جمع بندی طی الزمان

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
طی الزمان
آیا امکان سفر به آینده در زمان ما توسط معجزه وجود دارد
با نام و یاد دوست             کارشناس بحث: استاد مسلم
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و احترام
آیا امکان سفر به آینده در زمان ما توسط معجزه وجود دارد
 زمان یک وجود مستقل در خارج ندارد، بلکه در نگاه دقیق مقدار و میزان حرکت اشیای مادی است. مثلا می گویند رفتن ما از تهران به مشهد فلان مقدار زمان میبرد، یا چرخش یک دور کامل زمین به دور خودش 24 ساعت زمان میبرد. یا یک دور که زمین به دور خورشید بگردد به این حرکت یک سال گفته میشود. بنابراین همان حرکت اشیای مادی است که از آن یک مقدار و زمانی گرفته میشود. ما انسان ها هم هر کدام برای خودمان یک حرکت مستقل داریم، اما برای هماهنگی، زمان خودمان را با زمان چرخش زمین هماهنگ می کنیم... بنابراین در زمان حال اصلا وجود زمان آینده معنا ندارد! زمان آینده الان نیست که ما همین الان به آن سفر کنیم! مثلا سال آینده یعنی زمین این دوری که دارد دور خورشید می گردد را تمام کرده و وارد دور بعدی شده باشد، خب وقتی زمین هنوز این دورش را تمام نگرده ما الان چطور میتوانیم به آن زمان و چرخش بعدی برویم!! مگر این که زمین به حرکتش سرعت ببخشد و وارد دور بعدی شود، چون سال و روز و ماه از حرکت زمین گرفته میشوند، بنابراین امکان ندارد ما به سل آینده برویم اما زمین سر جای الانش باشد!
سلام علیکم استاد اگر ممکن است این سوال رو با تفصیل بیشتری توضیح دهید و یا باز کنید که سوالاتی ناظر به آن پرسیده شود. http://askdin.com/thread/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE اما در مورد این سوال آیا تفسیر زمان در فلسفه تنها به همین تعریف آمده یا تعاریف دیگری نیز وجود دارد؟ آیا امکان سفر با بعد دیگری (روحی) به آن سوی زمان نیست؟ متشکرم.
سلام و احترام
اگر ممکن است این سوال رو با تفصیل بیشتری توضیح دهید و یا باز کنید که سوالاتی ناظر به آن پرسیده شود.
نمیشود در یک تاپیک، بحث دیگری گشوده شود و سوالاتی ناظر به آن پرسیده شود، علاوه بر اینکه اساسا پاسخ به پرسش هایی که در آن تاپیک مطرح فرموده اید دشوار است. در این خصوص بین بزرگان هم اختلاف نظر وجود دارد، ما که جای خود داریم.
آیا تفسیر زمان در فلسفه تنها به همین تعریف آمده یا تعاریف دیگری نیز وجود دارد؟ 
چرا قطعا تعاریف دیگری هم باید وجود داشته باشد، اما آن تعریفی که به نظر درست تر می رسد همین است. مثلا من یادم هست که آقای استیون هاوکینگ فکر می کنم در کتاب پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ معتقد به امکان سفر در زمان است
آیا امکان سفر با بعد دیگری (روحی) به آن سوی زمان نیست؟ 
چرا، اما آن دیگر سفر به زمان نیست، سفر از زمان به فوق زمان است. 
جمع بندی پرسش:  آیا امکان سفر به آینده در زمان ما توسط معجزه وجود دارد؟ پاسخ: زمان یک وجود مستقل در خارج ندارد، بلکه در نگاه دقیق مقدار حرکت در اشیای مادی است. مثلا می گویند رفتن ما از تهران به مشهد فلان مقدار زمان میبرد، یا چرخش یک دور کامل زمین به دور خودش 24 ساعت زمان میبرد. یا یک دور که زمین به دور خورشید بگردد به این حرکت یک سال گفته میشود. بنابراین زمان برای هر شیء یک بُعد جاری از ابعاد آن است، مانند ابعاد سه گانه که ثابت است.(1) ما انسان ها هم هر کدام برای خودمان یک حرکت مستقل داریم، اما برای هماهنگی، زمان خودمان را با زمان چرخش زمین هماهنگ می کنیم... بنابراین زمان سال آینده یعنی حرکت بعدی خورشید به دور خودش، و این حرکت و زمان اصلا ربطی به ما ندارد، ما هم حرکت های خاص خودمان داریم. اینطور نیست که هر سال یک ظرف باشد که وقایع در آن اتفاق می افتد، خیر، در یک سال همه حرکت ها و زمان ها بی ارتباط با هم هستند. زمان حرکت خورشید یک ظرف نیست که همه وقایع در آن اتفاق بیفتد، ما این ها را به صورت اعتباری و قراردادی به هم مرتبط می کنیم. بنابراین رفتن به زمان یک حرکت دیگر معنا ندارد. علاوه بر اینکه در زمان حال اصلا وجود زمان آینده یا زمان گذشته وجود ندارد، تا سفر به آن معنا پیدا کند! زمان آینده الان نیست که ما همین الان به آن سفر کنیم! مثلا سال آینده یعنی زمین این دوری که دارد دور خورشید می گردد را تمام کرده و وارد دور بعدی شده باشد، خب وقتی زمین هنوز این دورش را تمام نکرده ما الان چطور میتوانیم به آن زمان و چرخش بعدی برویم!! مگر این که زمین به حرکتش سرعت ببخشد و وارد دور بعدی شود، چون سال و روز و ماه از حرکت زمین گرفته میشوند، بنابراین امکان ندارد ما به سال آینده برویم اما زمین سر جای الانش باشد! لازمه چنین حرکتی این است که کره زمین در یک آن در دوجا باشد.   پی نوشت: 1. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، شر سازمان تبلیغات، قم، 1365، ج2، ص190.  
موضوع قفل شده است