ارث بردن نوه ها وداماد

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ارث بردن نوه ها وداماد

خانواده ای شامل مادر 3پسرو3دختر.یکی ازدختران بعدازپدرفوت کرده و2دختر باقی مانده.پدرقبلازفوت قیوم نامه ووکالت به مادرفرزندانش داده که تا مادر زنده هست ارثی تقسیم نشود.حال آیافرزندان این دختر وهمسرش که بعد از فوت همسر ازدواج کرده.یعنی نوه هاودامادی که ازدواج کرده وکلا از این خانواده جدا وهیچ ارتباطی با این خانواده ندارد باوجود فرزندان ارث میبرند؟:Narahat az:

با نام الله
[="Tahoma"][="Black"]

علیبرا;318864 نوشت:
خانواده ای شامل مادر 3پسرو3دختر.یکی ازدختران بعدازپدرفوت کرده و2دختر باقی مانده.پدرقبلازفوت قیوم نامه ووکالت به مادرفرزندانش داده که تا مادر زنده هست ارثی تقسیم نشود.حال آیافرزندان این دختر وهمسرش که بعد از فوت همسر ازدواج کرده.یعنی نوه هاودامادی که ازدواج کرده وکلا از این خانواده جدا وهیچ ارتباطی با این خانواده ندارد باوجود فرزندان ارث میبرند؟

با تشکر از سؤال حضرت عالی

در فرض سؤال خانواده دختر فوت شده اعم از فرزندان و همسر از سهم الارثش ، ارث می برند حتی اگر از خانواده جدا شده باشند . (1)

همیشه موفق و پیروز باشید

پی نوشت:
1. توضیح المسائل مراجع ، احکام ارث[/]

1-آقا سجاد عزیز وبامعرفت که جواب مارو زود دادیددر جواب امضاتون (کتابای زیادی مثل:رساله توضیح المسائل.تحریرالوسیله امام(رساله نوین).رساله حقوق ....وسایتهای مختلف که حتی یه بارم ندانسته تو اینترنت سر از ذوالارحام و این حرفا در آوردم که سریع فهمیدم جزو مسائل اهل سنته !رو خوندم که به نتیجه نرسیدم.)این وسطم چیزی گیر ما نمیاد.فقط سوالی از ماشد گفتیم جوابشو گیر بیاریم.که شما تو امضاتون یه چیزیو گذاشتین انگار همه بی تحقیق سوال میپرسن!درضمن قسمت ابهام آمیز سوالم وصیت ووکالت مبنی بر تقسیم نکردن ارث تازنده بودن مادر که به گفته دکتر نهایتا یه ماه دیگه زندس بود.2-وحالا یه مسئله دیگه بهش اضافه شده اونم اینکه اموال و ارثی که به خود همین مادر میرسه و ارث پدری خودش که ازاین اموال جداست وهنوز نگرفته چی ؟به نوه ها وداماد میرسه(دختر شش سال قبل مرحوم شده.یعنی قبل از مادر!)

[="Tahoma"][="Black"]

علیبرا;319336 نوشت:
آقا سجاد عزیز وبامعرفت که جواب مارو زود دادی کتابای زیادی مثل:رساله توضیح المسائل.تحریرالوسیله امام(رساله نوین).رساله حقوق و....وسایتهای مختلف که حتی یه بارم ندانسته سر از ذوالارحام و این حرفا در آوردم که سریع فهمیدم جزو مسائل اهل سنته .این وسطم چیزی گیر ما نمیاد.فقط سوالی از ماشد گفتیم جوابشو گیر بیاریم.که شما تو امضاتون یه چیزیو گذاشتین انگار همه بی سوادن!درضمن قسمت ابهام آمیزش وصیت ووکالت مبنی بر تقسیم نکردن ارث تازنده بودن مادر که به گفته دکتر نهایتا یه ماه دیگه زندس.وحالا یه مسئله دیگه بهش اضافه شده اونم اینکه اموال و ارثی که خود همین مادر داره و ارث پدری خودش که ازاین اموال جداست وهنوز نگرفته چی ؟به نوه ها وداماد میرسه(دختر شش سال قبل مرحوم شده)

با تشکر از اظهار نظرتان

فرمایشات شما روشن نیست لطفا سؤالتان را با شماره از هم جدا کنید و با توضیح کافی ارائه فرمایید .

