جمع بندی بررسی دعای دوری از کرونا

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بررسی دعای دوری از کرونا

سلام وقتتون بخیر
میخواستم بدونم آیا این روایت و دعای ذکر شده معتبر هستن؟

روایت شده است که در زمان حضرت عیس(ع) بیماری وسیعی همه مکانها را فرا گرفت و قبل از اینکه طبیب بیماری را علاج کند تعداد کثیری تلف شدند
این ماجرا برای رسولخدا حضرت محمد( ص) تعریف شد حضرت فوری سجده کردند و گفتند پروردگارا اگر امت من به مرض مبتلا شد راه چاره چیست؟
جبرئیل( ع) نازل شد وعرض کرد یا رسول الله خداوند تو را سلام میرساند و فرمود اگر امت تو در عمر خود یکبار این دعا را بخواند خداوند او و اهل بیت اورا از کلبه امراض مصون میدارد
دعا این است

 *بسم الله الرحمن الرحيم*
اللهم اني أسئلك بأسمائك يامؤمن يامهيمن ، ياعزيز خلصنا من الطاعون والوباء
يا الله يالله ياالله الامان الامان الامان ، ياخالق يارازق يادائم خلصنا من الطاعون والوباء
ياالله يا الله ياالله الآن الآن الآن ياجبار ياغفار يا ستار خلصنا من الطاعون والوباء
ياالله ياالله ياالله الامان الامان الامان ياذا النعمة السابقه ياذا الكرامة الظاهره ياذا الحجة الناطقه خلصنا من الطاعون والوباء
ياالله ياالله يالله الامان الامان الامان، يامالك لايرام يا عزيز لايضام ياقائم لاينام خلصنا من الطاعون و الوباء
ياالله يا الله ياالله الامان الامان الامان ، يادائم لا يزول ياعالم لاينسى خلصنا من الطاعون والوباء
ياالله ياالله ياالله الامان الامان الامان، ياباقي لا يفنى ياحى لايموت ياصمد لايطعم ياغني لايفتقر خلصنا من الطاعون والوباء
ياالله يا الله ياالله الامان الامان الامان ، ياارحم من كل رحيم يا اعلم من كل عليم يااحكم من كل حكيم ، يا اقدم من كل قديم ، خلصنا من الطاعون والوباء
يا الله ياالله ياالله الامان الامان الامان ، يااعظم من كل عظيم يااكرم من كل كريم خلصنا من الطاعون والوباء
ياالله ياالله يا الله الامان الامان الامان ، يامن هو في سلطانه غني يامن هو في ذاته قديم يامن هو في علمه محيط يامن هو في عزه لطيف خلصنا من الطاعون والوباء
ياالله ياالله ياالله الامان الامان الامان ، يامن هو في لطفه شريف يامن هو في ملكه غني
خلصنا من الطاعون والوباء
ياالله ياالله ياالله الامان الامان الامان ، يا من اليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من اليه يرغب الراغبون يا من اليه يلتجىء الملتجئون يا من اليه يفزع المذنبون خلصنا من الطاعون والوباء
ياالله ياالله ياالله الامان الامان الامان، واسئلك باسمائك ياعالم ياقائم ياحاكم يا قاسم ياعفو ياغفور ياشكور ياصبور يا ودود يارؤوف ياغيور ياقيوم ياسميع ياسريع يارفيع يا شفيع
يابديع ياواسع يامقسط ياحفيظ يامقيت يامحيي يامميت خلصنا من الطاعون و الوباء
ياالله ياالله ياالله
اللهم صل على محمد وال محمد
اللهم ارحم من نشر الدعاء واحفظه هو وعائلته وكل البشر من الوباء والمرض

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد میقات

میخواستم بدونم آیا این روایت و دعای ذکر شده معتبر هستن؟

 

با سلام و درود

این روایت و دعا در هیچ یک از منابع روایی شیعه، اعم از منابع طراز اول یا ...، نیامده است.

این روایت و دعا در منابع روایی طراز اول اهل سنت نیز موجود نیست.

این روایت و دعا در کتاب «الرحمة فی الطب و الحکمة» تألیف «جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی» از عالمان اهل سنت (متوفی 911 قمری)، آمده است.

این روایت، بدون ذکر سلسله سند و بدون ذکر نام راویان و اتصال آن به معصوم، آمده است.

این روایت و دعا، تا قبل از قرن 9، در منابع روایی شیعه نبوده و بعد از آن نیز در منابع روایی شیعه نیامده است.

البته متن دعا مشکلی ندارد و با برخی فرازهای دعای «جوشن کبیر» شباهت زیادی دارد.

بنابر این؛

چنین روایت و چنین دعایی از معصوم (علیه السلام) صادر نشده و نمی توانیم آن را به معصوم نسبت دهیم.

 

 

خواندن این مقاله از رسول جعفریان را توصیه می کنم خدمت شما:

تفسیری از طاعون در بخشی از بدنه تمدن اسلامی

جمع بندی

پرسش:
آیا این روایت و دعای ذکر شده معتبر هستند؟
روایت شده در زمان حضرت عیسی (علیه السلام) بیماری وسیعی همه جا را فرا گرفت و تعداد کثیری تلف شدند. این ماجرا برای رسول خدا ( صلی الله علیه و آله) تعریف شد، حضرت فوری سجده کردند و گفتند پروردگارا اگر امت من به مرض مبتلا شد راه چاره چیست؟ جبرئیل(علیه السلام) نازل شد وعرض کرد یا رسول الله! خداوند تو را سلام می رساند و فرمود اگر امت تو در عمر خود یکبار این دعا را بخواند، خداوند او و اهل بیت او را از کلیه امراض مصون می دارد.

دعا این است: «بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني أسئلك بأسمائك يامؤمن يامهيمن، ياعزيز خلصنا من الطاعون والوباء. يا الله يالله ياالله الامان الامان الامان، ياخالق يارازق يادائم خلصنا من الطاعون والوباء»

پاسخ:

این روایت و دعا در هیچ یک از منابع روایی شیعه، اعم از منابع طراز اول یا ...، نیامده است.

این روایت و دعا در منابع روایی طراز اول اهل سنت نیز موجود نیست.

این روایت و دعا در کتاب «الرحمة فی الطب و الحکمة» تألیف «جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی» از عالمان اهل سنت (متوفی 911 قمری)، آمده است.

این روایت، بدون ذکر سلسله سند و بدون ذکر نام راویان و اتصال آن به معصوم، آمده است.

این روایت و دعا، تا قبل از قرن 9، در منابع روایی شیعه نبوده و بعد از آن نیز در منابع روایی شیعه نیامده است.

البته متن دعا مشکلی ندارد و با برخی فرازهای دعای «جوشن کبیر» شباهت زیادی دارد.

بنابر این؛

چنین روایت و چنین دعایی از معصوم (علیه السلام) صادر نشده و نمی توانیم آن را به معصوم نسبت دهیم.

 

موضوع قفل شده است