یک ضربه

چرا یک ضربه ی امام علی (ع) ثوابش از عبادت جن و انس بیشتر است؟

سلام علیکم.

در روایت داریم پیامبر اکرم (ص) فرمودند یک ضربه ی شمشیر حضرت علی (ع) در جنگ خندق ، از کل عبادت جن و انس تا روز قیامت بیشتر است.
دلیل این ثواب عظیم برای حضرت چیست؟ چه شرایط بوجود اومده بود که اینقدر شمشیر زدن حضرت ثواب داشت؟
آیا دلیل خاصی دارد این ثواب عظیم؟