همیشه موفق و سربلند باشید[/]

:Kaf:1-معلومه روی سوالات زیاد وقت نمیزارید(آقا سجاد)2-هیچ قسمت غیر روشنی تو حرفام نبود چون بنای حرفام رو سوال قبلی بود که مطمئنم به اون توجه نکردیدولی چشم سوال قبلیمو ویرایش وواضحتر کردم3-درک میکنم سرتون شلوغه اما مسئله برامون مهمه که شما رو تو زحمت میندازیم4-یه باردیگه سوالای قبلیم رو بخونید قطعا به نتیجه ای میرسید درضمن حتما که نباید همه چیزو شماره بندی کرد5- توصیه هم میکنم امضاتون رو عوض کنید چون هرکسی وارد سایت میشه حتما همه قسمتها رو مطالعه میکنه بعد میاد سراغ سوال پرسیدن 5-یادش بخیر استاد قرآن مرحوممون چه با حوصله گوش میکردوچه باحوصله جواب میداد! 6-(خدا حفظتون کنه)

علیبرا;318864 نوشت:
یکی ازدختران بعدازپدرفوت کرده و2دختر باقی مانده.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار با تشکر از سعه صدر شما ودرک خوبتان :Gol:

فعلا" تا رسیدن کارشناس بزرگوار بنده مختصری پاسخ شما را مکتوب مینمایم تا حضور کارشناس و تکمیل پاسخ :Computer:

در صورتی که یکی از ورثه قبل از تقسیم ارث فوت نماید از نظر قانون این مورد پیش بینی شده است :

ماده ۸۷۵ - شرط وراثت ، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد .

با توجه به این مطلب قانونی که از فقه جعفری نشأت گرفته خواهر شما در زمان فوت مالک ارث خود بوده وفقط قیومیت و وکالت متوفی به همسرش مانع از تقسیم ارث بوده (که البته باید قانونی بودن این مانعیت توسط حقوقدان بررسی شود )

علیبرا;318864 نوشت:
آیافرزندان این دختر وهمسرش که بعد از فوت همسر ازدواج کرده.یعنی نوه هاودامادی که ازدواج کرده وکلا از این خانواده جدا وهیچ ارتباطی با این خانواده ندارد باوجود فرزندان ارث میبرند؟

به هر حال متوفی نیز بعد از فوت خود این مالکیت در ارث خودش را به وراث خود انتقال داده است ونوه ها وداماد با هر شرطی اکنون وارث ارث متوفی میباشند مگر مواردی را که پدر خانواده از یک سوم سهم اموال خودش استثناءکرده باشد (طبق وصیت ) یا اموالی که از دیون متوفی باشد .در بقیه اموال داماد ونوه ها به عنوان وارث خواهرتان (که در طبقه ی اول قرار دارند ) مطابق سهم الارث یک دختر سهیم میباشند .

حق یارتان :Gol:

علیبرا;318864 نوشت:
خانواده ای شامل مادر 3پسرو3دختر.یکی ازدختران بعدازپدرفوت کرده و2دختر باقی مانده.پدرقبلازفوت قیوم نامه ووکالت به مادرفرزندانش داده که تا مادر زنده هست ارثی تقسیم نشود.حال آیافرزندان این دختر وهمسرش که بعد از فوت همسر ازدواج کرده.یعنی نوه هاودامادی که ازدواج کرده وکلا از این خانواده جدا وهیچ ارتباطی با این خانواده ندارد باوجود فرزندان ارث میبرند؟:narahat az:

