جمع بندی تفاوت در حکم ارتداد زن و شوهر

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تفاوت در حکم ارتداد زن و شوهر
سلام چه تفاوتی بین ارتداد زن و شوهر در مساله ازدواج وجود دارد؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد مستنبط
سلام علیکم پاسخ: تا ارتداد، احراز نشود، رابطه زوجيت باقى است و صرف ترك واجبات يا ارتكاب محرمات شرعى، موجب ارتداد و خروج از دين نيست. احراز ارتداد: طبق نظر همه مراجع، اگر زن بفهمد كه شوهرش مرتد شده است، عقد باطل مى شود و بايد از او جدا شود و عده وفات نگه دارد. اما اگر زن از دين اسلام برگردد، چنانچه ارتدادش بعد از نزديكى بوده، بايد از او جدا شود و عده وفات نگه دارد. اگر در بين عده، زن دوباره مسلمان شود، طبق نظر اکثر مراجع، عقد به قوت خود باقى است. اما اگر تا پايان عده مرتد بماند، عقد باطل است. در صورتی که ارتداد پيش از نزديكى باشد، عقد باطل مى شود. (1)   پی نوشت: 1. توضيح المسائل مراجع، م ۲۴۴۸.
جمع بندی: پرسش: چه تفاوتی بین ارتداد زن و شوهر در مساله ازدواج وجود دارد؟ پاسخ: تا ارتداد، احراز نشود، رابطه زوجيت باقى است و صرف ترك واجبات يا ارتكاب محرمات شرعى، موجب ارتداد و خروج از دين نيست. احراز ارتداد: طبق نظر همه مراجع، اگر زن بفهمد كه شوهرش مرتد شده است، عقد باطل مى شود و بايد از او جدا شود و عده وفات نگه دارد. اما اگر زن از دين اسلام برگردد، چنانچه ارتدادش بعد از نزديكى بوده، بايد از او جدا شود و عده وفات نگه دارد. اگر در بين عده، زن دوباره مسلمان شود، طبق نظر اکثر مراجع، عقد به قوت خود باقى است. اما اگر تا پايان عده مرتد بماند، عقد باطل است. در صورتی که ارتداد پيش از نزديكى باشد، عقد باطل مى شود. (1)   پی نوشت: 1. توضيح المسائل مراجع، م ۲۴۴۸.
موضوع قفل شده است