پیام هدایتگر این آیات این است که ای مردم بدانید تا موقعی که ظلم کنید و بر کفر باشید و فسق انجام دهید و ... هدایت نمی شوید، لذا دست از ظلم و کفر و فسق و ... بردارید تا هدایت شوید.

اگر سوال شود
اگر خداوند می فرمود: «ای ظالمین و مشرکینو ... دست از ستم و شرک خود بر دارید و بسوی هدایت خداوند بشتابید!» چه مشکلی داشت؟
آیا آن طور بهتر ارتباط بر قرار نمی شد؟ همانطور که قرآن همین رویه نیکو را در آیه 69 مائده بکار برده است؟
إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصَّابِئُونَ وَ النَّصاري‏ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ

درپاسخ میگوئیم
بله، ولی این تعبیری که قرآن آورده فایده بیشتری دارد زیرا برای مشکران و کافران و منکران، هولناک و هول انگیز است.
این آیات می فرمایند اگر چنین کنید امیدی به نجاتتان نیست. این تعبیر می تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

 

موضوع قفل شده است