سلام قصد پاسخ روشن و کامل به سوالتان را دارم.
اولاً پس از فوت پدر کلیه وارثانی که در حین فوت پدر زنده بوده اند ارث می برند که تنها وارثان طبقه اول از درجه اول 3 پسر و 3 دختر به همراه همسر(مادر) ارث می برند و فوت یکی از دختران پس از فوت پدر مانع ارث بردنش نیست و سهم دختری که فوت کرده وارد دارایی همین دختر متوفی می شود و پس از فوت دختر بین وارثین دختر تقسیم می شود و وارثین از دختر عبارتند از: شوهر و فرزندانش چه ازدواج کرده باشند چه نکرده باشند.به عبارتی فرزندان دختری که فوت کرده اند جز وارثین از پدر قرار نمی گیرند چراکه نوه ها درجه دوم از طبقه اول هستند. و بنابراین فرزندان دختر فوت شده تنها از سهم الاث مادرشان ارث میبرند و شوهر این دختر نیز ولو ازدواج کرده باشد سهمش که یک چهارم است می برد. از طرفی قواعد ارث جنبه آمرانه دارند و وکالت نامه راجع به عدم تقسیم سهم الارث الزام آور نیست و باطل است چراکه خلاف قواعد امری است چرا که به محض فوت مورث، ماترک به وراث منتقل می شود.

••ostad••;319484 نوشت:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار با تشکر از سعه صدر شما ودرک خوبتان :gol:

فعلا" تا رسیدن کارشناس بزرگوار بنده مختصری پاسخ شما را مکتوب مینمایم تا حضور کارشناس و تکمیل پاسخ :computer:

در صورتی که یکی از ورثه قبل از تقسیم ارث فوت نماید از نظر قانون این مورد پیش بینی شده است :

ماده ۸۷۵ - شرط وراثت ، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد .

با توجه به این مطلب قانونی که از فقه جعفری نشأت گرفته خواهر شما در زمان فوت مالک ارث خود بوده وفقط قیومیت و وکالت متوفی به همسرش مانع از تقسیم ارث بوده (که البته باید قانونی بودن این مانعیت توسط حقوقدان بررسی شود )

به هر حال متوفی نیز بعد از فوت خود این مالکیت در ارث خودش را به وراث خود انتقال داده است ونوه ها وداماد با هر شرطی اکنون وارث ارث متوفی میباشند مگر مواردی را که پدر خانواده از یک سوم سهم اموال خودش استثناءکرده باشد (طبق وصیت ) یا اموالی که از دیون متوفی باشد .در بقیه اموال داماد ونوه ها به عنوان وارث خواهرتان (که در طبقه ی اول قرار دارند ) مطابق سهم الارث یک دختر سهیم میباشند .

حق یارتان :gol:


به شما پیشنهاد می کنم بدون اطلاع پاسخ ندهید وافراد را گمراه نکنید در سوال آمده که دختر پس از پدر فوت می کند که این مطلب مانع از ارث بردن دختری که پس از پدر فوت می کند نیست و حتی نتوانستید تشخیص بدهید قواعد ارث جز قواعد امری است و قیم نامه را بی اعتبار بدانید... این که خیلی بدیهی است. واقعا که استادی برازنده شماست

imansaleh65;319531 نوشت:
به شما پیشنهاد می کنم بدون اطلاع پاسخ ندهید وافراد را گمراه نکنید در سوال آمده که دختر پس از پدر فوت می کند که این مطلب مانع از ارث بردن دختری که پس از پدر فوت می کند نیست و حتی نتوانستید تشخیص بدهید قواعد ارث جز قواعد امری است و قیم نامه را بی اعتبار بدانید... این که خیلی بدیهی است. واقعا که استادی برازنده شماست

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار شما دچارتوهم شده اید ؟؟؟

کمی مطلب را با دقت بخوانید !!!! این چه طرز ابراز نظر است ؟؟؟

بنده کجا گفته ام که دختر فوت شده بعد از فوت پدر ارث نمیبرد ؟؟؟ الحمدالله هنوز نوشته ی بنده موجود است به نظر میرسد گمراه کردن در اینجا توسط شما اعمال میشود .

اگر با دقت مطالعه بفرماییدماده قانون را در این مورد نوشته ام وتوضیح داده ام .در ضمن بنده بدون اطلاع مطلب ننوشته ام زیرا حداقل درماه با چند مورد مشابه عملا" روبرو هستم .

به نظرم مشکل در اینجا این است که شما متن بنده را با دقت مطالعه نکردید.

بفرمایید بعد از مطالعه مستندا" ایراد را عنوان فرمایید تا پاسختان را مستندا" بدهم .

