چرا خدا وجود دارد

چرا خدا به جای این که نباشد وجود دارد؟

سلام .

میخواستم بدونم که چرا خدا وجود داره؟ یعنی منظورم اینه که چرا بجای این که دنیا عدم باشه و خدا و هیچ چیزی وجود نداشته باشه خدا وجود داره؟