در ضمن شما اصولا" ندیده حق ندارید مفاد وصیت نامه یا تفویض اختیارات متوفی به شخص دیگر را تشریح قانونی!!!! بفرمایید . تا جایی که مختصر علم و تجربه بنده درخصوص حقوق وفقه قد میدهد یک حرف (و) با (یا) درمتن جابجا شود مواد قانونی تغییر می یابد .هرکس حقوق خوانده باشد حتما" چند واحد اصول فقه را هم پاس کرده واین قضایا را میداند !!! دقت فرمایید (نوشته ام مطابق قانون بودن قیم نامه ویا وکالت باید توسط حقوقدان بررسی شود ). شما ماشاءالله حقوق دان نیستید بلکه با این متن تان خالق حقوق هستید !!!!!که متن را ندیده نظر قطعی میدهید :!:

به هر حال پرخاش و نسبت های توهین آمیز وادعاهای اغراق آمیز شما شایسته نبود .حداقل در مدت حضور بنده (بیش از سه سال ) در این سایت سعی کرده ام که از درج مطالب بدون سند علمی ومنطقی وحتی کپی پیست دوری کنم .

حق یارتان :Gol:

••ostad••;319484 نوشت:
به هر حال متوفی نیز بعد از فوت خود این مالکیت در ارث خودش را به وراث خود انتقال داده است ونوه ها وداماد با هر شرطی اکنون وارث ارث متوفی میباشند

imansaleh65;319525 نوشت:
به عبارتی فرزندان دختری که فوت کرده اند جز وارثین از پدر قرار نمی گیرند چراکه نوه ها درجه دوم از طبقه اول هستند. و بنابراین فرزندان دختر فوت شده تنها از سهم الاث مادرشان ارث میبرند و شوهر این دختر نیز ولو ازدواج کرده باشد سهمش که یک چهارم است می برد.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

اولا" که بنده به طور کلی عرض کردم که چون دختر بعد از پدر فوت کرده (حتی یک لحظه بعد ) از پدر ارث میبردوبعد از فوت این وارث خانواده ی او نیز وارث این ارث میشوند .به متن بالا دقت بفرمایید .

در اینجا نوه ها برای اینکه وارث مادرشان هستند درارث بردن از مادرشان درجه اول طبقه اول محسوب میشوندوربطی به ارث بردن از پدر بزرگ ندارند . وهمچنین همسر ایشان هم به دلیل ارث بردن از همسرش طبقه اول محسوب میگردند . وربطی به ارث بردن از پدر زنش ندارد . این خیلی واضخ است !!!

لطفا" برای اظهاراتتان ماده قانونی را مستند بفرماییدتا مطابق آن بحث را ادامه بدهیم ، بعد توهین نمایید .

حق یارتان :Gol:

سوال اولمو ول کنید جواب سوالای بعدیمو بدید.ازostad هم ممنونم .درضمن مرحومه خواهرم نیست.ما از آشنایانیم فقط میخوام کمکشون کنم (بهشون میگم خودم اینارو میدونم !!!مثلا)

علیبرا;318864 نوشت:
خانواده ای شامل مادر 3پسرو3دختر.یکی ازدختران بعدازپدرفوت کرده و2دختر باقی مانده.پدرقبلازفوت قیوم نامه ووکالت به مادرفرزندانش داده که تا مادر زنده هست ارثی تقسیم نشود.حال آیافرزندان این دختر وهمسرش که بعد از فوت همسر ازدواج کرده.یعنی نوه هاودامادی که ازدواج کرده وکلا از این خانواده جدا وهیچ ارتباطی با این خانواده ندارد باوجود فرزندان ارث میبرند؟:narahat az:

باعرض سلام خدمت جناب عالی
فرزندی بعداز فوت یکی از پدر ومادر فوت کند جزء ورثه محسوب می شود.
فرزندی فوت کرده نسبت به ارثیه برده وکلیه اموالش درمجموع درصورتی که وصیت نداشته باشد اموالش اختیارش باورثه اش مباشد ودر صورت داشتن وصیت تا یک سوم اموال وصیت نافذ است ومطابق نظر میت باید عمل نمود.
توضیح المسائل مراجع
موضوع قفل شده است